Radiobølger

elektromagnetiske bølger

Radiobølger er elektromagnetiske bølger med bølgelengde fra 1 mm til 20 km. Dette tilsvarer frekvenser mellom 15 000 Hz og 200 GHz. Radiobølger benyttes til trådløs overføring av informasjon.

AM- og FM-modulerte radiobølger.

En radiobølge blir laget når et elektron akselererer med en frekvens som ligger innenfor radiofrekvensdelen av det elektromagnetiske spekter. Når en radiobølge går gjennom en ledning, forårsaker denne en elektrisk spenning som kan bli omformet til lyd eller andre signaler som inneholder informasjon.

Det aller første budskapet som ble overført ved radiobølger over Atlanterhavet ble ført tvers over i 1901. Det var Guglielmo Marconi fra Italia som fikk til å kommunisere ved hjelp av radiobølger.

Kilder rediger

Se også rediger