Det europeiske økonomiske fellesskap

(Omdirigert fra Fellesmarkedet)

Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF) eller Fellesmarkedet, på norsk ofte også kalt EEC etter den engelske tittel European Economic Community, ble stiftet ved undertegningen av Romatraktaten i 1957. Stiftere var landene i Det europeiske kull- og stålfellesskap, Belgia, Nederland, Luxembourg, Forbundsrepublikken Tyskland (på det tidspunkt Vest-Tyskland), Frankrike og Italia.

EEC i 1957.

Ved Brüssel-traktaten i 1965 (fusjonstraktaten), ble EEC, kull- og stålfellesskapet og EURATOM, organisert i De europeiske fellesskap (flertallsbetegnelse). Sistnevnte må ikke forveksles med Det europeiske fellesskap (entall) stiftet ved Maastricht-traktaten i 1993.[1][2]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Bildung, Bundeszentrale für politische. «Glossar | bpb». www.bpb.de (tysk). Besøkt 12. juni 2017. 
  2. ^ Frisch, Ragnar (1895-1973) (1962). Fellesmarkedet. Oslo: (Bokcentralen). s. 3. «Den derav utsprungne organisasjjon er Communauté Economique Europeenne. På engelsk: European Economice Community, EEC, ofte kalt "The Common Market", på norsk "Fellesmarkedet". En riktigere betegnelse er De vesteuropeiske fellesmarkedet.» 
Signert
I kraft
Dokument
1948
1948
Brüssel-traktaten
1951
1952
Paris-traktaten
1954
1955
Parisavtalene
1957
1958
Roma-traktaten/
Euratom-traktaten
1965
1967
Fusjons-traktaten
1975
Rådets første møte
1986
1987
Enhetsakten
1992
1993
Maastricht-traktaten
1997
1999
Amsterdam-traktaten
2001
2003
Nice-traktaten
2007
2009
Lisboa-traktaten
               
                       
Den europeiske unions tre søyler:  
De europeiske fellesskap:  
Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM)
Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF) Utløpt i 2002 Den europeiske union (EU)
    Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF/EEC) Det europeiske fellesskap (EF)
    TREVI De rettslige- og indre anliggender (RIA)  
  Det politi- og strafferettslige samarbeide (PSS)
  Det europeiske politiske samarbeid (EPS) Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP)
Vestunionen (WU) Den vesteuropeiske union (WEU)    
Utløpt i 2011