En spektrallinje er en mørk eller lys linje i et ellers uniformt og kontinuerlig spektrum, som følge av et over- eller underskudd av fotoner i et smalt frekvensområde, sammenlignet med nærliggende frekvenser.

Kontinuerlig spekter
Emisjonslinjer
Absorpsjonslinjer

Spektrallinjer er et resultat av virkningen mellom et kvantesystem (vanligvis atomer, men noen ganger molekyler eller atomkjerner) og enkelte fotoner.