Holmboe er en norsk slekt som kom fra Jylland, Danmark, til Norge med brødrene Jens Olsøn Holmboe (død 1743) og Hans Olsøn Holmboe (død 1762) i 1705 henholdsvis 1716. Navnet er beskyttet etter navnelovens bestemmelser (Lov om personnavn, navneloven § 3.Frie, beskyttede og nye etternavn).[1] Ifølge Statistisk sentralbyrå er det 178 personer[når?] med slektnavnet Holmboe.[2]

Slektsvåpenet Holmboe har sin opprinnelse på 1700-tallet, men er her i en tegning fra nyere tid med våpenfigurene tegnet naturalistisk.

Slektsvåpen rediger

I blått skjold et lindetre mellom et (heraldisk) venstreskråstilt anker og et hus med tak, vinduer og dør, alt av sølv og på en grønn «holme» (kan heraldisk være gjengitt som en skjoldfot dannet av et buesnitt). Hjelmtegnet er et lindetre. Hjelmkledet og vulsten er av blått og hvitt.

Våpenskjoldet er dermed et såkalt talende våpen; det viser den som bor i et hus på en holme i et vann symbolisert ved ankeret.

Slektstre


Jens Olsen ble hundre år (omtrent 1600–1700) og det hadde seg slik at sønnene tok navnet Holmboe i tillegg til Jenssen. En av sønnene, Ole Jensen Holmboe (1637–1715), var prest i Torvild på Jylland og fikk to sønner som havnet i Norge

Treliste
 • Jens Olsen Holmboe (1671–1743) sogneprest i Vardal. Kom til Norge i 1705
  • Otto Holmboe (1710–1773) stiftsprost i Christiania
   • Jens Holmboe (1746–1823) sogneprest i Eidsberg gift med Cathrine Holst (død 1823)
    • Bernt Michael Holmboe (1795–1850) matematiker og professor. Gift 1834 med Nikoline Finkenhagen og i 1842 med Ingeborg Thorp, født Hannestad.
    • Christopher Andreas Holmboe (1796–1882) født på Vang i Valdres, orientalist, numismatiker og professor. Gift 1823 med Georgine Charlotte Hermanstorff (1789–1869)
    • Hans Peder Holmboe (1804–1841) født i Eidsberg, ble prest i Sem, gift 1831 i Halden med Marie Gustava Lorange (1808), se Lorange (slekt)
     • Jens Gerhard Holmboe (1837–1908) født i Sem, ble sogneprest. Gift 1864 i Høland med Erasmine Johanne Wraamann (1837–1911) fra nettopp Høland
      • Kristoffer Andreas Holmboe (1871–1956) jernbaneingeniør gift med Hanna Høegh (1873–1945)
      • Theodor Holmboe (1875–1941) apoteker g. Fredrikke Strøm (1872–1962)
  • Hans Holmboe (1721–56) eier av Lesja jernverk gift Birgitte Marie Ziegler (1723–78)
   • Jens Holmboe (1752–1804) fra Lesja, ble fogd på Senja og i Tromsø, den som ryddet Målselv og Bardu. Gift 1783 med Anna Margrethe Irgens (1766–1851), datter av sogneprest Johannes Irgens
    • Johannes Holmboe (1785–1865) g.Anne Figenschou
     • Hanna Birgithe Holmboe (1821–1903) g. Jens Holmbo Giæver (1813–84), gjestgiver Jøvik i Lyngen
    • Birgitte Marie Holmboe (1789–1871) gift med Jens Andreas Stoltenberg (1786–1856) av Stoltenberg (slekt)
     • Paulina Irgens Holmboe Stoltenberg (1821–1892) gift med presten Hans Hall (1808–1877)
       
      Paulina Irgens Holmboe Stoltenberg (1821–1892) og sønnen Birger Anneus Hall (1858–1925).
    • Michael Wide Holmboe (1791–1863) kjøpmann i Tromsø, g. Anna Rasch Schjelderup
     • Jens Holmboe (1821–1891) fogd og sorenskriver i Hammerfest, amtmann, stortingsmann Finmarks amt (Høyre), statsråd 1874–1884,
     • Rasmus Holmboe (1822–1904), kjøpmann Vadsø, russisk konsul, g. Rise Grønvold
     • Hans Conrad Holmboe (1828–1923) konsul i Tromsø, fra 1846 i farens firma og fra 1854 i M. W. Holmboe & Søn. Gift 1854 med Jakobine Henrikke (Rikka) Harris, datter av stiftamtmannen Anthon Th. Harris av Rye (slekt)
      • Johan Henrik Rye Holmboe (1863–1933) reder og i fiskebransjen i Tromsø, handelsminister og provianteringsminister (Frisinnede Venstre) fra Tromsø. Gift 1893 med tremenningen Adolfa Holmboe (1870) fra Ålesund. Seks barn: Gudrun (1894), Ellen (1896), Conrad (1897), Haakon (1898), Jon (1900) og Leonhard (1902).
     • Othar Ervigius Holmboe (1834–1919) tollkasserer
      • Thorolf Holmboe (1866–1935) fra Vefsn, maler
      • Othar Holmboe (1868–1928) fra Vefsn, apoteker og illustratør
      • Thorvald Holmboe (1878–1930) ingeniør
    • Even Hammer Holmboe (1792–1859) født i Trondenes, kjøpmann og konsul på Stortinget for Finmarkens amt 1839. Gift i 1823 med Maren Johanne Rønning fra Lofoten. Fem sønner og fire døtre.
    • Joachim Gotsche Holmboe (1796–1876) sorenskriver Nordre Sunnmør, g. Anne Øwre fra Molde
    • Hans Holmboe (1798–1868) lærer i Kongsberg, rektor Bergen katedralskole, stortingsrepresentant for Bergen 1833–1864. Gift 1825 med Welgierd Endriette Løberg fra Kongsberg. Fire døtre og tre sønner.
     • Jens Andreas Holmboe (1827–76) overlege
     • Ole Anthon Norman Holmboe (1830–1893) født i Bergen, ble agent, gift 1862 med Anne Cathrine Stub (1837–1912) født i Kragerø
      • Halvard Stub Holmboe (1864–1916) gift 1888 med Marie Helene Heffermehl (1865)
      • Harald Wilhelm Widmark Holmboe (1876–1949) født i Gloucester, ble lege i Mesnali, gift 1906 med Ingeborg Müller (1877–1949) sykepleier, se Müller (slekt).
     • Nanna Holmboe (1838–1898) gift med Johan Storjohann (1832–1914), prest i Bergen
    • Leonhard Christian Borchgrevink Holmboe (1802–1887) født på Trondenes, til Stortinget i to perioder fra 1836, fra 1860 prest på Jevnaker. Gift 1828 med Elisabeth Musæus (1804) fra Stavanger. Syv sønner og to døtre
     • Jens Anton Holmboe (1828–92) hospitalforstander gift med Marie Aarreberg (1842–1917)
      • Carl Fredrik Holmboe (1882–1960) kjemiker og oppfinner (fettherding) gift med Clara Willemsen som var dattera til skipsreder Rasmus Willemsen i Stavanger.
     • Jørgen Christian Holmboe (1838–1917) prest gift med Constance Antonette Faye (1845–1926)
      • Leonhard Christian Borchgrevink Holmboe, jr. (1871–1953) født på Støren, prest mange steder, ordfører i Lødingen 1923, gift 1900 med Thea Louise Schetelig (1878–1973) søster av Haakon Shetelig
     • Johannes Michael Holmboe (1844–1918) amtslege gift med Helga Dybwad (1849–1881)
      • Cornelius Holmboe (1881–1947) født i Tromsø, sorenskriver og justisminister i 1928, gift 1907 med Ingeborg Elieson Dybwad
 • Hans Olsen Holmboe (1685–1762) oberst, kom til Norge i 1716
  • Hans Fredrik Holmboe (1729–84) kjøpmann i Christiania
   • Hans Holmboe (1769–1821) sogneprest i Beitstad gift 1803 på Skedsmo med Elen Christine Høegh (1774–1831) fra Skedsmo
    • Jes Carlsen Holmboe (1813–1897) offiser, gift 1849 i Gjerdrum med Fredrikke Kirstine Fabritius (1822–1890)
     • Christopher Theodor Christian Høegh Holmboe (1859) født i Ullensaker, ble major og gift 1889 med Gerda Margrethe Blydt (1869)
    • …Anton Christian Holmboe (1839–1911) og Elen Berntine Arntsdatter Stjernen (1849–1902)
     • Arnold Holmboe (1873–1956) statsråd gift 1904 i Lødingen med Dagmar Theodore Dahlmann (1878)

Uplassert rediger

Referanser rediger

 1. ^ «Lov om personnavn (navneloven) - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 19. mars 2018. 
 2. ^ «2020-01-22». ssb.no (norsk). Besøkt 29. mai 2020. 

Litteratur rediger