Kong Kristian IVs krone
Fyrstelige og adelige titler
Keiser og keiserinne
Konge og dronning
Kurfyrste og kurfyrstinne
Storhertug og storhertuginne
Erkehertug og erkehertuginne
Hertug og hertuginne
Storfyrste og storfyrstinne

Markgreve og markgrevinne

Marki og markise
Fyrste og fyrstinne
Greve og grevinne

Borggreve og borggrevinne

Vicomte og vicomtesse

Baron og baronesse

Friherre og friherrinne
Ridder og dame
Edler og edle

Herre og dame

Friherre (tysk Freiherr) er en adelstittel som brukes i den tyskspråklige del av Europa inkludert de baltiske stater og hele Østerrike-Ungarn, i Sverige, Finland og i noen grad også Danmark(-Norge). Den anses som likeverdig med baron,[1] og friherrer blir normalt også tiltalt som «baron».

I Skandinavia kalles både en friherres kone og hans døtre for friherrinner eller baronesser. I det tyskspråklige Europa kalles friherrens kone Freifrau og hans døtre Freiin.[2]

I korrekt, skriftlig omtale plasseres tittelen på dansk-norsk og tysk mellom for- og slektsnavnet, uten komma (Fornavn friherre Slektsnavn).[2] På svensk plasseres den oftere foran navnet (Friherre Fornavn Slektsnavn).

Den rang både baroner og friherrer har, kalles friherrelig stand.

Det finnes rangkroner for friherre/baron. Rangkronens utforming varierer mellom de forskjellige land og tidsperioder.

Dansk-norsk friherrekrone
Svensk friherrekrone
Nyere tysk friherrekrone
Eldre tysk friherrekrone

ReferanserRediger

  1. ^ «Friherre». Aschehougs konversationsleksikon. Kristiania: Aschehoug. 1921. s. 269. 
  2. ^ a b «Titulierte Adelsnamen». knigge.de. Arkivert fra originalen 18. juli 2017. Besøkt 23. juli 2017.