Slott er et bygg som opprinnelig ble reist av konger og fyrster når borgen hadde utspilt sin rolle som forsvarsverk. Dog kom betegnelsen også til bruk når høyadelen lot bygge mer standsmessige bygg på sine herregårder. Med tiden kom også personer fra de høyere stander som brukseiere og andre til å bygge slott. Til forskjell fra herregård, kreves det altså ikke at en fyrste eller adelsperson skal ha eid eller bebodd bygget for at den skal kalles slott.

Château de Chenonceau i Loiredalen i Frankrike.
Slottet i Montsoreau i Loiredalen i Frankrike.

Slottets funksjon, utenom å være (et av flere, eller eneste) hjem for eieren, kan være å fungere som administrativt sete (kontor) for for eksempel et gods, et grevskap, baroni, landskap, bruk eller foretak av annet slag, eller et land, og møteplass for politiske aktiviteter. Det finnes også hotell og serveringssteder, samt andre typer foretak som bedriver sin virksomhet i slottsbygg. Disse kalles slott av den årsak at konstruksjonen er bygget som et slott.

Ordet slott kommer av det tyske schloss, som kan oversettes med lås. Engelsk har ikke noe direkte synonym for slott, det nærmeste er nok country house. Ord som mansion og manor (Bygget omtales egentlig manor house) dekker deler av ordets bruksområde, manor er herregård. Dog kalles et stort country house for palace (palass), selv om det ligger på landet. Slik sett er der forskjell på manor (herregård) og manor house (herregårdshus) Fransk for slott er château, franske herregårdsbygg av mindre størrelse omtales maison.

Et slott er et bygg av sten eller av annet bestandig materiale. Det finnes dog bygg som kan kalles slott som er bygget av rappet tømmer. Et slott er oftest bygget etter en klassisk tradisjon, ofte i en centrosymmetrisk form, og ofte med fløyer vinkelrett på hovedbygget (corps de logi). Uansett om fløyene henger sammen med hovedbygget eller ikke, om disse er foran hovedinngangen eller bak den, kalles plassen mellom hovedbygget og fløyene borggård. Dette uansett om disse er sammenbygget i en firkant, eller om det er tre bygg og en mur. Ofte har man inngangsparti i gresk tempelstil. Videre må et slott ha mer enn en etasje over marken (eller høyde på minst to etasjer), det skal være minst følgende rom: vestibyle, sal, bankettsal, mer enn én salong, mer enn ett soveværelse.

Som oftest har slott mer enn disse minimumskrav, dog med unntak for lystslott og jaktslott som kan være på en etasje, og verken ha vestibyle, soveværelse og sal.

Videre er et slott anlagt på en måte som framhever bygget på en storstilt måte, og alléer frem till bygget er vanlig. Slott har alltid en parkanlegg i tilslutning til bygget. Om et slott ligger i en by og ikke har park, eller har hage i stedet, kalles det oftest for palass.

Slott i verden rediger

Slott i Norge rediger


Slott i Danmark rediger

Slott i Sverige rediger

Slott i Finland (tidl. Sverige) rediger

Slott i England rediger

Slott i Tyskland rediger

Slott i Østerrike rediger

Se også rediger

Eksterne lenker rediger