Gammastrålingsspektrometer

Et gammastrålingsspektrometer (engelsk Gamma-Ray Spectrometer, forkortet GRS) er et instrument for å måle fordelingen (eller spektrum) av intensiteten for gammastråling sammenlignet med energien for hvert foton. Gammastråling er elektromagnetisk stråling i den kortbølgete, eller høyfrekvente, enden av det elektromagnetiske spektret (EM), som går fra gammastråling (kort) til radiostråling (lang). Studien og analysen av gammastrålingsspektret for vitenskapelig og teknisk bruk kalles gammaspektroskopi, og gammastrålingsspektrometre er instrumenter som observerer og samler inn slike data. Fordi energien til hvert foton for elektromagnetisk stråling er proporsjonal med frekvensen sin har gammastråler nok energi til at de vanligvis kan observeres ved å telle individuelle fotoner.

Spektrum for 60Co, topper på 1,17 og 1,33 MeV