Global 200

Global 200 er en liste over unike økoregioner utviklet av World Wide Fund for Nature (WWF). Listen inneholder områder som anbefales å prioritere i forhold til naturvern. Økoregioner regnes her som forholdsvis store land- eller vannområder, som har en markant kombinasjon av naturlige samfunn og arter, og som har grenser, som ligger tett på den opprinnelige utstrekning av de naturlige samfunn fra tiden før jorden ble utsatt for dyrkning.[2] Nedenfor følger de regioner på landjorden og i de innsjøer, som WWF har utvalgt i forbindelse med prosjektet Global 200.[3]

Inndeling av ulike biomer på landjorden brukt i Global 200[1]

██ Tropiske og subtropiske fuktige løvskoger

██ Tropiske og subtropiske tørre løvskoger

██ Tropiske og subtropiske barskoger

██ Tempererte løvskoger og blandingsskoger

██ Tempererte barskoger

██ Barskog

██ Tropiske og subtropiske gressområder, savanner, og buskområder

██ Tempererte gressområder, savanner, og buskområder

██ Oversvømmede gressområder og savanner

██ Alpine gress- og buskområder

██ Tundra

██ Mediterrane skoger, skogsområder og kratt

██ Ørkener og tørre buskområder

██ Mangrover

██ Snø og is

Inndeling av ulike økosoner på landjorda brukt i Global 200

██ - den nearktiske sone

██ - den palearktiske sone

██ - den afrotropiske sone

██ - den indomalayiske sone

██ - den oseaniske sone (vises ikke)

██ - den australasiske sone

██ - den antarktiske sone (vises ikke)

██ - den neotropiske sone

Listen inneholder – til tross for navnet – 238 regioner, hver valgt ut basert ut fra unikhet. Økoregionene ble identifisert av David Olson og Eric Dinerstein.[4] Olson med flere har også utviklet en klassifisering av 867 økoregioner, fordelt over hele jorden. Her dekkes hele landjorden, slik at alle steder her er med i en – og akkurat en – økoregion.[1] Denne klassifiseringen brukes også av WWF, der hver økoregion kalles for en TEOW. Områdene identifisert i Global 200 består av de samme økoregionene, men en del har blitt slått sammen til noe større områder.

I klassifiseringen ble det benyttet fjorten ulike biomer for landjorden, samt fem ferskvannsbiomer og syv maritime biomer, og åtte ulike økoregioner.[4] Hver økoregion er klassifisert innenfor ett biom og en økoregion.

Terrestre økoregionerRediger

Tropiske og subtropiske fuktige løvskogerRediger

Afrotropiske soneRediger

 
Fjellområdene rundt NimbaDe guineanske fjellskogene

1 De guineanske fuktskogene

2 De kongolesiske kystskogene

3 Kameruns høylandsskoger
4 Fuktskoger i det nordøstlige Kongobassenget
5 Fuktskoger i det sentrale Kongobassenget
6 Fuktskoger i det vestlige Kongobassenget
7 Albertinekløftens fjellskoger
8 Østafrikanske kystskoger
9 Eastern Arc-fjellskogene
10 Madagaskars skoger og krattområder
11 Seychellenes og Mascarenes fuktskoger

Australasiske soneRediger

12 Sulawesis fuktskoger
13 Molukkenes fuktskoger
14 Lavlandsskoger i det sydlige Ny-Guinea
15 Fjellskoger i det sydlige Ny-Guinea
16 Fuktskoger på Salomonøyene og Vanuatu og i Bismarckarkipelet
17 Tropiske skoger i Queensland
18 Ny-Caledonias fuktskoger
19 Lord Howe- og Norfolk-øyenes skoger

Indomalayiske soneRediger

20 De sydvestlige Ghatfjellenes fuktskoger
21 Sri Lankas fuktskoger
22 Subtropiske fuktskoger i det nordlige Indokina
23 Fuktskoger i det sydøstlige Kina og på Hainan
24 Taiwans fjellskoger
25 fuktskoger i Annamfjellkæden
26 Lavlands- og fjellskoger på Sumatra og omliggende øer
27 Fuktskoger på Filippinene
28 Palawans fuktskoger
29 Kayah-Karen/Tenasserimfjellenes fuktskoger
30 Lavlands- og fjellskoger på den malayiske halvøy
31 Lavlands- og fjellskoger på Borneo
32 Skoger på Ryukyuøyene
33 Fuktskoger på det østlige Deccanplatået
34 Fuktskoger på Nagafjellene, Manupuri, og Chin
35 Fuktskoger på Krâvanhfjellene
36 Fjellskoger på det vestlige Java

Neotropiske soneRediger

37 Fuktskoger på De store Antiller
38 Talamankanske fjellskoger
39 Chocó-Darién fuktskoger
40 Fjellskoger i de nordlige Andesfjellene
41 Fjellskoger ved Venezuelas kyst
42 Fuktskoger i Guyana
43 Napos fuktskoger
44 Rio Negro-Juruás fuktskoger
45 Guayanas høylandsfuktskoger
46 Yungas i de sentrale Andesfjellene
47 Fuktskoger i det sydvestlige Amazonas
48 Atlantiske skoger

OseaniaRediger

49 Skoger på de sydlige stillehavsinnsjøer
50 Fuktskoger på Hawaii

Tropiske og subtropiske tørre løvskogerRediger

Afrotropiske soneRediger

51 Madagaskars tørre skoger

Australasiske soneRediger

52 De små Sundaøyers tørre skoger
53 Ny-Caledonias tørre skoger

Indomalayiske soneRediger

54 Tørre skoger i Indokina
55 Tørre skoger i Chota Nagpur

Neotropiske soneRediger

56 Tørre skoger i Mexico
57 Tørre skoger i Andesfjellenenes daler
58 Tørre skoger i Chiquitano
59 Atlantiske tørre skoger

OseaniaRediger

60 Tørre skoger på Hawaii

Tropiske og subtropiske barskogerRediger

Nearktiske soneRediger

61 Østlige og vestlige eike-furuskoger på Sierra Madre

Neotropiske soneRediger

62 Furuskoger på De store Antiller
63 Mellomamerikanske eike-furuskoger

Tempererte løvskoger og blandingsskogerRediger

Australasiske soneRediger

64 Tempererte skoger i det østlige Australia
65 Tempererte regnskoger på Tasmania
66 Tempererte skoger på New Zealand

Indomalayiske soneRediger

67 Løv- og barskoger i det østlige Himalaya
68 Tempererte skoger i det vestlige Himalaya

Nearktiske soneRediger

69 Appalachiske og blandede, halvtørre skoger

Den palearktiske soneRediger

70 Tempererte skoger i det sydvestlige Kina
71 Tempererte skoger i det russiske Fjerne østen

Tempererte barskogerRediger

Nearktiske soneRediger

72 Tempererte regnskoger langs Stillehavet
73 Klamath-Siskiyouskogene
74 Sierra Nevadaskogene
75 Sydøstlige bar- og løvskoger

Neotropiske soneRediger

76 Tempererte regnskoger i Valdivia og på Juan Fernandéz-øyene

Den palearktiske soneRediger

77 Europeisk-mediterranske blandede fjellskoger
78 Tempererte skoger i Kaukasus, Anatolia og Elbrus
79 Fjellskoger i Altajområdet
80 Barskoger på Hengduan Shan

BarskogRediger

Nearktiske soneRediger

81 Nordlige skoger ved Muskwa-Slavesjøen
82 Østlige Canadiske taiga

Den palearktiske soneRediger

83 Barskog på Uralfjellene
84 Østsibirsk taiga
85 Taiga og gressområder på Kamtsjatkahalvøya

Tropiske og subtropiske gressområder, savanner, og buskområderRediger

Afrotropiske soneRediger

86 Akasiesavanner på Afrikas horn
87 Østafrikanske Akasiesavanner
88 Skogsområder i det sentrale og østlige Miombo
89 Savanner i Sudan

Australasiske soneRediger

90 Savanner i det nordlige Australia og Trans Fly-området

Indomalayiske soneRediger

91 Savanner og gressområder i Terai-Duar

Neotropiske soneRediger

92 Savanner på Llanos
93 Skogområder og savanner i Cerrado

Tempererte gressområder, savanner, og buskområderRediger

Nearktiske soneRediger

94 Den nordlige prærie

Neotropiske soneRediger

95 Den patagonske steppe

Den palearktiske soneRediger

96 Den dauriske steppe

Oversvømmede gressområder og savannerRediger

Afrotropiske soneRediger

97 Oversvømmede gressområder og savanner i Sudd-Sahel
98 Oversvømmede savanner ved Zambezi

Indomalayiske soneRediger

99 Oversvømmede gressområder på Rann i Kutch

Neotropiske soneRediger

100 Oversvømmede gressområder i Everglades nasjonalpark
101 Oversvømmede savanner i Pantanal

Montane gress- og buskområderRediger

Afrotropiske soneRediger

102 De etiopiske høylandene
103 Fjellskogsområder i den sydlige Riftdalen
104 Østafrikanske fjellviddeområder
105 Busk- og skogsområder i Drakenbergfjellene

Australasiske soneRediger

106 Subalpine gressområder i Ny-Guineas sentrale fjellkjede

Indomalayiske soneRediger

107 Montane buskområder i Kinabalu

Neotropiske soneRediger

108 Paramo i de nordlige Andesfjellene
109 Tørr puna i de sentrale Andesfjellene

Den palearktiske soneRediger

110 SteppeTibetplatået
111 Steppe- og skogområder i Sentral-Asias fjellområder
112 Alpine enger i det østlige Himalaya

TundraRediger

Nearktiske soneRediger

113 Kysttundra på Alaskas nordskråning
114 Canadisk, lavarktisk tundra

Den palearktiske soneRediger

115 Alpin tundra og taiga i Fennoskandia
116 Tundra og taiga i Taymyr og Russland
117 Kysttundra omkring Tsjuktsjerhalvøya

Mediterrane skoger, skogsområder, og krattRediger

Afrotropiske soneRediger

118 Fynbos

Australasiske soneRediger

119 Skoger og krattområder i det sydvestlige Australia
120 Mallee og skogsområder i det sydlige Australia

Nearktiske soneRediger

121 Chaparral og skogsområder i California

Neotropiske soneRediger

122 Matorral i Chile

Den palearktiske soneRediger

123 Mediterrane skoger, skogsområder, og kratt

Ørkener og tørre buskområderRediger

Afrotropiske soneRediger

124 Ørkener i Namibia, Karoo og Kaokoveld
125 TornekrattMadagaskar
126 Ørken på Sokotra
127 Skogs- og buskområder i Det arabiske høyland

Australasiske soneRediger

128 Tørre krattområder i Carnarvon
129 Ørkenen Great Sandy-Tanami

Nearktiske soneRediger

130 Ørkener i Sonora og Baja California
131 Tehuacáns ørkener i Chihuahua

Neotropiske soneRediger

132 Krattområder på Galápagosøyene
133 Ørkener i Atacama og Sechura

Den palearktiske soneRediger

134 Sentralasiatiske ørkener

MangroverRediger

Afrotropiske soneRediger

135 Mangrovene i Guineabukta
136 Mangrovene ved Øst-Afrikas kyst
137 Mangrovene ved Madagaskars kyst

Australasiske soneRediger

138 Mangrover ved New Guineas kyst

Indomalayiske soneRediger

139 Mangrover ved Sundarbans
140 Mangrover ved De store Sundaøyer

Neotropiske soneRediger

141 Mangrovene i Guiana-Amazonas
142 Mangrovene i Panamabukten

FerskvannsøkoregionerRediger

Store elverRediger

Afrotropiske soneRediger

143 Kongo og oversvømmede skoger (Angola, Den demokratiske republikken Kongo, Republikken Kongo)

Indomalayiske soneRediger

144 Mekong (Kambodsja, Kina, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam)

Nearktiske soneRediger

145 Coloradoelva (Mexico, USA)
146 Nedre Mississippi (USA)

Neotropiske soneRediger

147 Amazonas og oversvømmede skoger (Brasil, Colombia, Peru)
148 Orinoco og oversvømmede skoger (Brasil, Colombia, Venezuela)

Den palearktiske soneRediger

149 Chang Jiang og innsjøer (Kina)

Store elvers avrenningsområderRediger

Afrotropiske soneRediger

150 Kongoelvens basseng med tilførselselver og bielver (Angola, Kamerun, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikk Kongo, Gabon, Republikken Kongo, Sudan)

Nearktiske soneRediger

151 Mississippielven med tilførselselver og bielver (USA)

Neotropiske soneRediger

152 Øvre Amazonas med tilførselselver og bielver (Bolivia, Brasil, Colombia, Equador, Fransk Guyana (Frankrike), Guyana, Peru, Surinam, Venezuela)
153 Øvre Paraná med tilførselselver og bielver (Argentina, Brasil, Paraguay)
154 Øvre Amazonas med tilførselselver og bielver (Bolivia, Brasil, Paraguay)

Store elvedeltaerRediger

Afrotropiske soneRediger

155 Nigerelvas delta (Nigeria)

Indomalayiske soneRediger

156 Induselvas delta (India, Pakistan)

Den palearktiske soneRediger

157 Volgaelvas delta (Kasakhstan, Russland)
158 Shatt al-Arabs delta (Iran, Irak, Kuwait)
159 Donaus delta (Bulgaria, Moldova, Romania, Ukraina)
160 Lenaelvas delta (Russland)

Små elverRediger

Afrotropiske soneRediger

161 Øvre Guineas elver og bielver (Elfenbenskysten, Guinea, Liberia, Sierra Leone)
162 Madagaskars innsjøer (Madagaskar)
163 Guineabuktas elver og bielver (Angola, Kamerun, Den demokratiske republikken Kongo, Ekvatorial-Guinea, Gabon, Nigeria, Republikken Kongo)
164 Kapplandets elver og bielver (Sør-Afrika)

Australasiske soneRediger

165 Ny-Guineas elver og bielver (Indonesia, Papua Ny-Guinea)
166 Ny-Caledonias elver og bielver (Ny-Caledonia)
167 Kimberley med tilførselselver og bielver (Australia)
168 Det sydvestlige Australias elver og bielver (Australia)
169 Det østlige Australias elver og bielver (Australia)

Indomalayiske soneRediger

170 Xijiang med tilførselselver og bielver (Kina, Vietnam)
171 Elver og bielver i det Vestlige Ghats (India)
172 Elver og bielver i det sydvestlige Sri Lanka (Sri Lanka)
173 Salween (Kina, Myanmar, Thailand)
174 Sundaøyenes elver og sumper (Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapore)

Nearktiske soneRediger

175 Det sydøstlige USAs elver og bielver (USA)
176 Kystelver og bielver på USAs nordvestkyst (USA)
177 Alaskabuktas kystelver og bielver (Canada, USA)

Neotropiske soneRediger

178 Guyanas innsjøer (Brasil, Fransk Guyana, Guyana, Surinam, Venezuela)
179 De store Antillers innsjøer (Cuba, Den dominikanske republikk, Haiti, Puerto Rico)

Den palearktiske soneRediger

180 Balkans elver og bielver (Albania, Bosnia og Hercegovina, Bulgaria, Kroatia, Hellas, Makedonia, Serbia, Tyrkia)
181 Elver og våtmarker i Det russiske fjerne østen (Kina, Mongolia, Russland)

Store innsjøerRediger

Afrotropiske soneRediger

182 Innsjøer i Riftdalen (Burundi, Den demokratiske republikken Kongo, Kenya, Malawi, Mosambik, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, Etiopia)

Neotropiske soneRediger

183 Innsjøer i de høye Andesfjellene (Argentina, Bolivia, Chile, Peru)

Den palearktiske soneRediger

184 Bajkalsjøen (Russland)
185 Biwasjøen (Japan)

Små innsjøerRediger

Afrotropiske soneRediger

186 Kameruns kratersjøer (Kamerun)

Australasiske soneRediger

187 Innsjøene Kutubu og Sentani (Indonesia, Papua Ny-Guinea)
188 Det sentrale Sulawesis innsjøer (Indonesia)

Indomalayiske soneRediger

189 Filippinenes innsjøer (Filippinene)
190 Inlesjøen (Myanmar)
191 Yunnans innsjøer og vannløp (Kina)

Neotropiske soneRediger

192 Det meksikanske høylandets innsjøer (Mexico)

Tørre bassengerRediger

Australasiske soneRediger

193 De sentralaustralske ferskvannsområdene (Australia)

Nearktiske soneRediger

194 Ferskvannsområder i Chihuahua-ørkenen (Mexico, USA)

Den palearktiske soneRediger

195 Anatolske ferskvannsområder (Syria, Tyrkia)

Marine økoregionerRediger

Polare havRediger

SørishavetRediger

196 Antarktiske halvøy og Weddellhavet

NordishavetRediger

197 Beringhavet (Canada, Russkand, USA)
198 Barents- og Karahavet (Norge, Russland)

Tempererte kystsokler og havRediger

MiddelhavetRediger

199 Middelhavet

Nordlige AtlanterhavRediger

200 Nordøstre atlantiske sokkel
201 De store banker
202 Chesapeake Bay

Nordlige tempererte Indo-StillehavRediger

203 Gulehavet
204 Okhotskhavet

Sydlige havRediger

205 Patagonske sydvestre Atlanterhav
206 Sydlige australske marine områder
207 New Zealands marine områder

Temperert oppstrømningRediger

Nordlige tempererte Indo-StillehavRediger

208 Californiastrømmen

Sydllige tempererte AtlanterhavRediger

209 Benguelastrømmen

Sydlige tempererte Indo-StillehavRediger

210 Humboldtstrømmen
211 Agulhasstrømmen

Tropisk oppstrømningRediger

Sentrale Indo-StillehavRediger

212 Vestlige australske marine områder

Østlige Indo-StillehavRediger

213 Panamabukta
214 Californiabukta
215 Galápagos' marine områder

Østlige tropiske AtlanterhavRediger

216 Kanaristrømmen

Tropiske korallområderRediger

Sentrale Indo-StillehavRediger

217 Nansei Shoto
218 Sulu-Sualwesi-havet
219 Bismarck-Salomon-havet
220 Banda-Flores-havet
221 Ny-Caledonias barriererev
222 Great Barrier Reef
223 Lord Howe-Norfolkøyas marine områder
224 Palaus marine områder
225 Andamanhavet

Østlige Indo-StillehavRediger

226 Tahitis marine områder
227 Hawaiis marine områder
228 Rapa Nui
229 Fijis barriererrev

Vestlige Indo-StillehavRediger

230 Maldivene, Chagosøyene og Lakkadivene
231 Rødehavet
232 Arabiske hav
233 Østafrikas marine områder
234 Vest-Madagaskars marine områder

Vestlige tropiske AtlanterhavRediger

235 Mesoamerikanske rev
236 De store Antillers marine områder
237 Det sydlige karibiske hav
238 Nordøst-Brasils marine sokkel

ReferanserRediger

  1. ^ a b Olson, David m. fl. (2001). «Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life on Earth» (pdf). BioScience. 51 (11): 933–938. doi:10.1641/0006-3568(2001)051[0933:TEOTWA]2.0.CO;2. 
  2. ^ WWFs definisjon av økoregion
  3. ^ WWFs liste
  4. ^ a b Olson, D. M.; E. Dinerstein (2002). «The Global 200: A representation approach to conserving the Earth’s most biologically valuable ecoregions» (PDF). Conservation Biol. 12: 502–515. Arkivert fra originalen (PDF) 7. oktober 2016. Besøkt 31. januar 2021. 

LitteraturRediger

  • David M. Olson, Eric Dinerstein, Robin Abell, Tom Allnutt, Christopher Carpenter, Loren McClenachan, Jennifer D’Amico, Patrick Hurley, Ken Kassem, Holly Strand, Meseret Taye, and Michele Thieme (2002). «The Global 200: A Representation Approach to Conserving the Earth’s Distinctive Ecoregions». WWF. 

Eksterne lenkerRediger