Spektralanalyse

Uttale spektrˈalanalyse; Analyse av et multispektralt eller hyperspektralt datasett.; geodesi

Spektralanalyse, eller frekvensanalyse, er ulike metoder for å finne den spektrale sammensetningen av forskjellige signaler. Signalene man analyserer kan være temporale, spatiale eller ha andre betydninger. De kan være endimensjonale, eller flerdimensjonale. De kan være kontinuerlige eller diskrete, men de fleste moderne metodene sampler kontinuerlige signaler før de blir analysert.

Rav2 formantes.jpg

Man skiller mellom ikke-parametriske metoder, som filterbanker og metoder som bygger på lineære transformer og parametriske metoder.

Typiske eksempler på ikke-parametriske metoder er

Typiske eksempler på parametriske metoder er:

Når signalet som skal analyseres ikke er stasjonært, er det nødvendig å benytte en eller annen form for korttidsspektralanalyse.

Se ogsåRediger