Linjeforeninger ved NTNU

(Omdirigert fra Janus (linjeforening))

De første linjeforeningene ved NTH (nå NTNU) var HM Aarhønen (1913), St. Arnoldi Broderskab (1913), Bergstuderendes Forening (1914), Høiskolens Chemikerforening (1915), Mannhullet (1917) og Sanctus Omega Broderskab (1919), deretter fulgte AF Smørekoppen (1929). Siden har alle de forskjellige studieretningene ved sivilingeniørstudiet fått egen linjeforening. Den nyeste linjeforeningen ved NTNU er (per 2022) Ægir, som ble opprettet i 2020.[1].

Det finnes i tillegg flere linjeforeninger ved HF og SU fakultetene (tidligere AVH, nå lokalisert i Dragvoll-delen av NTNU). Historisk sett har disse linjeforeningene vært mindre aktive over et lengre tidsrom enn linjeforeningene ved sivilingeniørstudiene.

Etter fusjonen i 2016 har linjeforeningene som tidligere tilhørte HiST nå også tilhørighet til NTNU. Dette gjelder i Trondheim studier fra Kalvskinnet, Rotvoll, Øya, samt handleshøgskolen. De fleste linjeforeningene fra HiST som nå er tilsluttet NTNU er underlagt Trondheims Teknikersamfunn (TTS).

Fusjonen har også ført med seg linjeforening fra Ålesund og Gjøvik.

ARediger

AbakusRediger

Utdypende artikkel: Abakus (linjeforening)

Abakus er linjeforeningen for Datateknikk og Kommunikasjonsteknologi på NTNU i Trondheim. Foreningen fungerer som et bindeledd mellom IT-bedrifter og studentene ved disse linjene, og som et sosialt knutepunkt for sine medlemmer.

AF SmørekoppenRediger

Utdypende artikkel: AF Smørekoppen

Akademisk Forening Smørekoppen er linjeforeningen for studenter ved studieprogram for Produktutvikling og produksjon, tidligere maskinlinjen, ved NTNU i Trondheim.

Linjeforeningen ble startet i 1929 med tilhørighet i det daværende maskinstudiet.

AkwaabaRediger

Akwaaba er linjeforening for afrikastudier.

ApeironRediger

Apeiron er linjeforening for fagstudiet i filosofi og studentene ved program for anvendt etikk, ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap på Dragvoll. Apeirons primære oppgave er å arrangere sosiale sammenkomster for studentene tilhørende fagstudiet i filosofi og program for anvendt etikk. Linjeforeningen ble opprinnelig opprettet i 1981, men var inaktiv i mange år før det igjen ble aktivitet i 2006. Apeiron ble formelt opprettet som organisasjon i 2007[2][3][4]. Selve navnet er kjernebegrepet hos den før-sokratiske tenkeren Anaximander, som mente at universet besto av «to apeiron», som kan oversettes til «det uendelige».

 
Apeirons logo

Tidligere ble det også gitt ut et eget tidsskrift, Anabasis.

Arkitektstudentenes BroderskabRediger

Utdypende artikkel: Arkitektstudentenes Broderskab

Arkitektstudentenes Broderskab er linjeforeningen for arkitektur (tidligere sivilarkitekt).

Aqua ÅlesundRediger

Aqua Alesund er linjeforeningenen for Vann- og Miljøteknikk ved NTNU Ålesund.

BRediger

BarisRediger

Baris er linjeforeningen for Barnevernspedagogstudiet.[5]

Bergstuderendes ForeningRediger

Utdypende artikkel: Bergstuderendes Forening

Bergstuderendes Forening (BSF) er linjeforeningen for studieprogrammene for Tekniske Geofag og Petroleum, Geologi Realfag og Materialteknologi – tidligere Berg A og Berg B.

Bindeleddet-NTNURediger

Bindeleddet-NTNU er linjeforeningen for kontakt med næringslivet på studieprogrammet industriell økonomi og teknologiledelse (indøk).

CRediger

CAFRediger

CAF er linjeforeningen for idrett-, samfunn- og bevegelsesvitenskap.

CibusRediger

Cibus er linjeforeningen for Matteknologisk utdanning ved NTNU. Linjeforeningen ble dannet i 2012. og har hovedkontor ved campus Kalvskinnet. Foreningen er tilknyttet Trondheims Teknikersamfunn (TTS).

CommunitasRediger

Communitas er linjeforeningen for Sosialantropologi ved NTNU Dragvoll.

DRediger

DarlingRediger

Darling er linjeforeningen for designfagene ved NTNU i Gjøvik. Herunder bachelor- og masterstudiene i interaksjonsdesign, grafisk design, webutvikling og webdesign.

DeltaRediger

Utdypende artikkel: Delta (linjeforening)

Delta er linjeforeningen for realfagsutdanningen i matematikk og fysikk.

De Passe SimpleRediger

De Passe Simple er linjeforeningen for Fransk ved NTNU Dragvoll.

Det Gyldne SnittRediger

Det Gyldne Snitt (tidl. Katharsis) er linjeforeningen for kunsthistorie ved NTNU Dragvoll.

Det Historiske SelskabRediger

Det Historiske Selskab (DHS) er linjeforeningen for historieutdanningen. Den tilbyr sosiale og faglige arrangement til studenter ved utdanninger innenfor historie, antikkens kultur, middelalderkunnskap og lektorutdanning med historie som fordypning. Tidligere het linjeforeningen Cliola, men dette ble endret i 2008. Medlemstallet er i underkant av 100 (2011).[trenger referanse]

DionysosRediger

Dionysos er linjeforeningen for Religion ved NTNU Dragvoll.

ERediger

ElektraRediger

Elektra er linjeforeningenen for elektroingeniørstudiene på Gløshaugen. Elektra tilhørte tidligere HiST og hadde lokaler på Kalvskinnet, men flyttet til Gløshaugen høsten 2018, som et ledd i samlokaliseringen til NTNU etter fusjonen med HiST. Elektra ble stiftet 29. mars i 2007, og har i dag over 200 medlemmer. Elektra er medlem i linjeforeningssamarbeidet Trondheims Teknikersamfunn (TTS)..

EMILRediger

Utdypende artikkel: EMIL

EMIL er linjeforeningen for Energi og Miljø-studiet (sivilingeniør) på Gløshaugen.

ErudioRediger

Utdypende artikkel: Erudio

Erudio er linjeforeningen for lektorstudentene ved NTNU Dragvoll.

ESTIEMRediger

Utdypende artikkel: ESTIEM

ESTIEM er linjeforeningen for fagstudiet industriell økonomi og teknologiledelse (sivilingeniør).

EurekaRediger

Eureka er linjeforeningen for bachelor i europastudier med fremmedspråk og mastergrad i europastudier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) på Dragvoll. Linjeforeningen ble stiftet 20. januar 2005[6].
«Eureka» (gresk: εὕρηκα) er gresk for «Jeg fant det», og sies å stamme fra Arkimedes. I linjeforeningens navn er «Eureka» også et ordspill på «Europa». Linjeforeningens mål er å fungere som et sosialt og faglig rammeverk rundt studiene[6]. Eureka er en ideell organisasjon, og drives av frivillige studenter ved europastudieprogrammet på NTNU. Disse velges til foreningens styre ved generalforsamling. Styret har ansvar for foreningens daglige drift, disponering av foreningens økonomiske midler, samt arrangering av aktiviteter og faglig supplerende opplegg til NTNUs tilbud.[trenger referanse]

FRediger

FauréningenRediger

Fauréningen er linjeforeningen for Musikkvitenskap ved NTNU Dragvoll

FrakturRediger

Fraktur er linjeforeningen for radiograf ved NTNU Øya i Trondheim.

FRESKRediger

FRESK er linjeforeningen for Helsefag ved NTNU Gjøvik.

FYSIO TrondheimRediger

FYSIO er linjeforeningen for fysioterapi ved NTNU Tunga i Trondheim .

GRediger

GalleonenRediger

Galleonen er linjeforeningen for Shipping Management ved NTNU Ålesund.

GengangereRediger

Gengangere er linjeforeningen for nordisk og litteraturvitenskap.[7]

GeolfRediger

Geolf er linjeforeningen for geografi ved NTNU Dragvoll.

HRediger

HelixRediger

Helix er linjeforeningen til studiet Audiologi ved NTNU Tunga, stiftet vår 2019. Linjeforeningen er oppkalt etter en del av det ytre øret.

HippodamusRediger

Hippodamus er linjeforeningen for fysisk planlegging, og eiendomsutvikling og -forvaltning.

HM AarhønenRediger

Utdypende artikkel: HM Aarhønen

Hennes Majestet Aarhønen er linjeforeningen til studieprogrammet Bygg- & miljøteknikk (sivilingeniør). Linjeforeningen ble dannet våren 1913, etter en hendelse i nåværende auditorium H1 i den gamle hovedbygningen på NTNU. De første nedtegnelser av historien har Aarhøenens første regent Georg H. Johnson nedtegnet i H.M. Aarhønens krønike.

HybridaRediger

Hybrida er linjeforeningen til sivilingeniørstudiet Ingeniørvitenskap og IKT ved NTNU. Foreningen ble stiftet i 2003. Navnet skal representere rollen studentene får i arbeidslivet, hvor de har kunnskap både innen tradisjonelle ingeniørfag, og informasjons- og kommunikasjonsteknologiske fag. Foreningens formål er å fremme samhold og kameratskap innad på studieprogrammet ved blant annet å avholde arrangementer av både sosial og faglig karakter. Man kan kjenne igjen linjeforeningens medlemmer, kjent som hybrider, på deres karakteristiske uniform bestående av en kilt med tartarmønsteret Irisher. Hybridas maskot er en griff, som er en avbildning av den legendariske Gryphus Regnator. Foreningen ledes av et styre, og avholder generalforsamling en gang årlig.[8]

Høiskolens ChemikerforeningRediger

Utdypende artikkel: Høiskolens Chemikerforening

Høiskolens Chemikerforening (HC) er linjeforeningen til sivilingeniørstudenter ved linjen Industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim. NTNU var tidligere kjent som NTH, Norges tekniske høyskole. Foreningens fane og navn indikerer at røttene strekker seg tilbake til den gamle høyskolen og den tradisjonelle sivilingeniørutdanningen. I de senere år er også studenter ved linje for Materialteknologi tatt opp i foreningen.

Høiskolens Chemikeforening ble offisielt stiftet 8. mars 1915. Foreningen avholdt sitt første møte 10. mai 1915, hvor foreningens første lover ble behandlet og vedtatt. Foreningens første pHormand var Endre Berner.

IRediger

INGaRediger

INGa er linjeforeningen for Teknologifag ved NTNU Gjøvik.

INNOVATIORediger

INNOVATIO er linjeforeningen for Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn ved NTNU Dragvoll.

IVRigRediger

IVRig er linjeforeningen for studiet Voksnes læring og rådgivningsvitenskap ved NTNU Dragvoll.

JRediger

JanusRediger

Janus er linjeforening for industriell økonomi og teknologiledelse (sivilingeniør).[9][10]

Jump CutRediger

Jump Cut er linjeforeningen for Filmvitenskap og -produksjon ved NTNU Dragvoll.

KRediger

KOMRediger

KOM er linjeforeningen for kjemi og materialteknologi-studentene ved NTNU. Den er underlagt Trondheims Teknikersamfunn (TTS).[11]

KulturaRediger

Kultura er linjeforeningen for studiet Kulturminneforvaltning.

LRediger

LeonardoRediger

Leonardo er linjeforeningen for Industriell design og er industriell design-studentenes sosiale og faglige forum. Linjeforeningen er oppkalt etter universalgeniet Leonardo da Vinci som behersket kunst og estetikk så vel som teknikk, og således er idealet for en sivilingeniør i industriell design. Leonardo arrangerer sosiale aktiviteter som filmkveld, trening, fester, og faglige arrangementer på kveldstid, som akttegning og faglige foredrag.[12]

LeviathanRediger

Leviathan er linjeforeningen for statsvitenskap.[13] Linjeforeningen het tidligere De Folkevalgte, men endret i 2016 navn til Leviathan.

LiMPRediger

LiMP er linjeforeningen for masterstudiet i psykologi.

LiptonRediger

Lipton er fra 2013 linjeforeningen for engelsk årsstudium -og bachelor.

LoginRediger

Login er linjeforeningen for IT ved NTNU Gjøvik.

LogitasRediger

Logitas er linjeforeningen til studiet Logistikkingeniør ved NTNU og består av ca. 102 medlemmer fordelt på alle tre klassetrinn. Foreningen er underlagt Trondheims Teknikersamfunn (TTS).

Los ElegidosRediger

Los Elegidos er linjeforeningen for spanskstudentene.

LudimusRediger

Ludimus er linjeforeningen for fag ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier.[trenger referanse] ISK inkluderer fagfeltene språklig kommunikasjon, lingvistikk, fonetikk, norsk som andrespråk og swahili.

LydmurerlosjenRediger

Lydmurerlosjen er linjeforeningen for musikkteknologistudentene.

MRediger

MannhulletRediger

Utdypende artikkel: Mannhullet

Mannhullet er linjeforeningen for studiet i marin teknikk (tidligere skipslinjen).

MF PlaceboRediger

Utdypende artikkel: MF Placebo

Medisinerforeningen Placebo er linjeforeningen for profesjonsstudiet i medisin.

MiTRediger

MiT er linjeforeningen for Maskiningeniørstudiet ved NTNU. MiT er en del av linjeforeningsamarbeidet Trondheims Teknikersamfunn (TTS).

NRediger

NablaRediger

Utdypende artikkel: Nabla (linjeforening)

Nabla er linjeforeningen for fysikk og matematikk (sivilingeniør).

NotelinjeforeningenRediger

Notelinjeforeningen er linjeforeningen for utøvende musikk.

NucleusRediger

Nucleus er linjeforeningen for bioingeniører. Den ble startet høsten 2009 av en liten gruppe bioingeniørstudenter som så et behov for å bedre det faglige og sosiale miljøet på bioingeniørutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) (integrert i NTNU fra 2016). Det hadde ikke eksistert noen linjeforening for denne studentgruppen tidligere. Navnet Nucleus betyr direkte oversatt «kjerne» og brukes i assosiasjon til cellekjernen.

Linjeforeningen ønsker å bidra til å forhindre frafall av studenter underveis i utdanningen. Foreningen leier inn foredragsholdere som for eksempel kan gi et nytt perspektiv på pensumrelaterte emner eller gi innsikt i andre karrieremuligheter etter avsluttet utdanning. Nucleus drives av styret.

NutrixRediger

Nutrix er linjeforeningen for sykepleierutdanning ved NTNU Øya i Trondheim. Nutrix ble stiftet i 2011 med mål om å bedre det sosiale miljøet blant sykepleierstudentene. Gjennom årene har Nutrix blitt større og består nå av mange komiteer. Disse tilbyr en rekke forskjellige aktiviteter, som turer, løpe- og fotballtrening, bading, quiz, fester og andre sosiale sammenkomster. Selv om linjeforeningen er relativt ung er det mange studenter som engasjerer seg og bidrar til en koselig og innholdsrik studiehverdag for alle sykepleiestudentene.

ORediger

OLGARediger

OLGA er en linjeforening for studentene som studerer olje- og gassteknologi. Linjeforeningen vår ble startet opp i august 2015. Foreningen er tilknyttet Trondheims Teknikersamfunn (TTS).

OnlineRediger

Utdypende artikkel: Online (linjeforening)

Online er linjeforeningen for informatikkstudentene.

URediger

UtopiaRediger

Utopia er linjeforeningen for sosialantropologistudentene.[trenger referanse]

PRediger

PaideiaRediger

 
Logo for linjeforeningen Paideia

Paideia er linjeforeningen for studenter ved pedagogikk årsstudium og bachelor på NTNU. Linjeforeningen ble dannet 9. mars 2010.[14] Navnet stammer fra det antikke Hellas der Paideia var et begrep som tok for seg alt som omhandler utdanning, både det sosiale og faglige. Linjeforeningen er knyttet til fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) og institutt for pedagogikk og livslang læring.

PanoptikonRediger

Panoptikon er linjeforeningen for Master STS/KKS, Årsstudium STS.

ParetoRediger

Pareto er linjeforeningen for samfunnsøkonomi.[15]

PrimetimeRediger

Primetime er linjeforeningen for medievitenskap ved NTNU. Foreningen er av og for studentene, med formål å skape sosialt og faglig samhold. Linjeforeningen for Medievitenskap het tidligere "Prime-Time", men etter noen år uten drift ble foreningen gjenoppstartet og omdøpt til "Primetime" i 2011. Per oktober 2012 var medlemstallet i underkant av 100. Linjeforeningen stiftet fotballaget Optimus Primetime i september 2012. Styret har ansvar for den daglige driften av linjeforeningen. Styreleder velges av studentene på arsmøtet.

PSIRediger

PSI er linjeforeningen for bachelorstudiet i psykologi.

pStimulusRediger

pStimulus er linjeforening for masterstudiet i psykologi ved NTNU Dragvoll.

PsykolosjenRediger

Psykolosjen er linjeforeningen for profesjonsstudiet i psykologi.[16] Foreningen ble stiftet i september 2009, og har som mål å skape en felles identitets for profesjonsstudentene gjennom både faglige og sosiale arrangementer. Det arrangeres jevnlig vaffellunsj og fagdager, samt større årlige arrangement som dåp, mottaksuke, julegalla og fellesreiser til utlandet. På den faglige siden arrangerer Psykolosjen seminarer, foredrag og workshops på campus, og sender mindre grupper ut på fagdager og skyggedager hvor de får oppleve psykologers hverdag på nært hold. I 2013 ble det også startet opp et intervjuprosjekt, der psykologer med ulike spesialiseringer forteller om sin jobbhverdag.

RRediger

RIKRediger

RIK er linjeforeniningen for Økonomi, ledelse og logistikk ved NTNU Gjøvik.

SRediger

SALTRediger

SALT er studentforeningen for NTNUs lærerstudenter. Studiet holdt tidligere til på Rotvoll, men er nå flyttet til Kalvskinnet.

Sanctus Omega BroderskabRediger

Utdypende artikkel: Sanctus Omega Broderskab

Sanctus Omega Broderskab er linjeforeningen for elektro og kybernetikk (sivilingeniør).

SekstantenRediger

Sekstanten er linjeforeningen for nautikk ved NTNU Ålesund. Linjeforeningen ble stiftet 12. oktober 2015. Den tilbyr sosiale og faglige arrangement til studenter ved Nautisk utdannelse ved NTNU Ålesund.

SigmaRediger

 
Sigma linjeforening i Ålesund

Sigma er linjeforeningen for bachelorstudiene i fornybar energi, maskiningeniør, skipsdesign, masterstudier i skipsdesign og produkt/systemdesign ved NTNU i Ålesund.[17] Organisasjonen ble stiftet 24.09.2018. Sigma Linjeforening må ikke forveksles med Linjeforeningen Sigma ved Universitetet i Sørøst-Norge.

 • Årets linjeforening (studieåret 20/21). Tildelt av Studentorganisasjonene i Ålesund (SIALS).
 • Årets arrangement (studieåret 20/21). Tildelt av Studentorganisasjonene i Ålesund (SIALS) for skidagen som Sigma arrangerte i samarbeid med linjeforeningen Aqua-Tecta og Studentparlamentet i Ålesund.

SocialisRediger

Socialis er linjeforeningen for sosionomutdanningen ved NTNU Campus Tunga i Trondheim.

Socius ExtremusRediger

Socius Extremus er linjeforeningen for sosiologistudentene.

SolanRediger

Solan er linjeforeningen til Entreprenørskolen.[18] De holder til i tredje etasje på Gamle Fysikk, sammen med resten av entreprenørskapsmiljøet på NTNU, det vil si START NTNU, Spark* og FRAM.

SOMA - LinjeforeningRediger

SOMA er linjeforeningen for masterstudentene på Fakultet for Medisin og Helsevitenskap. De holder til på Medisinteknisk forskningssenter på NTNU Øya/St.Olavs.[19]

SpanskrøretRediger

Spanskrøret er linjeforeningen for lektorutdanning i realfag.[20] Spanskrøret ble stiftet sted 24. september 2004. Prodekan ved IME-fakultetet, Kari Hag, ble invitert til å være Spanskrørets Høye Beskytter.[trenger referanse] Forenings leder kalles Rektor.

Sturm und DrangRediger

Sturm und Drang er linjeforeningen for tyskstudentene ved NTNU, og favner både årsstudiet, bachelor, master og lektor. Linjeforeningen inkluderer også utvekslingsstudenter fra tyskspråklige land eller med interesse for tysk.

STØHRediger

STØH er studentforeningen ved NTNU Handelshøyskolen. Dette er studentforeningen for årsstudium, bachelor og master i Økonomi og Administrasjon.

SymbiosenRediger

Symbiosen er linjeforeningen for studier ved Institutt for biologiske fag ved NTNU i Ålesund.

SymbiosisRediger

Symbiosis er linjeforeningen for studiet Industrial Ecology.

TRediger

TeaterlosjenRediger

 
Teaterlosjen uniform herrer

Teaterlosjen er linjeforeningen for årsstudiet, bachelor- og master-studiet i programfaget Drama og Teater ved NTNU.[21][22] Linjeforeningen ble opprettet våren 2013 og er en av NTNUs yngste linjeforeninger.[23] Teaterlosjen satte i februar 2014 opp forestillingen Den spanske flue.[23][24]

TheodorRediger

Theodor er linjeforeningen for arkeologi ved NTNU i Trondheim og ble opprettet i 1994 med den hensikt å femme sosiale og faglige relasjoner innen arkeologistudiet, fungere som en representant for studieretningen utad i fagmiljøet, samt være et bindeledd mellom studentene, instituttet og NTNU for øvrig.[25]

TIHLDERediger

TIHLDE (Trondheim IngeniørHøgskoles Linjeforening for Dannede EDBere (Elektroniske DataBehandlere)) er linjeforeningen for bachelorstudiene Dataingeniør, Digital Infrastruktur og Cybersikkerhet og Digital forretningsutvikling, samt masterstudiet i Digital samhandling ved IDI, NTNU på Gløshaugen. Foreningen ble stiftet 16. april 1993, og er tilknyttet Trondheims Teknikersamfunn (TTS).[26]

TIHLDE som linjeforening drives av et styre som velges ved opptak to ganger årlig. Styremedlemmene kalles ministre, og rundt halvparten av ministerne velges på generalforsamling under høstsemesteret, mens den resterende halvparten velges i vårsemesteret. TIHLDE har flere undergrupper med ulike ansvarsområder; der blant annet Sosialen er ansvarlig for sosiale arrangementer i linjeforeningen, og NOK (Næringsliv Og Kurs) skal være et bindeledd mellom IT-bedrifter og studentene.

Tim&ShænkoRediger

Tim&Shænko er linjeforeningen for studentene ved 3-årig byggingeniør på NTNU. Den ble opprettet i 1999, og var tidligere tilknyttet Trondheims Teknikersamfunn (TTS), men er første linjeforening med ønske om å operere alene.

TiminiRediger

Timini er en linjeforening for sivilingeniørstudiet i nanoteknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og ble opprettet 10. september 2006 klokken 21.51.[27] Navnet «Timini» kommer av ti i minus niende, som refererer til at en nanometer er 10−9 m, eller en milliontedels millimeter. Timini drives med det mål at linjeforeningen skal fremme medlemmenes interesser, og være med på å skape en best mulig faglig og sosial arena for studentene på sivilingeniørstudiet i nanoteknologi. I 2010 utgjorde nanoteknologistudiet for første gang fem fulle kull. I dag er det ca. 150 studenter på studiet, hvorav en stor del er aktive i linjeforeningen.

I 2014 avholdt linjeforeningen for første gang Grey Goo Symposium, en nanovitenskapelig orientert konferanse, i samarbeid med NanoLab ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.[trenger referanse]

Den daglige driften av linjeforeningen ledes av styret. Disse er valgt inn av en årlig generalforsamling og sitter i styreperioder som følger kalenderåret. Styret består av åtte medlemmer. I tillegg er det flere undergrupper som drives av egne ledere fra Timini. Undergruppene har ansvar for blant annet Nanokjelleren, kor og avis/nettsider.

Trondheim Klassisk studentforeningRediger

Trondheim Klassisk studentforening er linjeforeningen for klassiske fag og antikkens kultur.

VRediger

VivasRediger

Vivas (AKA vindkraft) er linjeforeningen for ingeniørstudenter innen fornybar energi på Gløshaugen. Den ble stiftet i 2012.

Volvox & AlkymistenRediger

Utdypende artikkel: Volvox & Alkymisten

Volvox & Alkymisten er linjeforeningen for biologi, kjemi, bioteknologi.

ÆRediger

ÆgirRediger

Ægir er linjeforeningen for havbruksingeniører (BIHAV).

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ «Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret». Ægir i Brønnøysundregistrene. Besøkt 19.08.2021. 
 2. ^ [1] Apeiron i brønnøysundregistrene
 3. ^ Apeiron på Facebook
 4. ^ http://org.ntnu.no/apeiron/
 5. ^ «Linjeforeningenbaris». www.linjeforeningenbaris.com. Besøkt 8. mars 2022. 
 6. ^ a b «Om Eureka». Eureka Linjeforening. Besøkt 22. oktober 2015. 
 7. ^ «Studiemiljø - Allmenn litteraturvitenskap - Bachelorprogram språk og litteratur». www.ntnu.no. Besøkt 25. september 2018. 
 8. ^ «Forside». hybrida.no. Besøkt 8. mars 2022. 
 9. ^ «Janus Linjeforening – Linjeforeningen for Industriell økonomi og teknologiledelse». Besøkt 8. mars 2022. 
 10. ^ Informasjon om mastergradsstudiet i Industriell økonomi og teknologiledelse
 11. ^ «Hjem». www.linjeforeningenkom.no (norsk). Besøkt 8. mars 2022. 
 12. ^ «Linjeforeningen Leonardos nettside». Arkivert fra originalen 2. februar 2017. Besøkt 19. januar 2017. 
 13. ^ «Linjeforeninger på Dragvoll». online.ntnu.no. Besøkt 3. oktober 2016. 
 14. ^ Paideias hjemmeside
 15. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 30. oktober 2018. Besøkt 15. desember 2018. 
 16. ^ «Psykolosjen». Psykolosjen (engelsk). Besøkt 25. september 2018. 
 17. ^ Sigma - hjemmeside
 18. ^ «Hjem - Solan er drevet av studenter, for studenter.». www.solanlinjeforening.no. Besøkt 8. mars 2022. 
 19. ^ «Linjeforening | SOMA-Linjeforening | Norge». SOMA-Linjeforening (norsk). Besøkt 8. mars 2022. 
 20. ^ «Spanskrørets hjemmeside». Arkivert fra originalen 19. september 2017. Besøkt 24. februar 2021. 
 21. ^ «Linjeforeninger på Dragvoll» (norsk). wiki.online.ntnu.no. Arkivert fra originalen 10. februar 2014. Besøkt 23. august 2014. 
 22. ^ «Hva er en linjeforening?». Teaterlosjen. 2. mai 2014. Besøkt 8. mars 2022. 
 23. ^ a b «Teaterlosjen presenterer: Den spanske flue». Adresseavisen. 21.02.2014. Besøkt 23. august 2014. «presenterer: Den spanske flue. Spilles til 22. februar. .. Kultursenteret ISAK, .. Teaterlosjen er linjeforeningen for årsstudium, bachelor og master i programfaget Drama og Teater ved NTNU. Linjeforeningen ble opprettet av engasjerte studenter våren 2013, og er en av NTNUs yngste linjeforeninger. «Den spanske flue» er Teaterlosjens første produksjon noen sinne,» 
 24. ^ IDA LYCHE (25.02.2014). «Middelmådig familiedrama - TEATER» (PDF). Under Dusken: 31. Arkivert fra originalen (PDF) 26. august 2014. Besøkt 23. august 2014. «DEN SPANSKE FLUE - REGISSØR CHRISTINA RØRVIK ISAK Kulturhus - 19-22 ... Regissør Christina Rørvik Søhol har flyttet hele handlingen til en psykiatrisk anstalt. Det fungerer relativt dårlig. ... Ensemblet gjennomfører på en bra måte, men det er behov for perfeksjonering av timing i et par av scenene. Mange av skuespillerne har stort potensial, selv om det i blant er vanskelig å skille talent fra overdrivelse i en oppsetning som består av roller preget av typer, og ikke runde karakterer. Likevel vil jeg trekke fram en spesielt bemerkelsesverdig og dyktig skuespiller, Andreas Gregersen som spiller Henrik Meisel. Gregersen er den som best får til replikkvekslingene, og tolkningen av Henrik Meisel er hysterisk morsom. » 
 25. ^ «Theodor linjeforening». lfarkeologi.no. Arkivert fra originalen 9. august 2018. Besøkt 25. september 2018. 
 26. ^ «TIHLDE». tihlde.org. Besøkt 8. mars 2022. 
 27. ^ Timinis hjemmeside