Danske adelsslekter

Danske adelsslekter. Den danske adel, som grovt kan inndeles i uradel og brevadel, og høyadel og lavadel, består i dag av 189 adelsslekter, som er ubetitlede, friherrelige (= baron), lensfriherrelige (= lensbaron), grevelige og lensgrevelige. Som uradel regnes den adel som kjennes fra før reformasjonen, mens brevadelen er den adel der har fått sitt adelskap gjennom et patent på et senere tidspunkt. Som høyadel regnes den gamle riksrådsadel, samt den nye betitlede høyadel etter eneveldens innførelse 1660.

Som i Norge og de fleste andre land, har adelen i Danmark ikke lenger noen spesielle privilegier eller rettigheter. Det er nå mange medlemmer av danske adelsslekter som ikke bruker de arvede titlene.

Gjennom den dansk-norske unionstiden hadde Danmark og Norge reelt felles adel etter nedleggelsen av det norske riksrådet i 1537. Medlemmer av flere danske adelsslekter hadde i flere generasjoner stillinger og eide jordegods i Norge, og norske slekter ble adlet. Noen av de slektene som er klassifisert som danske adelsslekter, har nå medlemmer bare i Norge og ikke i Danmark, f.eks. Anker, Aubert, Galtung og Werenskiold. At norske slekter ble adlet er en sannhet med store moderasjoner, da flere av disse som er kalt "norske" slekter er andre- eller tredjegenarsjons dansker i Norge, og da som oftest var lite villige til å gifte seg med nordmenn, snakke norsk eller omgås nordmenn som samlet ble sett på som nedrige bønder. Galtung-slekten som ble adlet av danskekongen var et forsøk på å stjele navnet til den tidligere slekten gjennom diffust kvinnelig ledd, ikke adle den faktiske Galte-ætten. Samme skjebne eller strategi er å finne igjen på 1200-tallet for Folkungene, der Birger Jarl som utrydder opposisjonen tar navnet til deres og gjør sin egen slekt til Folkungaætten for å tekke de. Foreningen som utgir Danmarks Adels Aarbog tar likevel med også disse slektene, i likhet med andre danske adelsslekter som ikke har medlemmer i Danmark. I Norge bor det i dag ca. 900 personer, som tilhører en dansk-norsk adelsslekt, men dette tallet er mye høyere hvis man teller de etterkommere som ikke fikk adelstitler gjennom generasjonene.[1]

OversikterRediger

Der er to primære oversikter over dansk adel.

Danmarks Adels AarbogRediger

Danmarks Adels Aarbog (DAA) har kommet ut siden 1884, og gis ut av Dansk Adels Forening. Den inneholder omfattende slektsoversikter over ca. 725 danske adelsslekter. Foruten anetavlene inneholder hvert bind oversikter over nålevende medlemmer av de ca. 200 tilbakeværende adelsslekter. *Register til Danmark Adels Aarbog

Dansk AdelskalenderRediger

Følgende slekter omtales i Dansk Adelskalender av F. Krogh (København 1878)

A - CRediger

 • Abildgaard (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Abrahamson
 • Adeler (ikke den nålevende norske slekten med samme navn)
 • Ahlefeldt
 • Ahlefeldt-Laurvigen
 • Arenstorff
 • Astrup (ikke den norske slekten Astrup med samme navn)
 • Bang (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Banner
 • Bardenfleth
 • Barnekow
 • Barner
 • Bartholin
 • Beck (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Benzon
 • Berger (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Berner (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Berner-Schilden
 • Berregaard (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Bertouch
 • Bjelke
 • Bille-Brahe
 • Bille
 • Blixen-Finecke
 • Blücher-Altona
 • Bonde
 • Bornemann
 • Borch
 • de Bretteville
 • Bretton,
 • Brinck-Seidelin
 • Brockdorff
 • Brockenhuus-Schack
 • Buchwald
 • Bülow
 • Carlsen (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Castenschiold-Castenskjold-Grevenkop-Castenschiold
 • Cederfeld-Simonsen
 • Charisius

D - HRediger

 • Dannemand
 • Danneskjold-Samsø
 • Dirckinck-Holmfeld
 • Düring-Rosenkrantz
 • Duus
 • Eberlin
 • Eiben
 • Ellbrecht
 • Fabritius de Tengnagel
 • Falkenskiold,
 • Falsen
 • Fischer (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Fischer-Benzon,
 • Flindt,
 • Folsach
 • Fontenay
 • Fønss
 • Gähler
 • Gersdorff
 • Gyldenfeldt
 • Gyldenkrone
 • Gyldenløve
 • Güntelberg
 • Halling,
 • Harbou,
 • Hauch,
 • Hambro (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Haxthausen,
 • Hedemann (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Hegermann-Lindencrone,
 • Heintze-Weissenrode
 • Herbst,
 • Hofman-Bang,
 • Hoff (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Hoffman,
 • Holck (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Holstein,
 • Holsten,
 • Hoppe,
 • Huitfeldt,
 • Huth,
 • Høeg,
 • Høegh-Guldberg,

J - MRediger

 • Iuel (Juel) (ikke den norske slekten med navnet Juel)
 • Jermiin,
 • Jessen,
 • Irgens-Bergh,
 • Juul,
 • Kaalund,
 • Kaas,
 • Clauson-Kaas,
 • Klauman,
 • Klöcker,
 • Knuth,
 • Koefoed,
 • Koefod,
 • Kofoed,
 • Kofod,
 • Kolderup-Rosenvinge,
 • Krabbe,
 • Krieger,
 • Krogh,
 • Lasson (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Lerche,
 • Leth,
 • Leuenbach,
 • Levetzow – Levetzau,
 • Lichtenberg,
 • Lillienskjold,
 • Linde(ikke den norske slekten med samme navn)
 • Lindholm (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Linstow,
 • Lowzow,
 • Lütken,
 • Lüttichau,
 • Lützau –Lützow,
 • Løvenfeldt,
 • Løwenhielm,
 • Løvenskiold,
 • Løvenstierne,
 • Løvensøn,
 • Løvenørn,
 • von der Maase,
 • Michaelsen (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Moldrup,
 • Moltke,
 • Moltke-Bregentved,
 • Moth,
 • von Munthe af Morgenstierne,
 • Münnich,
 • Mylius,
 • Neergaard (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Nutzhorn,

O - SRediger

 • Obelitz,
 • Oldenburg,
 • Oppen-Schilden,
 • Den v. Ostenske Stiftelse,
 • Oxholm (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Petersdorff,
 • Plessen-Scheel-Plessen,
 • Pogwisch,
 • Raben –Raben-Levetzau,
 • Rantzau,
 • Reedtz,
 • Reedtz-Thott,
 • Reventlow,
 • Roepstorff,
 • Rosenkrantz,
 • Rosenørn,
 • Rosenørn-Lehn,
 • Rosenvinge,
 • Ross,
 • Scavenius,
 • Schack-Schackenborg,
 • Schaffalitzky de Muckadell,
 • Scheel-Skeel,
 • Schimmelmann,
 • Schmettau, v. Schmidten,
 • Scholten,
 • Schulin-Schulin-Zeuthen,
 • Sehested,
 • Sèrène d’Acquèria,
 • Sperling,
 • Späth,
 • Sponneck,
 • Stampe,
 • Stemann,
 • Stibolt,
 • Stiernholm,
 • Stockfleth,
 • Svanenskjold,

T - ZRediger

 • Teilmann,
 • Thurah,
 • Thygeson,
 • Tillisch,
 • Tramp,
 • Treschow,


 • Undall (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Urne,
 • Voss (ikke den norske slekten med samme navn)
 • Vincents (Slekten)
 • Wardenburg,
 • Wedel-Heinen,
 • Wedel-Jarlsberg,
 • Wedell-Wedellsborg,
 • Wichfeld,
 • Werenskiold (de),
 • Wilster,
 • Wind-Vind-Krag-Juel-Vind-Frijs,
 • Vallø Stift,
 • Zepelin,
 • Zytphen-Adeler

LitteraturRediger

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger