Laporte-regelen

Laporte regelen er en spektroskopisk utvalgt regel som bare gjelder for sentersymetriske molekyler (de med en inversjon av sentralatomet) og atomer. Regelen sier at elektroners overganger spare paritet, enten symmetri eller antisymmetry med hensyn til en inversjon av sentralatomet — dvs., g (gerade = par(tysk)) → g, eller u (ungerade = odde) → u er henholdsvis—forbudt. Tillatte overganger i slike molekyler må innebære en endring i paelritet, enten gu eller ug. Som en konsekvens, hvis et molekyl er sentersymetrisk, vil overgangen innenfor et gitt sett av s eller d orbitaler(dvs, de som bare innebære en omfordeling av elektroner i en gitt subskall) er forbudt.