Kaare Seeberg Sidselrud

Kaare Seeberg Sidselrud
Født12. desember 1963Rediger på Wikidata (56 år)
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata

Kaare Seeberg Sidselrud (født 10. desember 1963 i Oslo) er en norsk organisasjonsmann, rådgiver og heraldiker.

Han er cand.mag. (juss, historie og arkivkunnskap) fra Universitetet i Oslo, og har 1989-2000 arbeidet ved Den internasjonale sommerskole, Universitetet i Oslo, bl.a. som ekskursjonsleder. Han var kontorleder i St. Hallvard kirke til 2004 og har siden vært førstekonsulent i Skatteetaten fra 2004, fra 2010 rådgiver og fra 2014 seniorrådgiver. Engasjement som registrar/rådgiver ved Det Kgl. Slott, kunstseksjonen fra 2008-2010.

Kaare Seeberg Sidselrud har eller har hatt tillitsverv i en lang rekke organisasjoner og i offentlig sammenheng, bl.a. studentrådsleder og en rekke andre verv ved Universitetet i Oslo. Han er avdelingstillitsvalgt i Skatteetatens Landsforbund (SkL) og fra 2010 leder for SkL øst.

Han har vært aktivt involvert i humanitært arbeid innenlands og utenlands siden 1988, bl.a. gjennom Nordiska Malteserhjälpen. Han konverterte til Den katolske kirke i 1999. Han har Malteserordenens Pilegrimsmedalje for Lourdes, Malteserordenens 50-års jubileumstegn for pilegrimsreisene til Lourdes, St. Olafs Pilegrimskors.

Skribent og foredragsholder, spesielt innen historiske hjelpevitenskaper som heraldikk og genealogi, samt historie.

Sidselrud har vært engasjert i Norsk Heraldisk Forening i en årrekke, der han fra 2015 er formann. Han var styremedlem og redaktør fra 2000, formann for Rådgivende Utvalg 2003-2009 og leder for Arbeidsgruppen for kirkelig heraldikk i samme forening fra 2007. Han har vært medlem av Kyrkoheraldikgruppen i Svenska Heraldiska Föreningen fra 2005, medlem av Heraldisk Råd i Stiftelsen Skandinavisk Vapenrulla fra 2002 og redaksjonsmedlem i samme publikasjon fra 2010. Han har også vært styremedlem i Skandinavisk Heraldisk Selskap fra 2007, medlem av redaksjonen for Heraldisk Tidsskrift fra 2006 og redaktør av Heraldisk Tidsskrift fra 2009. Han er spesialist på kirkelig heraldikk og arbeider med utvikling av nye kirkelige våpen bl.a. for den katolske kirke.

Han har vært medarbeider i den norske del av boken Magtens besegling. Enevoldsarveregeringsakterne af 1661 og 1662 underskrevet og beseglet af stænderne i Danmark, Norge, Island og Færøerne, redigert av Allan Tønnesen og utgitt i Odense i 2013. Han var også medarbeider i Anders Bjønnes m.fl. (redaktører): Eidsvollsmennene – Hvem var de?, Oslo 2014.

Han var generalsekretær for XXXI internasjonale kongress for genealogi og heraldikk i Oslo i 2014.

Kaare Seeberg Sidselrud er medlem av L'Académie Internationale d'Héraldique fra august 2015. Han er innbudt livsvarig medlem av Det Norske Studentersamfund og Filologisk Forening, innvalgt medlem av Collegium Medieavale og Heraldiska Samfunnet (Sverige), og livsvarig medlem av flere museer og organisasjoner.

Kaare Seeberg Sidselrud er sønn av sjøkaptein Kaare Sidselrud (1904–1979) og adjunkt Anna Skjerve Sidselrud f. Skjerve (1919–2006).

LitteraturRediger