Stråling

elektromagnetisk energitransport som beskrives som bølger eller partikler

Stråling er overføring av energi i form av bølger som forplanter seg gjennom rommet, eller gjennom et medium.

Ulike former for stråling

rediger

Med begrepet stråling mener man blant annet:

Noen typer bølger er avhengig av et medium for å forplante seg. Lydbølger forplanter seg ikke i vakum, men det gjør derimot lysbølger.

Bølger kan svinge enten i utbredelsesretningen eller transversalt (vinkelrett i forhold til utbredelsesretningen).

Noen bølger beveger seg med lysets hastighet, mens for eksempel mekaniske bølger beveger seg med lydhastigheten i mediumet.

Stråling fra en punktkilde har vanligvis en utbredelse som er lik i alle retninger og form som en geometrisk kule, hvor strålingens intensitet er invers proporsjonal med kvadratet av avstanden fra kilden.

Typer av stråling etter sammensetning

rediger

Typer av stråling etter kilde

rediger

Se også

rediger