Fennoskandia

betegnelse på den nordeuropeiske halvøy

Fennoskandia er et område i det nordvestre hjørnet av Europa. Området inkluderer Den skandinaviske halvøy (Norge og Sverige), Finland, Kolahalvøya og Karelen i Russland. Geologisk sammenfaller dette nøyaktig med det baltiske skjold, uten å forveksles med den svekofenniske provinsen i dette skjoldet.

Fennoskandia

Området som sådan er i realiteten ei halvøy, som i øst er landfast med det kontinentale Russland, i nord grenser mot Kvitsjøen og Barentshavet, i sør grenser mot Østersjøen, med Finskebukta, Bottenvika, samt Kattegat og Skagerrak, og i vest grenser mot Nordsjøen og Norskehavet. Når man refererer til den nordligste delen av Fennoskandia, mener man gjerne det området som kalles Nordkalotten.

Fennoskandia som begrep er først og fremst nyttig til å beskrive og definere saker der politiske grenser er uviktige, for eksempel innen kultur, biologi, geologi og arkeologi eller lignende.

Innenfor geologien benyttes begrepet om den delen av jordskorpa som dette området og deler av Østersjøen hviler på. Et vanlig engelsk navn på dette geologiske fenomenet er the Baltic Shield. Ortogneis er funnet øst for Jarfjord i Sør-Varanger.[1]

De østersjøfinske og de samiske språkene

Språk og kultur

rediger

I kulturell kontekst vil Fennoskandia være mer eller mindre et synonym for Norden, ofte benyttet for å vektlegge nære samband mellom finsk, samisk og skandinavisk folk og kultur. Området er også flerspråklig, med hovedvekt av de skandinaviske, de østersjøfinske samt de samiske språkene. De østersjøfinske språkene og de samiske språkene inngår i den mer omfattende finsk-ugriske språkgruppen. Man kan dermed si at Fennoskandia består av to språkgrupper; de skandinaviske språkene og de finsk-ugriske språkene.

Referanser

rediger
  1. ^ Ø. Nordgulen og A. Andresen: De eldste bergarter dannes; 4600-850 millioner år. I I. Ramberg, I. Bryhni og A. Nøttvedt (red.): Norges geologi. Norsk Geologisk Forening. 2006.

Eksterne lenker

rediger