Nils Georg Bartholdy (født 1. november 1941Frederiksberg i København) er en dansk arkivar, heraldiker og historiker. Han er kjent for sine heraldiske aktiviteter og publikasjoner gjennom mange år.

Nils G. Bartholdy
Født1. nov. 1941Rediger på Wikidata (81 år)
København
NasjonalitetDanmark

Yrke Rediger

Bartholdy ble cand.phil. i historie 1970 fra Københavns Universitet. Han var fra 1970 til 2012 arkivar i det danske riksarkiv, og var Rigsarkivets heraldiske konsulent 2012-14. Han har fra 1997 vært seniorforsker. Han var fra 1985 Rigsarkivets saksbehandler for riksvåpenet og andre offentlige våpen.

Bartholdys forskningsfelt er heraldikk; han er sentral i heraldisk virksomhet både i Norden og internasjonalt, og han deltar jevnlig i de internasjonale kollokvier og kongresser for heraldikk med foredrag om danske og andre nordiske forhold. Bartholdy har for dette arbeidet mottatt flere ærespriser og ordener.

Han er medarbeider i 3. utgave av Dansk Biografisk Leksikon 1979-84, Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk 1991 og Gyldendals Leksikon 2002.

Verv Rediger

Bartholdy har og har hatt en rekke verv, bl.a.

 • Styremedlem i det skandinaviske Heraldisk Selskap fra 1971 og nestleder 1997-2007
 • Medlem av l'Académie Internationale d'Héraldique, fra 1979 og 1. visepresident fra 2007
 • Styremedlem i Dansk Heraldisk Selskab (tidligere Heraldisk Selskabs Københavns-Afdeling)
 • Medlem av Bureau Permanent des Congrès Internationaux des Sciences Généalogique et Héraldique fra 1979 og sekretær 1980-94
 • Dansk representant i Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique 1979-2009 og generalsekretær 1980-82
 • Generalsekretær for den 14. internasjonale kongress for genealogi og heraldikk i København 1980
 • Medlem av det heraldiske råd i stiftelsen "Skandinavisk Vapenrulla", fra 1988
 • Styremedlem i Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg fra 1994

Noen av hans viktige publikasjoner Rediger

 • «Adelsbegrebet under den ældre enevælde. Sammenhængen med privilegier og rang i tiden 1660-1730», i dansk Historisk Tidsskrift, 12. række, bind V, hæfte 3, 1971.
 • «Paradeslottets hverdag, i Kristian Hvidt, Svend Ellehøj og Otto Norn» (red.): Christiansborg Slot I, København, 1975.
 • «Suverænitetssymbolikken i det store danske kongelige våben og dens kulturhistoriske baggrund», i Heraldisk Tidsskrift, bind 4, nr. 33, 1976.
 • Ottfried Neubecker: Heraldik. Kilder, brug, betydning, København, 1979, er en bearbeidet oversettelse av Heraldik. Wappen – ihr Ursprung, Sinn und Wert, 1977.
 • Finsk heraldik – udtryksform og inspirationskilde, Finsk heraldik i nutiden. Udstilling arrangeret af Heraldisk Selskab og Heraldiska Sällskapet i Finland, 1977, 2. udgave 1979
 • «Rangkroner og -hjelme under den ældre dansk-norske enevælde», i Heraldisk Tidsskrift, bind 5, 1. halvbind, nr. 41, 1980.
 • To brillanterede tragedier – Caroline Mathildes og Christian VIIs ordensindstiftelser, Carlsbergfondet Frederiksborgmuseet Ny Carlsbergfondet, Årsskrift, 1981
 • «Valdemarernes løvevåben. Hovedtræk af en teori om de danske kongers politiske motivering for at antage løvefiguren i det 12. århundrede», i Allan Tønnesen (red.): Heraldik i Norden (=Heraldisk Tidsskrift, bind 5, 2. halvbind), København, 1984.
 • «Christian VIIs ophold i Paris i 1768», i En konges taffel. Guldsmedekunst og borddækning i det 18. århundrede, Christian VIIs Palæ, Amalienborg, København, 1988.
 • «Brisüren des königlich dänischen Wappens seit dem 17. Jahrhundert für eheliche und uneheliche Nebenlinien des Königshauses», Brisures, augmentations et changements d´armoiries, Actes du 5e colloque international d´héraldique, Spolète 1987 (Académie internationale d´héraldique), Bruxelles 1988
 • «Brug og misbrug af kongekronen», Advokaten. Medlemsblad for Det danske Advokatsamfund nr. 16, 1989
 • «Danmarks kongelige hjelmtegn», i Heraldisk Tidsskrift, bind 7, nr. 62, 1990
 • «Dannebrogskorsets form og visionære baggrund», i Heraldisk Tidsskrift, bind 7, nr. 64, 1991.
 • «Danmarks våben og krone», Heraldisk Tidsskrift, bind 7 nr. 65, 1992, og Nordisk Arkivnyt 1/1992
 • «Broderskab – selskab – ridderorden. Ordenernes ældste historie», i Mogens Bencard og Tage Kaarsted (red.): Fra Korsridder til Ridderkors. Elefantordenens og Dannebrogordenens historie, Herning, 1993.
 • «Dänische Städtesiegel als Ausdruck landesherrlicher Beziehungen», La Ville et ses Habitants: Aspects généalogiques, héraldiques & emblématiques, Volume I des Actes du XXIe Congrès International des Sciences Généalogique et Héraldique Luxembourg 28 VIII – 3 IX 1994, Annuaire/Jahrbuch 1994, 1999
 • Danmarks våben og krone. Historisk baggrund og retningslinier for brug i nutiden, Kulturprofilen, i Kulturministeriet, 1995
 • «De tre kroner og korset. Unionssymbolik, ambition og rivalitet», i Heraldisk Tidsskrift, bind 8, nr. 76, 1997.
 • «Kroner og kors som unionssymboler», i Poul Grinder-Hansen (red.): Margrete I. Nordens Frue og Husbond. Kalmarunionen 600 år. Essays og Udstillingskatalog, Trelleborg, 1996 – også i en engelsk versjon 1997.
 • «Heraldisk humor», Heraldisk Tidsskrift, bind 9 nr. 86, 2002
 • «Thronsiegel dänischer Könige im Mittelalter mit besonderer Rücksicht auf ausländische Vorbilder unde Parallellen». I Michael Andersen & Göran Tegnér (red.): Middelalderlige seglstamper i Norden, Roskilde Museums Forlag 2002.
 • «Statsvåben, kongekrone, kommunevåbentraditionstro symbol eller modepræget logo?», i Heraldisk Tidsskrift, bind 9, nr. 85, 2002.
 • «Forandringen i det danske kongevåben 1819», i Mette Skougaard (red.): Norgesbilleder. Dansk-norske forbindelser 1700-1905, København, 2004.
 • «Nordiske våbener i to tyske krøniker», Heraldisk Tidsskrift, bind 10, nr. 93, 2006
 • «The stall-plates of the Royal Danish Orders of Chivalry – A living heraldic heritage», Genealogica & Heraldica, Proceedings of the XXVI International Congress for Genealogical and Heraldic Sciences (Bruges 2004) (eds. André Vandewalle, Lieve Viaene-Awouters, Luc Duerloo), Brussels 2006
 • Adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-)konger indtil 1536, Selskabet for Udgivelse af kilder til dansk Historie, 2007
 • «De danske kongers skjoldholdere», i Heraldisk Tidsskrift, bind 10, nr. 98, oktober 2008
 • «The Royal Crowns of Denmark from the Middle Ages until the present time, and the Royal Crown of Iceland 1919-1944», Rolf Nagel (red.): Herrschaftszeichen und Heraldik. Beiträge zum 15. Kolloquium der Internationalen Akademie der Heraldik (Xanten 2007), Duisburg/Essen 2010
 • «The Alteration of the Danish Royal Arms in 1819 in Consequence of the Cession of Norway in 1814», Genealogica & Heraldica. Influence on Genealogy and Heraldry of Major Events in the History of a Nation. Proceedings of the XXXIst International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences, held in Oslo 13-17 August 2014, Slektshistorisk Forlag, Oslo 2015, side 43-55
 • «Kongekronen er et statskendetegn», Berlingskes kronikk den 6. mai 2015
 • «Kongekronen er kulturarv», Berlingskes kultursektion den 15. januar 2015

Eksterne lenker Rediger

 • SA.dk
 • Nils Bartholdys nettsider med utførlig biografi og liste over publikasjoner [1]