Norsk Heraldisk Forening

Norsk Heraldisk Forening er en norsk forening som er åpen for alle som er interessert i våpenskjold, flagg, bumerker, segl og beslektede emner.

Våpenskjoldet til Norsk Heraldisk Forening. Tegnet av generalmajor Thorbjørn B. Bergersen.

Historikk og arbeid rediger

Foreningen ble stiftet den 27. februar 1969 [1] av personer som var medlemmer av den skandinaviske foreningen Heraldisk Selskap. Siden stiftelsen har foreningen nær kontakt med Heraldisk Selskap og nasjonale heraldiske foreninger i de andre skandinaviske landene. Foreningen er vanligvis også representert på de internasjonale kongressene for heraldikk.

Foreningen utgir medlemsbladet Våpenbrevet med to-tre nummer hvert år, foreningen holder medlemsmøter og sammenkomstene heraldisk verksted i Oslo flere ganger i året [2] Foreningen har også arrangert bussturer i østlandsområdet.

I 2005 arrangerte foreningen en nordisk heraldisk konferanse i Oslo, sammen med den skandinaviske foreningen Heraldisk Selskap. Slike konferanser holdes annet hvert år i de skandinaviske landene.

Foreningen arrangerte sammen med Norsk Slektshistorisk Forening den 31. internasjonale kongress for genealogi og heraldikk i Oslo i dagene 13. til 17. august 2014.Hovedtemaet for kongressen var Innvirkning på genealogi og heraldikk av store hendelser i en nasjons historie. Kongressen hadde i alt 111 deltagere fra 26 forskjellige land. Den fant sted på Akershus festning, i Fanehallen og på Artilleriloftet. Kongressrapporten Genealogica & Heraldica. Influence on Genealogy and Heraldry of Major Events in the History of a Nation. Proceedings of the XXXIst International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences, Oslo 2014, ble utgitt av Slektshistorisk forlag i 2015 og inneholder de fleste foredragene som ble holdt under kongressen.

I Norsk Heraldisk Forening er det oppnevnt to faste utvalg som behandler spørsmål som sendes inn til foreningen: Historisk utvalg og Rådgivende utvalg [3].

I 2009 ble det i Rogaland opprettet en lokalavdeling av foreningen. Avdelingen tar sikte på å ha ett årlig møte.

Formenn og æresmedlemmer rediger

Siden stiftelsen i 1969 har følgende vært formenn i foreningen:

  1. Ornitolog, dr. philos. Herman L. Løvenskiold 1969-1973
  2. Rektor Cornelius S. Schilbred 1973-1974
  3. Kommandørkaptein Andreas Stang 1974-1977
  4. Advokat Hans Cappelen 1977-1990
  5. Fylkeskonservator Geir Helgen 1990-2003
  6. Advokat Tom Sverre Vadholm 2003-2015
  7. Seniorrådgiver Kaare Seeberg Sidselrud 2015-

Utnevnte æresmedlemmer er heraldikerne Hallvard Trætteberg (1898-1987), Hans Cappelen (1945-) og Tom S. Vadholm (1937-).

Referanser rediger

  1. ^ Hans Cappelen og Knut Johannessen : Norske kommunevåpen, Oslo 1987, side 38, og Kulturvernforbundets medlemsregister [1]
  2. ^ Foreningens nettsider Aktiviteter [2] Arkivert 6. november 2017 hos Wayback Machine..
  3. ^ Foreningens nettsider Utvalg [3]

Eksterne lenker rediger