Brevadel er en vanlig betegnelse på slekter som har mottatt sitt adelskap gjennom adelsbrev (-patent), særlig hvis dette er av nyere tid og hvis dette ble gitt betaling for. Motsetningen til brevadel refereres gjerne til som uradel. Ingen av disse betegnelsene har hatt formell/juridisk status.

Den store økningen i antallet brevadelige familier fra 1700-tallet og fremover, samt det at mange adelskap ble kjøpt, førte til at den eldre adelen forsøkte å distansere seg fra den nye brevadelen. For Danmark-Norges del var denne nye adelen kongens forsøk på å styrke Eneveldet, som den gamle adelen og særlig Riksrådet hadde kjempet mot.