Wikipedia:Maler/Stubber/Biografier

Stubbmaler som benyttes i artikler som omhandler en person, altså en biografi.