Carlsbergfondet er grunnlagt av brygger J.C. Jacobsen i 1876 og eier 51% av Carlsberg.

Fondets formål er

rediger
  • Å stille midler til rådighet for og lede Carlsberg Laboratorium.
  • Å fremme og støtte dansk grunnforskning innenfor humanistisk vitenskap, samfunnsvitenskap og naturvitenskap.
  • Å vedlikeholde og utvikle Frederiksborgmuseet og
  • Å yte tilskudd til samfunnsgavnlige formål gjennom Tuborgfondet, særlig til støtte for dansk næringsliv.

Aktivum

rediger

I 1882 mottok fondet sitt vesentligste aktivum, bryggeriet «Gamle Carlsberg». Etter fundasen skulle Carlsbergfondet til enhver tid eie 51% av aksjene i bryggeriet, hvilket i dag er ensbetydende med aksjer i firmaet Carlsberg A/S. I mai 2007 godkjente Civilstyrelsen en endring i fundasen således at fondet nu skal eie minst 25% av aksjekapitalen, men stadig minst 51% av stemmene, hvilket er mulig som følge av aksjenes oppdeling i to klasser hvor A-aksjene gir 10 ganger så mange stemmer som B-aksjene. I mai 2007 eide fondet 51,3% av aksjene med en sammensetning av A- og B-aksjer slik at det besatt 81,9% av stemmene i generalforsamlingen.

Carlsbergfondet var fra sin begynnelse ansvarlig for driften av Carlsberg Laboratorium såvel som Frederiksborg Slot. Sidenble Ny Carlsbergfondet opprettet (og herunder Ny Carlsberg Glyptotek) samt Tuborgfondet.

Carlsbergfondet av i dag

rediger

Fondet driver i dag sitt arbeide gjennom følgende avdelinger:

  • Carlsberg Laboratorium – Tilføyd 1876
  • Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg (Frederiksborg Slot) – Opprettet 1878
  • Ny Carlsbergfondet – Opprettet 1902
  • Tuborgfondet – Tilføyd 1991

Carlsbergfondet disponerer over J. C. Jacobsens opprinnelige bolig på bryggeriområdet i Valby. Eiendommen benevnes Carlsberg Akademi og består av såvel konferansefasiliteter på ca. 400 kvm såvel som en forskerbolig i andre etasje på ca. 200 kvm.

Carlsbergfondet gir årlig ut en bok med en artikkelsamling som relaterer seg til det foregående års arbeid.

Eksterne lenker

rediger