Munch

etternavn
Klikk på lenken for å lese om Steffen Kvernelands grafiske roman «Munch».

Munch og Munk er etternavn brukt i Norge, med tyske og danske aner. Det har også vært brukt som mellomnavn.[1]

De mest kjente med navnet Munch her til lands er historikeren Peter Andreas Munch og maleren Edvard Munch. I begges tilfelle stammer etternavnet Munch fra Rasmus Sørensen (d. 1698 i Kristiansand) fra Jylland i Danmark, hvis sønn Søren Rasmussen Munch (1686–1748) tok etternavnet etter moren Ingeborg Arnebergs andre ektemann Christen Munch. Han sønn Peter Munch (1740–1802) var sogneprest i Vågå.[2]

I nyere tid er NRK-journalisten Jarl Munch og skuespilleren Trond Peter Stamsø Munch blant de mer kjente bærere av navnet fra denne slektsgrenen. En etterkomer fra samme slektsgran er historikeren Hans Jacob Orning.

I Norge finnes flere Munch-slekter. Fra en eldre slekt Munk fra Blakar i Lom kom Henning Munch (1646–1694) og sønnen Anders Munch (1668–1737), begge sogneprester i Vågå før ovennevnte Peter Munch. Christianiabiskopen Hans Munch (1654–1712) kom også fra Danmark. Det finnes mange kjente personer med etternavn Munk eller Munch i Danmark, der man har fem-seks adelsslekter.

Malerens slektstre
Treliste
 • Rasmus Sørensen fra Jylland, død ca. 1698, hvorpå enken Ingeborg Arneberg giftet seg med pubeier Christen Jenssøn Munch.
  • Søren Rasmussen Munch (1686–1748), sjøoffiser og trelasthandler i Fredrikstad, senere i Christiania, tok navn etter stefaren Christen Jensen Munch. Søren var gift med Johanna Meng og deretter med gjestgiver Kristina Edvardsdatter Røring (1709–1784) i Christiania.
   • Edvard Sørensen Munch (1738–93) fra Fredrikstad, overhoffsrettsprokurator og tollinspektør i Kristiansand, gift med Petronelle Helen Krefting (1746–1810)
   • Peter Munch (1740–1802), sogneprest i Vågå 1776 og i Land 1786, gift med Christine Sophie Storm (1746–1825) av Storm (slekt), datter av den forrige presten i Vågå, Johan Storm (1712–1782), som satt 1745–1776, og halvsøster til Vågådikteren Edvard Storm
    • Ingeborg Munch (1774–1847), gift med sorenskriver i Aurdal Rasmus Gjøde Søegaard
     • Peter Munch-Søegaard (1815–1881), fullmektig, gift med Thomine Thomassen
      • Peter Munch-Søegaard (1866–1923), lege, gift med Olufa Knudsen
       • Erik Munch-Søegaard (1898–1957), gift med Hjørdis Østvedt
        • Dagmar Munch-Søegaard (1904–1986), gift med Hans Breien
    • Johan Storm Munch (1778–1832), biskop i Kristiansand
     • Andreas Munch (1811–84), dikter og professor. Gift 1844 i Christiania med Charlotte Amalie Juul (1824–1850) og 1865 i Borbjerg, Danmark med Anna Marie Amalie Raben (1832–1905)
     • Peter Christian Storm Munch (1817–1888), kaptein, gift med Agnes Gruening
      • Oscar Albert Munch (1868–1956), prest, gift med Hansine Munthe-Kaas
       • Peter Christian Storm Munch (1897–1994), bilingeniør og motstandsmann, gift med Kari
       • Sverre Munthe-Kaas Munck (1898–1970), ingeniør og direktør. Tok Munck som efternavn.
       • Erik Munch (1899–1994), ingeniør, gift med Ingeborg Søhoel
     • Johan Storm Munch (1827–1908), garnisonsprest
    • Edvard Storm Munch (1780–1847), stiftsprost i Christiania, gift 1809 med Johanne Sophie Hofgaard (1791–1868), dater av sognepres Andeas Hofgaard, eier av Fornebo i Bærum
     • Peter Andreas Munch (1810–63), historiker og professor, gift 1835 med Nathalie Charlotte Linaae (1812–1900)
     • Edvard Storm Munch (1814–96), prest, gift med Elisa Castberg
      • Peter Anker Ragnvald Munch (1853–1920), major og overlærer, gift 1883 med forfatteren Anna Dahl (1856–1932), datter av medisinaldirektør Ludvig Wilhelm Dahl
     • Christian Munch (1817–89), korpslege, gift med Laura Cathrine Bjølstad (1837–1868)
     • Mathilde Christine (1815–1891), gift med kjøpmann i Skien/banksekretær Christian Stub Myhre (1836–1899)
      • Edvard Myhre Munch (1836–1900), teolog og professor, gift med Anna Helene Borchsenius (1838-1916)
       • Mathilde Munch (1866–1953), lærebokforfatter
       • Didrik Arup Munch (1878-1957), sakfører og skolebestyrer for Munchs pensjonatskole, gift med Borghild Elisabeth Utne (1891-1968)
        • Kjell Munch (1923–2003), belysningsdesigner og kunstner, gift 1964 med Anne-Kristin Usterud-Svendsen 1937
        • Carsten Edvard Munch (1927–2005), kinosjef i Bærum, gift 1971 med pianist Liv Glaser (1935)
Andre Muncher med kjente norske etterkommere
Johann Peter Munch (1730–1955)
Treliste
 • Hans Munk (død før 1620), brygger i København, muligens sønn av byens borgermester Peder Jacobsen Munk (1532/7–1613), som muligens hadde en morfar med etternavnet Munk[3]

Treliste
 • Johann Peter Munch, født 1698 i Tyskland.
  • Johann Peter Munch (1730–1755) sogneprest i Rødøy på Helgelandskysten, gift

Treliste

Treliste
 • Johanne Sørensdatter (1643–1710) gift først med Niels Munch fra Horsens, så med kjøpmann Jens Sørensen.[4]
  • Niels Jensen Munch (1662–1773), fikk Munch etter moras første ektemann, gift med Margr. Cathr. Leth
   • Søren Ancher Nielsen Munch (1716–1787) fra Horsens, sogneprest Børglum og Kornum, gift med Anne Bertelsdatter Fedder
    • Bertel (Bartholomæus) Fedder Munch (1746–1787) justisråd, sorenskriver i Eidsberg, gift med Anna Hammer Cudrio

Treliste
 • Peter Munch Meinich (1869–1932) ingeniør og lokalpolitiker i Oslo (H). Munch er ikke familienavn, men mellomnavn.

ReferanserRediger

 1. ^ Munch, Johan Storm (1933-) (2000). Munch: familiebok 1686-2000. Lillehammer: Thorsrud. ISBN 8278470626. 
 2. ^ Munch (slekt) Arkivert 20. oktober 2014 hos Wayback Machine. i lokalhistoriewiki.
 3. ^ Tore Vigerust, Munk til Kvistrup (af Holsterbro) Arkivert 21. oktober 2014 hos Wayback Machine., 2003
 4. ^ Marianne Munk, Navnet Munk (eller Munch).