Kategori:Spektroskopi

Kunnskap > Vitenskap > Naturvitenskap > Fysikk > Optikk > Spektroskopi
Hovedartikkelen for denne kategorien er Spektroskopi.

Spektroskopi er studiet av samspillet (interaksjonene) mellom stråling (elektromagnetisk stråling eller lys, samtpartikkelstråling) og materie. Spektrometri er målinger av disse interaksjonene; et spektrometer eller spektrograf er en maskin som utfører slike målinger. Et plott av samspillet kalles et spektrogram eller mer uformelt et spektrum.