Heraldisk Selskap

nordisk forening for heraldikk

Heraldisk Selskap (Societas Heraldica Scandinavica) er en forening for alle som er interessert i heraldikk og lignende emner. Selskapet omfatter alle de skandinaviske landene.

Heraldisk Selskaps våpenskjold med fem åpne kroner plassert som et kors.

Selskapet ble stiftet 1959 i København av blant andre den danske forlagsredaktør Sven Tito Achen og den svenske heraldikeren Jan Raneke. Selskapet har særlig medlemmer fra de skandinaviske landene, men også fra andre land. Det har hele tiden hatt medlemmer fra Norge og siden 1961 styremedlemmer fra Norge, blant andre Christian Spangen, Herman L. Løvenskiold, Hans Cappelen, Geir Helgen (varamedlem), Kaare Seeberg Sidselrud, Tom Sverre Vadholm og Jan Eide (varamedlem).

Selskapet har tatt seg sitt eget våpen: et rødt skjold med fem gull kroner som symboliserer de skandinaviske landene, og som er stilt i korsform og inspirert av de skandinaviske nasjonalflaggene som alle har kors.

Selskapets hovedaktivitet er å utgi Heraldisk Tidsskrift, men utgir også skriftserien Heraldiske Studier og bidrar til utgivelse av fagbøker. Den andre viktige aktiviteten er å arrangere eller medvirke til de nordiske, heraldiske konferanser som arrangeres annet hvert år i forskjellige nordiske land.

Litteratur rediger