Tidslinje for oppdagelsen av planeter og deres måner i solsystemet

Wikimedia-listeartikkel

Tidslinje for oppdagelsen av planeter og deres måner i solsystemet viser fremdriften i oppdagelsen av nye legemer gjennom historien. Hvert objekt er listet opp i kronologisk rekkefølge etter sin oppdagelsen (flere datoer er brukt når øyeblikket for bilde, observasjon og publisering er forskjellige), identifisert gjennom sine ulike betegnelser (inkludert midlertidige og permanente ordninger), og oppdageren(e) oppført.

Historisk matchet ikke alltid navngiving av månene deres oppdager. Tradisjonelt fikk oppdageren det privilegium å navngi det nye objektet, men noen unnlot å gjøre dette (E.E. Barnard uttalte at han ville «utsette alle forslag forslag til navn [for Amalthea] til et senere artikkel»[1] men kom seg aldri rundt for å velge et fra de mange forslagene han fikk) eller aktivt avviste det (S.B. Nicholson uttalte at «mange har spurt hva de nye satellittene [(lysithea og Carme)] skal navngis. De vil bli kjent kun ved numrene X og XI, skrevet i romertall, og vanligvis med et prefiks av bokstaven J for å identifisere dem med Jupiter.»[2]). Problemene oppstod nesten så snart planetariske satellitter ble oppdaget: Galileo henviste til de fire viktigste månene til Jupiter med tall, mens navnene som ble foreslått av hans rival Simon Marius gradvis fikk universell aksept. Den internasjonale astronomiske union begynte etterhvert å rydde opp i navngivingen på slutten av 1970-tallet.

Planetenes oppdagelseRediger

Navn Symbol Når Av hvem
Merkur   2. årtusen f.Kr Babylonsk astronomi
Venus   2. årtusen f.Kr Babylonsk astronomi
Tellus   ca. 100 000 år siden Urmennesket
Mars   2. årtusen f.Kr Babylonsk astronomi
Jupiter   2. årtusen f.Kr Babylonsk astronomi
Saturn   2. årtusen f.Kr Babylonsk astronomi
Uranus   13. mars 1781 William Herschel
Neptun   23. september 1846 Urbain Le Verrier/Johann Gottfried Galle

NøkkelRediger

I de følgende tabellene er planeters satellitter indikert med fet skrifttype (for eksempel månen) mens planeter og dvergplaneter, som direkte sirkulerer rundt solen, er i kursiv (for eksempel jorden). Tabellene er sortert etter dato for publikasjon/offentliggjøring. Datoer er markert med følgende symboler:

 • i: for dato for første bilde (fotografi etc.);
 • o: for dat for den første menneskelige visuelle observasjon, enten gjennom teleskop eller fotografisk plate (det virkelige tidspunktet for oppdagelsen);
 • p: for dato for offentliggjøring eller publikasjon.

I et par tilfeller er datoen ukjent og er da markert med «(?)».

*Merk: Måner markert med en stjerne (*) hadde kompliserte oppdagelser. Noen tok flere år å bekrefte, og i flere tilfeller forsvant de faktisk før de senere ble oppdaget igjen. Andre ble funnet bilder fra Voyager flere år etter at de ble tatt.

Fargeangivelse

Planetene og deres naturlige satellitter er markert med følgende farger:

Planeter

██ Merkur

██ Venus

██ Jorden og satellitt

██ Mars og satellitter

██ Jupiter og satellitter

██ Saturn og satellitter

██ Uranus og satellitter

██ Neptun og satellitter

Dvergplaneter

██ Ceres

██ Pluto og satellitter

██ Haumea og satellitter

██ Makemake

██ Eris og satellitt

Forhistorisk tidRediger

Forhistorisk tid
Navn Bilde Andre betegnelser Merknader
Solen Stjerne I Ptolemaios' geosentriske modell var jorden antatt å være sentrum av kosmos. Syv planeter ble plassert i bane rundt den i rekkefølge etter avstand fra jorden slik det ble opprettet av de greske Stoikerne; månen, Merkur, Venus, solen, Mars, Jupiter og Saturn. Denne listen inkluderer to objekter, solen og månen, som ikke lenger anses å være planeter; den inkluderer også jorden.
Månen Jorden I I det kopernikanske systemet ble ikke månen lenger ansett som en planet, men en naturlig satellitt av jorden, og det var det eneste legeme i dette systemet hvis omveltning ikke var sentrert om solen.
Merkur 1. planet De indre plantene Merkur og Venus og de ytre planetene Mars, Jupiter og Saturn ble identifisert av gamle babylonske astronomer i det andre årtusenet f.Kr.[3]

Med Aristarkhos av Samos, og senere i Nikolaus Kopernikus' heliosentriske system (De revolutionibus orbium coelestium, 1543), ble jorden ansett som en planet roterende rundt solen sammen med de andre planetene, i følgende avstand fra solen; Merkur, Venus, jorden, Mars, Jupiter og Saturn. Solen, som nå ligger i sentrum av rotasjonen, var ikke lengre ansett som en planet.

Venus 2. planet
Jorden 3. planet
Mars 4. planet
Jupiter 5. planet
Saturn 6. planet

17. århundreRediger

17. århundre
Dato Navn Bilde Permanent betegnelse Oppdager(e) og merknader
1610-tallet
o: 7. januar 1610
p: 13. mars 1610
Ganymedes Jupiter III Galileo.[4][5] De galileiske månene. De galileiske månene var de første himmellegemene som ble bekreftet å gå i bane rundt et annet objekt enn solen eller jorden. Galileo så Io og Europa som et enkelt punkt med lys 7. januar 1610; de ble sett som to separate legemer den etterfølgende natten.[6]
Callisto Jupiter IV
o: 8. januar 1610
p: 13. mars 1610
Io Jupiter I
Europa Jupiter II
1650-tallet
o: 25. mars 1655
p: 5. mars 1656
Titan Saturn VI
Saturn II (1673–1684), Saturn IV (1686–1789)
Huygens.[7] Han «publiserte» først sin oppdagelse som et anagram, sendt ut 13. juni 1655; senere utgitt i heftet form som De Saturni luna Observatio Nova og for fullt iSystema Saturnium[8] (juli 1659).
1670-tallet
o: 25. oktober 1671
p: 1673
Iapetus Saturn VIII
Saturn III (1673–1684), Saturn V (1686–1789), Saturn VII (1789–1848)
Cassini[9]
o:23. desember 1672
p: 1673
Rhea Saturn V
Saturn I (1673–1684), Saturn III (1686–1789)
1680-tallet
o: 21. mars 1684
p: 22. april 1686
Tethys Saturn III
Saturn I (1686–1789)
Cassini.[10]

Sammen med sine to tidligere oppdagelser navna Cassini disse satellittene Sidera Lodoicea. I hans verk Kosmotheôros[11] (utgitt posthumt i 1698), Christiaan Huygens skriver «Jupiter ser du har sine fire, og Saturn sine fem måner rundt seg, alle plassert i deres baner.»

Dione Saturn IV
Saturn II (1686–1789)
Dato Navn Bilde Permanent betegnelse Oppdager(e) og merknader

18. århundreRediger

18. århundre
Dato Navn Bilde Permanent betegnelse Oppdager(e) og merknader
1780-tallet
o: 13. mars 1781
p: 26. april 1781
Uranus 7. planet Herschel rapporterte første gang om oppdagelsen av Uranus 26. april 1781, i utgangspunktet i troen om at det var en komet.[12]
o: 11. januar 1787
p: 15. februar 1787
Titania Uranus III Herschel.[13][14] Han rapporterte senere om ytterligere fire falske satellitter.[15]
Oberon Uranus IV
o: 28. august 1789[16]
p: 12. november 1789
Enceladus Saturn II Herschel[17]
o: 17. september 1789
p: 12. november 1789
Mimas Saturn I
Dato Navn Bilde Permanent betegnelse Oppdager(e) og merknader

19. århundreRediger

19. århundre
Dato Navn Bilde Permanent betegnelse Oppdager(e) og merknader
1800-tallet
o: 1. januar 1801
p: 24. januar 1801
Ceres 9. planet (1801)
Asteroide (1851)
dvergplanet (2006)
Giuseppe Piazzi. Han annonserte denne oppdagelsen første gang 24. januar 1801 i brev til astronomkolleger.[18] Den første formelle publiseringen var i septemberutgaven av Monatliche Correspondenz i 1801.[19]
1840-tallet
o: 23. september 1846
p: 13. november 1846
Neptun 13. planet (1846)
8. planet (1851)
Galle og Le Verrier[20][21]
o: 10. oktober 1846
p: 13. november 1846
Triton Neptune I Lassell[22]
o: 16. september 1848
p: oktober 1848
Hyperion Saturn VII Bond, Bond,[23] Lassell[24]
1850-tallet
o: 24. oktober 1851 Ariel Uranus I Lassell[25]
Umbriel Uranus II
1870-tallet
o: 12. august 1877 Deimos Mars II Hall[26][27][28]
o: 18. august 1877 Phobos Mars I
1890-tallet
o: 9. september 1892
p: 4. oktober 1892
Amalthea Jupiter V Barnard[1][29]
i: 16. august 1898
o: 17. mars 1899
Phoebe Saturn IX Pickering[30][31]
Dato Navn Bilde Permanent betegnelse Oppdager(e) og merknader

Første halvdel av det 20. århundre (1901–1950)Rediger

Tidlig 20. århundre
Dato Navn Bilde Permanent betegnelse Oppdager(e) og merknader
1900-tallet
i:. 3. desember 1904
p: 6. januar 1905
Himalia
(Hestia 1955–1975)
Jupiter VI Perrine[29][32][33]
i: 2. januar 1905
p: 27. februar 1905
Elara
(Hera 1955–1975)
Jupiter VII Perrine[29][33][34]
i: 27. januar 1908
o: 28. februar 1908
p: 1.–6. mars 1908
Pasiphaë
(Poseidon 1955–1975)
Jupiter VIII Melotte[29][35][36]
1910s
i: 21. juli 1914
p: 17. september 1914
Sinope
(Hades 1955–1975)
Jupiter IX Nicholson[29][37]
1930-tallet
i: 23. januar 1930
o: 18. februar 1930
p: 13. mars 1930
Pluto 9. planet (1930)
dvergplanet (2006)
Tombaugh[38]
i: 6. juli 1938
p: august 1938
Lysithea
(Demeter 1955–1975)
Jupiter X Nicholson[29][39]
i: 30. juli 1938
p: august 1938
Carme
(Pan 1955–1975)
Jupiter XI
1940-tallet
i: 16. februar 1948
p: juni 1949
Miranda Uranus V Kuiper[29][40]
i: 1. mai 1949
p: august 1949
Nereid Neptun II Kuiper[29][41][42]
Dato Navn Bilde Permanent betegnelse Oppdager(e) og merknader

Andre halvdel av 20. århundre (1951–2000)Rediger

Sent 20. århundre
Dato Navn Midlertidig betegnelse Bilde Permanent betegnelse Oppdager(e) og merknader
1950-tallet
i: 28. september 1951
p:desember 1951
Ananke
(Adrastea 1955–1975)
Jupiter XII Nicholson[43][44]
1960s
i:. 15. desember 1966
p: 3. januar 1967
Janus* S/1966 S 2 Saturn X Dollfus[43][45][46][47][48]
(Dollfus kan ha sett enten Janus eller Epimetheus)
i:. 18. desember 1966
p: 6. januar 1967
Epimetheus* S/1980 S 3   Saturn XI Walker[43][49]
1970-tallet
i: 11. september 1974
p: 20. september 1974
Leda Jupiter XIII Kowal[29][50]
i: 30. september 1975
p: 3. oktober 1975
Themisto* S/1975 J 1 Jupiter XVIII Kowal[29][51]
(Oppdaget og så mistet)
i: 13. april 1978
o: 22. juni 1978
Charon S/1978 P 1 Pluto I Christy[52][53]
i: 8. juli 1979
p: 23. november 1979
Adrastea S/1979 J 1 Jupiter XV Jewitt, Danielson / Voyager 2[46][54][55][56][57][58]
1980-tallet
Dato Navn Midlertidig betegnelse Bilde Permanent betegnelse Oppdager(e) og merknader
i: 26. februar 1980
p: 6. mars 1980
Epimetheus* S/1980 S 3 Saturn XI [43][48][59][60][61][62]
(Bekreftet av Voyager 1)
i: 1. mars 1980
p: 6. mars 1980
Helene S/1980 S 6 Saturn XII Laques, Lecacheux[29][59][60][61][62]
i: 8. april 1980
p: 10. april 1980
Telesto S/1980 S 13 Saturn XIII Smith, Reitsema, Larson, Fountain, Voyager 1[43][62][63]
i: 5. mars 1979
p: 28. april 1980
Thebe S/1979 J 2 Jupiter XIV Synnott, Voyager 1[43][55][56]
i: 19. februar 1980
p: 6. juni 1980
Janus* S/1980 S 1 Saturn X [46][48][60][61][62]
(Bekreftet av Voyager 1)
i: 13. mars 1980
p: 31. juli 1980
Calypso S/1980 S 25 Saturn XIV Pascu, Seidelmann, Baum, Currie[43][61][62]
i:4. mars 1979
p: august 26, 1980
Metis S/1979 J 3 Jupiter XVI Synnott, Voyager 1[43][56]
o: oktober 1980
p: 31. oktober 1980
Prometheus S/1980 S 27 Saturn XVI Collins, Voyager 1[64]
Pandora S/1980 S 26 Saturn XVII Collins, Voyager 1[29][64]
o: oktober 1980
p: 13. november 1980
Atlas S/1980 S 28 Saturn XV Terrile, Voyager 1[43][65]
i: 24. mai 1981
p: 29. mai 1981
Larissa* S/1981 N 1
S/1989 N 2
Neptune VII Reitsema, Hubbard, Lebofsky, Tholen, Voyager 2[29][66][67]
i:. 30. desember 1985
p: 9. januar 1986
Puck S/1985 U 1 Uranus XV Synnott, Voyager 2[29][68]
i: 3. januar 1986
p: 16. januar 1986
Juliet S/1986 U 2 Uranus XI Synnott, Voyager 2[29][69][70]
Portia S/1986 U 1 Uranus XII
i: 9. januar 1986
p: 16. januar 1986
Cressida S/1986 U 3 Uranus IX
i: 13. januar 1986
p: 16. januar 1986
Desdemona S/1986 U 6 Uranus X
Rosalind S/1986 U 4 Uranus XIII
Belinda S/1986 U 5 Uranus XIV
i: 20. januar 1986
p: 27. januar 1986
Cordelia S/1986 U 7 Uranus VI Terrile, Voyager 2[29][71]
Ophelia S/1986 U 8 Uranus VII
i: 23. januar 1986
p: 27. januar 1986
Bianca S/1986 U 9 Uranus VIII Smith, Voyager 2[29][71]
i: 16. juni 1989
p: 7. juli 1989
Proteus S/1989 N 1 Neptune VIII Synnott, Voyager 2[29][72]
i: 28. juli 1989
p: 2. august 1989
Despina S/1989 N 3 Neptune V Synnott, Voyager 2[29][67]
Galatea S/1989 N 4 Neptune VI
i: 18. september 1989
p: 29. september 1989
Thalassa S/1989 N 5 Neptune IV Terrile, Voyager 2[29][73]
Naiad S/1989 N 6 Neptune III
1990-tallet
Dato Navn Midlertidig betegnelse Bilde Permanent betegnelse Oppdager(e) og merknader
i: 22. august 1981
p: 16. juli 1990
Pan* S/1981 S 13 Saturn XVIII Showalter, Voyager 2[29][74]
i: 23. august 1981
p: 14. april 1995
Pallene*
(se under)
S/1981 S 14 Saturn XXXIII Gordon, Murray and Beurle[29][75][76]
i: 6. september 1997
p: 31. oktober 1997
Caliban S/1997 U 1 Uranus XVI Gladman, Nicholson, Burns, Kavelaars[29][77]
Sycorax S/1997 U 2 Uranus XVII Gladman, Nicholson, Burns, Kavelaars[77]
i: 18. januar 1986
p: 18. mai 1999
Perdita* S/1986 U 10 Uranus XXV Karkoschka, Voyager 2[29][78]
i: 18. juli 1999
p: 27. juli 1999
Setebos S/1999 U 1 Uranus XIX Kavelaars, Gladman, Holman, Petit, Scholl[29][79]
Stephano S/1999 U 2 Uranus XX Gladman, Holman, Kavelaars, Petit, Scholl[29][79]
i: 18. juli 1999
p: 4. september 1999
Prospero S/1999 U 3 Uranus XVIII Holman, Kavelaars, Gladman, Petit, Scholl[29][80]
2000-tallet
Dato Navn Midlertidig betegnelse Bilde Permanent betegnelse Oppdager(e) og merknader
i: 6. oktober 1999
p: 20. juli 2000
Callirrhoe S/1999 J 1 Jupiter XVII Scotti, Spahr, McMillan, Larsen, Montani, Gleason, Gehrels[29][81][82]
i: 7. august 2000
p: 25. oktober 2000
Ymir S/2000 S 1 Saturn XIX Gladman[29][83][84]
Paaliaq S/2000 S 2 Saturn XX
i: 23. september 2000
p: 25. oktober 2000
Siarnaq S/2000 S 3 Saturn XXIX Gladman, Kavelaars[29][85][86]
Tarvos S/2000 S 4 Saturn XXI Kavelaars, Gladman[29][85][86]
i: 7. august 2000
p: 18. november 2000
Kiviuq S/2000 S 5 Saturn XXIV Gladman[29][86][87]
i: 23. september 2000
p: 18. november 2000
Ijiraq S/2000 S 6 Saturn XXII Kavelaars, Gladman[29][86][87]
i: 21. november 2000
p: 25. november 2000
Themisto* S/2000 J 1 Jupiter XVIII Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier (gjenoppdaget)[29][88][89]
i: 23. september 2000
p:7. desember 2000
Thrymr S/2000 S 7 Saturn XXX Gladman, Kavelaars[29][84][90]
Skathi S/2000 S 8 Saturn XXVII Kavelaars, Gladman[29][84][90]
Mundilfari S/2000 S 9 Saturn XXV Gladman, Kavelaars[29][84][90]
Erriapus S/2000 S 10 Saturn XXVIII Kavelaars, Gladman[29][86][91]
i: 9. november 2000
p:19. desember 2000
Albiorix S/2000 S 11 Saturn XXVI Holman, Spahr[29][92][93]
i: 23. september 2000
p:22. desember 2000
Suttungr S/2000 S 12 Saturn XXIII Gladman, Kavelaars[29][94][95]
Dato Navn Midlertidig betegnelse Bilde Permanent betegnelse Oppdager(e) og merknader

21. århundreRediger

2000-talletRediger

2000-tallet
Dato Navn Midlertidig betegnelse Bilde Permanent betegnelse Oppdager(e) og merknader

i: 23. november 2000
p: 5. januar 2001

Kalyke S/2000 J 2 Jupiter XXIII Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans[29][96][97][98]
Iocaste S/2000 J 3 Jupiter XXIV
Erinome S/2000 J 4 Jupiter XXV
Harpalyke S/2000 J 5 Jupiter XXII
Isonoe S/2000 J 6 Jupiter XXVI
Praxidike S/2000 J 7 Jupiter XXVII
i: 25. november 2000
p: 5. januar 2001
Megaclite S/2000 J 8 Jupiter XIX Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans[29][96][98]
Taygete S/2000 J 9 Jupiter XX
i: 26. november 2000
p: 5. januar 2001
Chaldene S/2000 J 10 Jupiter XXI
Dato Navn Midlertidig betegnelse Bilde Permanent betegnelse Oppdager(e) og merknader
i:9. desember 2001
p: 16. mai 2002
Hermippe S/2001 J 3 Jupiter XXX Sheppard, Jewitt, Kleyna[29][99][100]
Eurydome S/2001 J 4 Jupiter XXXII
Sponde S/2001 J 5 Jupiter XXXVI
Kale S/2001 J 8 Jupiter XXXVII
i:10. desember 2001
p: 16. mai 2002
Autonoe S/2001 J 1 Jupiter XXVIII
i:11. desember 2001
p: 16. mai 2002
Thyone S/2001 J 2 Jupiter XXIX
Pasithee S/2001 J 6 Jupiter XXXVIII
Euanthe S/2001 J 7 Jupiter XXXIII
Orthosie S/2001 J 9 Jupiter XXXV
Euporie S/2001 J 10 Jupiter XXXIV
Aitne S/2001 J 11 Jupiter XXXI
i: 13. august 2001
p: 30. september 2002
Trinculo S/2001 U 1 Uranus XXI Holman, Kavelaars, Milisavljevic[29][101][102]
i: 31. oktober 2002
p:18. desember 20022
Arche S/2002 J 1 Jupiter XLIII Sheppard, Meech, Hsieh, Tholen, Tonry[29][103][104]
Dato Navn Midlertidig betegnelse Bilde Permanent betegnelse Oppdager(e) og merknader
i: 23. juli 2002
p: 13. januar 2003
Sao S/2002 N 2 Neptune XI Holman, Kavelaars, Grav, Fraser, Milisavljevic[29][105][106]
i: 10. august 2002
p: 13. januar 2003
Halimede S/2002 N 1 Neptune IX
i: 11. august 2002
p: 13. januar 2003
Laomedeia S/2002 N 3 Neptune XII
i: 5. februar 2003
p: 4. mars 2003
Eukelade S/2003 J 1 Jupiter XLVII Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh[29][107][108]
(ubenevnte jupitermåner) S/2003 J 2
S/2003 J 3
S/2003 J 4
i: 6. februar 2003
p: 4. mars 2003
(ubenevnt jupitermåne) S/2003 J 5
Helike S/2003 J 6 Jupiter XLV
i: 8. februar 2003
p: 4. mars 2003
Aoede S/2003 J 7 Jupiter XLI
i: 8. februar 2003
p: 6. mars 2003
Hegemone S/2003 J 8 Jupiter XXXIX Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández[29][109][110]
i: 6. februar 2003
p: 7. mars 2003
(ubenevnte jupitermåner) S/2003 J 9 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández[29][111][112]
S/2003 J 10
Kallichore S/2003 J 11 Jupiter XLIV
i: 8. februar 2003
p: 7. mars 2003
(ubenevnt jupitermåne) S/2003 J 12
i: 9. februar 2003
p: 2. april 2003
Cyllene S/2003 J 13 Jupiter XLVIII Sheppard, Jewitt, Kleyna[29][113][114]
i: 8. februar 2003
p: 3. april 2003
Kore S/2003 J 14 Jupiter XLIX Sheppard, Jewitt, Kleyna[29][113][115]
i: 6. februar 2003
p: 3. april 2003
(ubenevnte jupitermåner) S/2003 J 15 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández[113][116]
S/2003 J 16 Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen[113][117]
i: 8. februar 2003
p: 3. april 2003
Herse S/2003 J 17 Jupiter L Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen[29][113][118]
i: 6. februar 2003
p: 4. april 2003
(ubenevnt jupitermåne) S/2003 J 18 Gladman, Kavelaars, Petit, Allen, Sheppard, Jewitt, Kleyna[29][113][119]
i: 5. februar 2003
p: 8. april 2003
Narvi S/2003 S 1 Saturn XXXI Sheppard, Jewitt, Kleyna[29][113][120]
i: 6. februar 2003
p: 12. april 2003
(ubenevnt jupitermåne) S/2003 J 19 Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen[121][122]
i: 9. februar 2003
p: 14. april 2003
Carpo S/2003 J 20 Jupiter XLVI Sheppard, Gladman, Kavelaars, Petit, Allen, Jewitt, Kleyna[29][121][123]
i: 6. februar 2003
p: 29. mai 2003
Mneme S/2003 J 21 Jupiter XL Sheppard, Jewitt, Kleyna, Gladman, Kavelaars, Petit, Allen[29][124][125]
i: 18. januar 1986
p: 3. september 2003
Perdita* S/1986 U 10 Uranus XXV Karkoschka (Gjenfunnet av Hubble Space Telescope)[29][78][126]
i: 29. august 2003
p: 3. september 2003
Psamathe S/2003 N 1 Neptune X Jewitt, Kleyna, Sheppard, Holman, Kavelaars[29][127][128]
i: 25. august 2003
p: 25. september 2003
Mab S/2003 U 1 Uranus XXVI Showalter, Lissauer[129]
Cupid S/2003 U 2 Uranus XXVII
i: 13. august 2001
p: 30. september 2003
Ferdinand* S/2001 U 2 Uranus XXIV 2001: Holman, Kavelaars, Milisavljevic;
2003: Sheppard, Jewitt[29][130][131]
i: 14. august 2002
p: 30. september 2003
Neso* S/2002 N 4 Neptune XIII Holman, Kavelaars, Grav, Fraser, Milisavljevic[29][130][132]
i: 13. august 2001
p: 8. oktober 2003
Francisco* S/2001 U 3 Uranus XXII Holman, Kavelaars, Milisavljevic, Gladman[29][133]
i: 29. august 2003
p: 9. oktober 2003
Margaret S/2003 U 3 Uranus XXIII Sheppard, Jewitt[29][134][135]
Dato Navn Midlertidig betegnelse Bilde Permanent betegnelse Oppdager(e) og merknader
i: 9. februar 2003
p: 24. januar 2004
Thelxinoe* S/2003 J 22 Jupiter XLII Sheppard, Jewitt, Kleyna, Gladman, Kavelaars, Petit, Allen[29][136][137]
(Fra bilder tatt i 2003)
i: 6. februar 2003
p: 31. januar 2004
(ubenevnt jupitermåne) S/2003 J 23* Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández[138][139]
i: June 1, 2004
p: August 16, 2004
Methone* S/2004 S 1 Saturn XXXII Cassini–Huygens[29][140][141]
Pallene S/2004 S 2
=S/1981 S 14
Saturn XXXIII
i: 21. oktober 2004
o: 24. oktober 2004
p: 8. november 2004
Polydeuces S/2004 S 5 Saturn XXXIV Cassini–Huygens[29][142]
i: 6. mai 2004
o:28. desember 2004
p: 29. juli 2005
Haumea 2003 EL61 dvergplanet (Ortiz, Aceituno Castro, Santos-Sanz)[29][143] eller (Brown, Trujillo, Rabinowitz)[144][145] (se Kontroverser ved oppdagelsen av Haumea)
Dato Navn Midlertidig betegnelse Bilde Permanent betegnelse Oppdager(e) og merknader
i:12. desember 2004
p: 3. mai 2005
(ubenevnt saturnmåne) S/2004 S 7 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden[29][146]
Fornjot S/2004 S 8 Saturn XLII
Farbauti S/2004 S 9 Saturn XL
Aegir S/2004 S 10 Saturn XXXVI
Bebhionn S/2004 S 11 Saturn XXXVII
(ubenevnte saturnmåner) S/2004 S 12
S/2004 S 13
Hati S/2004 S 14 Saturn XLIII
Bergelmir S/2004 S 15 Saturn XXXVIII
i:13. desember 2004
p: 3. mai 2005
Fenrir S/2004 S 16 Saturn XLI
(ubenevnt saturnmåne) S/2004 S 17
Bestla S/2004 S 18 Saturn XXXIX
i: 1. mai 2005
p: 6. mai 2005
Daphnis S/2005 S 1 Saturn XXXV Cassini–Huygens[147]
i: 21. oktober 2003
o: 5. januar 2005
p: 29. juli 2005
Eris 2003 UB313 dvergplanet Brown, Trujillo, Rabinowitz[29][144][148]
o: 26. januar 2005
p: 29. juli 2005
Hiʻiaka S/2005 (2003 EL61) 1 Haumea I Brown, Trujillo, Rabinowitz[29][149]
i: 31. mars 2005
p: 29. juli 2005
Makemake 2005 FY9 dvergplanet Brown, Trujillo, Rabinowitz[144][150]
o: June 30, 2005
p: 29. juli 2005
Namaka S/2005 (2003 EL61) 2 Haumea II Brown, Trujillo, Rabinowitz[151]
i: 10. september 2005
p: 3. oktober 2005
Dysnomia S/2005 (2003 UB313) 1 Eris I Brown, van Dam, Bouchez, Le Mignant, Campbell, Chin, Conrad, Hartman, Johansson, Lafon, Rabinowitz, Stomski, Summers, Trujillo, Wizinowich[152]
i: 15. mai 2005
o: 15. juni 2005
p: 31. oktober 2005
Nix S/2005 P 2 Pluto II Weaver, Stern, Mutchler, Steffl, Buie, Merline,
Spencer, Young, Young[153]
Hydra S/2005 P 1 Pluto III
Dato Navn Midlertidig betegnelse Bilde Permanent betegnelse Oppdager(e) og merknader
i:12. desember 2004
o: 6. mars 2006 (?)
p: 26. juni 2006
Hyrrokkin S/2004 S 19 Saturn XLIV Sheppard, Jewitt, Kleyna[29][154][155]
i: 4. januar 2006
o: 6. mars 2006 (?)
p: 26. juni 2006
(ubenevnt saturnmåne) S/2006 S 1 Sheppard, Jewitt, Kleyna[29][155][156]
Kari S/2006 S 2 Saturn XLV
i: 5. januar 2006
o: 6. mars 2006 (?)
p: 26. juni 2006
(ubenevnt saturnmåne) S/2006 S 3
Greip S/2006 S 4 Saturn LI
Loge S/2006 S 5 Saturn XLVI
Jarnsaxa S/2006 S 6 Saturn L
Surtur S/2006 S 7 Saturn XLVIII
Skoll S/2006 S 8 Saturn XLVII
i: 5. januar 2006
o: 16. januar 2007 (?)
p: 13. april 2007
Tarqeq S/2007 S 1 Saturn LII Sheppard, Jewitt, Kleyna[29][157][158]
i: 18. januar 2007
o: ?
p: 1. mai 2007
(ubenevnte saturnmåner) S/2007 S 2 Sheppard, Jewitt, Kleyna[158][159]
S/2007 S 3
i: juni 2004
o: 30. mai 2007
p: 18. juli 2007
Anthe S/2007 S 4 Saturn XLIX Cassini–Huygens[29][160]
i: 15. august 2008
p: 3. mars 2009
Aegaeon S/2008 S 1 Saturn LIII Cassini–Huygens[29][161]
i: 26. juli 2009
o: ?
p: 2. november 2009
(ubenevnt saturnmåne) S/2009 S 1 Cassini–Huygens[162]
Dato Navn Midlertidig betegnelse Bilde Permanent betegnelse Oppdager(e) og merknader

2010-talletRediger

2010s
Dato Navn Midlertidig betegnelse Bilde Permanent betegnelse Oppdager(e) og merknader

i: 7. september 2010
p: June 1, 2011

(ubenevnte jupitermåner) S/2010 J 1 Jacobson, Brozovic, Gladman og Alexandersen[163]

i: 7. september 2010
p: June 1, 2011

S/2010 J 2 Veillet[163]

i: June 28, 2011
p: 20. juli 2011

(ubenevnt plutomåne) S/2011 P 1 Showalter[164][165]

i: 27. september 2011
p: 29. januar 2012

(ubenevnte jupitermåner) S/2011 J 1 Sheppard[166]
S/2011 J 2

i: 26. juni 2012
p: 11. juli 2012

(ubenenvt plutomåne) S/2012 P 1 Showalter
Dato Navn Midlertidig betegnelse Bilde Permanent betegnelse Oppdager(e) og merknader

ReferanserRediger

 1. ^ a b Barnard, Edward Emerson (4. oktober 1892). «Discovery and observations of a fifth satellite to Jupiter». Astronomical Journal. 12 (11): 81–85. Bibcode:1892AJ.....12...81B. doi:10.1086/101715. 
 2. ^ Nicholson, Seth Barnes (april 1939). «The Satellites of Jupiter». Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 51 (300): 85–94. Bibcode:1939PASP...51...85N. doi:10.1086/125010. 
 3. ^ Sachs, Abraham J. (2. mai 1974). «Babylonian Observational Astronomy». Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Royal Society of London. 276 (1257): 43–50 [45 & 48–9]. Bibcode:1974RSPTA.276...43S. JSTOR 74273. doi:10.1098/rsta.1974.0008. 
 4. ^ Galilei, Galileo; Sidereus Nuncius, Thomam Baglionum (Tommaso Baglioni), Venice (March 1610), pp. 17–28 (q.v.)
 5. ^ Drake, Stillman (1981). Galileo at Work. Courier Dover Publications. s. 153. ISBN 9780486495422. 
 6. ^ Blue, Jennifer (9. november 2009). «Planet and Satellite Names and Discoverers». USGS. Besøkt 13. januar 2010. 
 7. ^ Huygens, Christiaan; De Saturni luna observatio nova, Adriaan Vlacq, Den Haag, 5 March 1656 (click "Scientific work")
 8. ^ Hugenii, Cristiani (Christiaan Huygens); Systema Saturnium, Adriani Vlacq, Hagæ-Comitis (The Hague), 1659 (p. 47)
 9. ^ Cassini, Giovanni D.; Découverte de deux nouvelles planètes autour de Saturne Arkivert 13. mai 2006 hos Wayback Machine., Sébastien Mabre-Cramoisy, Paris, 1673. Translated as A Discovery of two New Planets about Saturn, made in the Royal Parisian Observatory by Signor Cassini, Fellow of both the Royal Societys, of England and France; English't out of French., Philosophical Transactions, Vol. 8 (1673), pp. 5178–5185
 10. ^ Cassini publiserte disse to oppdagelsene 22. april 1686, ifølge An Extract of the Journal Des Scavans. of April 22 st. N. 1686. Giving an account of two new Satellites of Saturn, discovered lately by Mr. Cassini at the Royal Observatory at Paris., Philosophical Transactions, Vol. 16 (1686–1692), pp. 79–85
 11. ^ Hugenii, Christiani (Christiaan Huygens); Κοσμοθεωρος (Kosmotheôros), Adrianum (Adriaan) Moetjens, Hagæ-Comitum (The Hague), 1698
 12. ^ Herschel, William; Account of a Comet. By Mr. Herschel, F. R. S.; communicated by Dr. Watson, Jun. of Bath, F. R. S., Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 71, pp. 492–501
 13. ^ William Herschel (1787). «XVI. An account of the discovery of two satellites revolving round the Georgian planet». The Royal Society. 77. doi:10.1098/rstl.1787.0016. 
 14. ^ Herschel, William; On George's Planet and its satellites, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 78, pp. 364–378, 1788
 15. ^ Herschel, William; On the Discovery of Four Additional Satellites of the Georgium Sidus. The Retrograde Motion of Its Old Satellites Announced; And the Cause of Their Disappearance at Certain Distances from the Planet Explained, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 88, pp. 47–79, 1798
 16. ^ Jodra, Serge; Les Satellites de Saturne (2004)
 17. ^ Herschel, William; Account of the Discovery of a Sixth and Seventh Satellite of the Planet Saturn; with Remarks on the Construction of its Ring, its Atmosphere, its Rotation on an Axis, and its spheroidical Figure, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 80, pp. 1–20, 1790 (read 12 November 1789)
 18. ^ Hoskin, Michael (26. juni 1992). «Bodes' Law and the Discovery of Ceres». Observatorio Astronomico di Palermo "Giuseppe S. Vaiana". Besøkt 5. juli 2007. 
 19. ^ Forbes, Eric G. (1971). «Gauss and the Discovery of Ceres». Journal for the History of Astronomy. 2: 195–199. Bibcode:1971JHA.....2..195F. 
 20. ^ Airy, George Biddell; Account of some circumstances historically connected with the discovery of the Planet exterior to Uranus, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 7, No. 9 (13 November 1846), pp. 121–152
 21. ^ Account of the Discovery of the Planet of Le Verrier at Berlin, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 7, No. 9 (13 November 1846), pp. 153–157
 22. ^ Lassell, William; Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 7, No. 9 (13 November 1846), reported in Account of the Discovery of the Planet of Le Verrier at Berlin, ibid., pp. 153–157
 23. ^ Bond, William C.; Discovery of a new Satellite of Saturn, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 9, No. 1 (10 November 1848), pp. 1–2
 24. ^ Lassell, W.; Discovery of a new Satellite of Saturn, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 8 No. 9 Supplement (undated, some time after 24 September 1848), pp. 195–197
 25. ^ Lassell, W.; Letter from William Lassell, Esq., to the Editor, Astronomical Journal, Vol. 2, No. 33 (1851), p. 70 (signed 11 November 1851)
 26. ^ Christie, William H. M.; The Satellites of Mars, The Observatory, Vol. 1, No. 6 (20 September 1877), pp. 181–185
 27. ^ Hall, Asaph; Observations of the Satellites of Mars (signed 21 September 1877), Astronomische Nachrichten, Vol. 91, No. 2161 (17 October 1877), pp. 11/12–13/14
 28. ^ Hall, Asaph; The Discovery of the Satellites of Mars (signed 28. desember 1877), Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 38, No. 4 (8 February 1878), pp. 205–209
 29. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp Gazetteer of Planetary Nomenclature: Planet and Satellite Names and Discoverers
 30. ^ Pickering, Edward C.; A New Satellite of Saturn, Harvard College Observatory Bulletin, No. 49 (17 March 1899), p. 1
 31. ^ Pickering, Edward C.; A New Satellite of Saturn (signed 10 April 1899), Astrophysical Journal, Vol. 9, No. 4 (April 1899), pp. 274–276
 32. ^ Campbell, William W.; Sixth Satellite of Jupiter, Harvard College Observatory Bulletin, No. 173 (6 January 1905), p. 1
  Perrine, Charles D.; Discovery of a Sixth Satellite to Jupiter (signed 30 January 1905), Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 17, No. 100 (10 February 1905), pp. 22–23
  Aitken, Robert G.; Visual Observation of Satellite VI to Jupiter (signed 30 January 1905), Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 17, No. 100 (10 February 1905), pp. 23–24
  Discovery of a Sixth Satellite of Jupiter, Astronomical Journal, Vol. 24, No. 19 (whole No. 571, 28 March 1905), p. 160
 33. ^ a b Perrine, Charles D.; Orbits of the sixth and seventh satellites of Jupiter (signed 28 May 1905), Astronomische Nachrichten, Vol. 169, No. 4035 (24 July 1905), p. 43/44
 34. ^ Campbell, William W.; A Seventh Satellite of Jupiter, Harvard College Observatory Bulletin, No. 178 (27 February 1905), p. 1
  The Seventh Satellite of Jupiter (signed 30 March 1905), Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 17, No. 101 (10 April 1905), pp. 56–57
 35. ^ Perrine, Charles D.; Recent Observations of the Moving Object near Jupiter, Discovered at Greenwich by Mr. J. Melotte (signed 21 May 1908), Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 20, No. 120 (10 June 1908), p. 184
 36. ^ Cowell, Philip H.; Note on the discovery of a Moving Object near Jupiter (1908 CJ), Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 68, No. 5 (13 March 1908), p. 373
 37. ^ Nicholson, Seth B.; Discovery of the Ninth Satellite of Jupiter (signed 17 September 1914), Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 26, No. 155 (October 1914), pp. 197–198
 38. ^ Tombaugh, Clyde W.; The Search for the Ninth Planet, Pluto, Astronomical Society of the Pacific Leaflets, Vol. 5, No. 209 (July 1946), pp. 73–80
 39. ^ Nicholson, Seth B.; Two New Satellites of Jupiter (signed August 1938), Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 50, No. 297 (October 1938), pp. 292–293
 40. ^ Kuiper, Gerard P.; The Fifth Satellite of Uranus, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 61, No. 360 (juni 1949), p. 129
 41. ^ Kuiper, Gerard P.; The Second Satellite of Neptune, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 61, No. 361 (August 1949), pp. 175–176
 42. ^ Vinter Hansen, Julie M.; Object Near Neptune, IAUC 1212 (1 April 1949)
 43. ^ a b c d e f g h i Marsden, Brian G.; GX 1+4; Sats OF JUPITER AND SATURN, IAUC 3872 (30 March 1983)
 44. ^ Nicholson, Seth B.; An Unidentified Object Near Jupiter, Probably a New Satellite, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 63, No. 375 (December 1951), pp. 297–299
 45. ^ Gingerich, Owen; Probable New Satellite of Saturn, IAUC 1987 (3 January 1967)
  Gingerich, Owen; Saturn X (Janus), IAUC 1995 (1 February 1967)
  Marsden, Brian G.; New Ring and Satellites of Saturn, IAUC 3417 (25 October 1979)
 46. ^ a b c Marsden, Brian G.; Saturn, IAUC 3454 (25 February 1980)
 47. ^ Marsden, Brian G.; 1980 S 2, IAUC 3456 (29 February 1980)
 48. ^ a b c Marsden, Brian G.; Saturn, IAUC 3497 (4. august 1980)
 49. ^ Gingerich, Owen; Possible New Satellite of Saturn, IAUC 1991 (6 January 1967)
 50. ^ Kowal, Charles T.; Thirteenth satellite of Jupiter, Astronomical Journal, Vol. 80, No. 6 (June 1975), pp. 460–464
  Marsden, Brian G.; Probable New Satellite of Jupiter, IAUC 2702 (20 September 1974)
  Marsden, Brian G.; Probable New Satellite of Jupiter, IAUC 2703 (1 October 1974)
  Marsden, Brian G.; Jupiter XIII, IAUC 2711 (24 October 1974)
 51. ^ Marsden, Brian G.; Probable New Satellite of Jupiter, IAUC 2845 (3 October 1975)
  Marsden, Brian G.; Probable New Satellite of Jupiter, IAUC 2855 (23 October 1975)
  Marsden, Brian G.; Probable New Satellite of Jupiter, IAUC 2899 (9 January 1976)
 52. ^ Marsden, Brian G.; 1978 P 1, IAUC 3241 (7 July 1978)
 53. ^ Christy, James W.; Harrington, Robert S.; The satellite of Pluto, Astronomical Journal, Vol. 83, No. 8 (august 1978), pp. 1005–1008
 54. ^ Jewitt, David C., Danielson, G. Edward, Synnott, Stephen P.; Discovery of a new Jupiter satellite, Science, Vol. 206, No. 4421 (23 November 1979), p. 951
 55. ^ a b Marsden, Brian G.; Satellites of Jupiter, IAUC 3470 (28 April 1980)
 56. ^ a b c Marsden, Brian G.; Satellites of Jupiter, IAUC 3507 (26. august 1980)
 57. ^ Hamilton, Calvin J.; Discovery Image of Adrastea, Views of the Solar System (1995–2007)
 58. ^ Jovian System Data Analysis Program; Voyager 2 Jupiter Image 20630.53 Arkivert 13. august 2004 hos Wayback Machine., NASA Planetary Data System Rings Node (20 February 1997)
 59. ^ a b Marsden, Brian G.; Saturn, IAUC 3457 (6 March 1980)
 60. ^ a b c Marsden, Brian G.; Satellites of Saturn, IAUC 3483 (6 June 1980)
 61. ^ a b c d Marsden, Brian G.; Satellites of Saturn, IAUC 3496 (31 July 1980)
 62. ^ a b c d e Marsden, Brian G.; Satellites of Saturn, IAUC 3534 (7 November 1980)
 63. ^ Marsden, Brian G.; Satellites of Saturn, IAUC 3466 (10 April 1980)
 64. ^ a b Marsden, Brian G.; Satellites of Saturn, IAUC 3532 (31 October 1980)
 65. ^ Marsden, Brian G.; 1980 S 28, IAUC 3539 (13 November 1980)
 66. ^ Marsden, Brian G.; 1981 N 1, IAUC 3608 (29 May 1981)
 67. ^ a b Marsden, Brian G.; Satellites of Neptune, IAUC 4824 (2. august 1989)
 68. ^ Marsden, Brian G.; Satellites of Uranus and Neptune, IAUC 4159 (9 January 1986)
 69. ^ Marsden, Brian G.; Satellites of Uranus, IAUC 4164 (16 January 1986)
 70. ^ Marsden, Brian G.; Satellites of Uranus, IAUC 4165 (17 January 1986)
 71. ^ a b Marsden, Brian G.; Satellites and Rings of Uranus, IAUC 4168 (27 January 1986)
 72. ^ Marsden, Brian G.; 1989 N 1, IAUC 4806 (7 July 1989)
 73. ^ Marsden, Brian G.; Neptune, IAUC 4867 (29 September 1989)
 74. ^ Green, Daniel W. E.; Saturn, IAUC 5052 (16 July 1990)
 75. ^ Green, Daniel W. E.; Possible Satellites of Saturn, IAUC 6162 (14 April 1995)
 76. ^ Gordon, Mitchell K.; Murray, Carl D.; and Beurle, Kevin; Further Evidence for the Existence of Additional Small Satellites of Saturn Arkivert 12. august 2004 hos Wayback Machine., Icarus, Vol. 121, No. 1 (May 1996), pp. 114–125
 77. ^ a b Marsden, Brian G.; Satellites of Uranus, IAUC 6764 (31 October 1997)
 78. ^ a b Green, Daniel W. E.; S/1986 U 10, IAUC 7171 (18 May 1999)
 79. ^ a b Marsden, Brian G.; Probable New Satellites of Uranus, IAUC 7230 (27 July 1999)
 80. ^ Marsden, Brian G.; Probable New Satellites of Uranus, IAUC 7248 (4 September 1999)
 81. ^ Marsden, Brian G.; S/1999 J 1, IAUC 7460 (20 July 2000)
 82. ^ New Outer Satellite of Jupiter Discovered, Joint press release, Minor Planet Center and the Spacewatch Project (2000?)
 83. ^ Marsden, Brian G.; S/2000 S 1 and S/2000 S 2, IAUC 7512 (25 October 2000)
 84. ^ a b c d Marsden, Brian G.; S/2000 S 1, S/2000 S 2, S/2000 S 7, S/2000 S 8, S/2000 S 9, MPEC 2000-Y15 (19. desember 2000)
 85. ^ a b Marsden, Brian G.; S/2000 S 3 and S/2000 S 4, IAUC 7513 (25 October 2000)
 86. ^ a b c d e Marsden, Brian G.; S/2000 S 3, S/2000 S 4, S/2000 S 5, S/2000 S 6, S/2000 S 10, MPEC 2000-Y14 (19. desember 2000)
 87. ^ a b Marsden, Brian G.; S/2000 S 5 and S/2000 S 6, IAUC 7521 (18 November 2000)
 88. ^ Marsden, Brian G.; S/1975 J 1 = S/2000 J 1, IAUC 7525 (25 November 2000)
 89. ^ S/1975 J 1 = S/2000 J 1, S/1999 J 1, MPEC 2000-Y16 (19. desember 2000)
 90. ^ a b c Marsden, Brian G.; S/2000 S 7, S/2000 S 8, S/2000 S 9, IAUC 7538 (7. desember 2000)
 91. ^ Marsden, Brian G.; S/2000 S 10, IAUC 7539 (7. desember 2000)
 92. ^ Green, Daniel W. E.; S/2000 S 11, IAUC 7545 (19. desember 2000)
 93. ^ Marsden, Brian G.; S/2000 S 11, MPEC 2000-Y13 (19. desember 2000)
 94. ^ Marsden, Brian G.; S/2000 S 12, IAUC 7548 (23. desember 2000)
 95. ^ Marsden, Brian G.; S/2000 S 12, MPEC 2000-Y33 (22. desember 2000)
 96. ^ a b Green, Daniel W. E.; Satellites of Jupiter, IAUC 7555 (5 January 2001)
 97. ^ Marsden, Brian G.; S/2000 J 2, S/2000 J 3, S/2000 J 4, S/2000 J 5, S/2000 J 6, MPEC 2001-A28 (5 January 2001)
 98. ^ a b Marsden, Brian G.; S/2000 J 7, S/2000 J 8, S/2000 J 9, S/2000 J 10, S/2000 J 11, MPEC 2001-A29 (5 January 2001)
 99. ^ Green, Daniel W. E.; Satellites of Jupiter, IAUC 7900 (16 May 2002)
 100. ^ Marsden, Brian G.; Eleven New Satellites of Jupiter, MPEC 2002-J54 (15 May 2002)
 101. ^ Green, Daniel W. E.; S/2001 U 1, IAUC 7980 (30 September 2002)
 102. ^ Marsden, Brian G.; S/2001 U 1, MPEC 2002-S64 (30 September 2002)
 103. ^ Green, Daniel W. E.; S/2002 J 1, IAUC 8035 (18. desember 2002)
 104. ^ Marsden, Brian G.; S/2002 J 1, MPEC 2002-Y22 (18. desember 2002)
 105. ^ Green, Daniel W. E.; Satellites of Neptune, IAUC 8047 (13 January 2003)
 106. ^ Marsden, Brian G.; S/2002 N 1, 2002 N 2, 2002 N3, MPEC 2003-A75 (13 January 2003)
 107. ^ Green, Daniel W. E.; Satellites of Jupiter, IAUC 8087 (4 March 2003)
 108. ^ Marsden, Brian G.; S/2003 J 1, 2003 J 2, 2003 J 3, 2003 J 4, 2003 J 5, 2003 J 6, 2003 J 7, MPEC 2003-E11 (4 March 2003)
 109. ^ Green, Daniel W. E.; S/2003 J 8, IAUC 8088 (6 March 2003)
 110. ^ Marsden, Brian G.; S/2003 J 8, MPEC 2003-E15 (6 March 2003)
 111. ^ Green, Daniel W. E.; Satellites of Jupiter, IAUC 8089 (7 March 2003)
 112. ^ Marsden, Brian G.; S/2003 J 9, 2003 J 10, 2003 J 11, 2003 J 12; S/2003 J 1, 2003 J 6, MPEC 2003-E29 (7 March 2003)
 113. ^ a b c d e f g Green, Daniel W. E.; Satellites of Jupiter and Saturn, IAUC 8116 (11 April 2003)
 114. ^ Marsden, Brian G.; S/2003 J 13, MPEC 2003-G09 (2 April 2003)
 115. ^ Marsden, Brian G.; S/2003 J 14, MPEC 2003-G10 (3 April 2003)
 116. ^ Marsden, Brian G.; S/2003 J 15, MPEC 2003-G17 (3 April 2003)
 117. ^ Marsden, Brian G.; S/2003 J 16, MPEC 2003-G18 (3 April 2003)
 118. ^ Marsden, Brian G.; S/2003 J 17, MPEC 2003-G19 (3 April 2003)
 119. ^ Marsden, Brian G.; S/2003 J 18, MPEC 2003-G20 (4 April 2003)
 120. ^ Marsden, Brian G.; S/2003 S 1, MPEC 2003-G39 (8 April 2003)
 121. ^ a b Green, Daniel W. E.; S/2003 J 19 and S/2003 J 20, IAUC 8125 (30 April 2003)
 122. ^ Marsden, Brian G.; S/2003 J 19, MPEC 2003-G64 (12 April 2003)
 123. ^ Marsden, Brian G.; S/2003 J 20, MPEC 2003-G67 (14 April 2003)
 124. ^ Green, Daniel W. E.; S/2003 J 21, IAUC 8138 (30 May 2003)
 125. ^ Marsden, Brian G.; S/2003 J 21, MPEC 2003-K45 (29 May 2003)
 126. ^ Green, Daniel W. E.; Satellites of Uranus, IAUC (3 September 2003)
 127. ^ Green, Daniel W. E.; Satellites of Neptune, IAUC 8193 (3 September 2003)
 128. ^ Marsden, Brian G.; S/2003 N 1, MPEC 2003-G64 (3 September 2003)
 129. ^ Green, Daniel W. E.; S/2003 U 1 and S/2003 U 2, IAUC 8209 (25 September 2003)
 130. ^ a b Green, Daniel W. E.; S/2001 U 2 and S/2002 N 4, IAUC 8213 (1 October 2003)
 131. ^ Marsden, Brian G.; S/2001 U 2, MPEC 2003-S105 (30 September 2003)
 132. ^ Marsden, Brian G.; S/2002 N 4, MPEC 2003-S107 (30 September 2003)
 133. ^ Green, Daniel W. E.; S/2001 U 3, IAUC 8216 (8 October 2003)
 134. ^ Green, Daniel W. E.; S/2003 U 3, IAUC 8217 (9 October 2003)
 135. ^ Marsden, Brian G.; S/2003 U 3, MPEC 2003-T58 (9 October 2003)
 136. ^ Green, Daniel W. E.; S/2003 J 22, IAUC (25 January 2004)
 137. ^ Marsden, Brian G.; S/2003 J 22, MPEC 2004-B41 (24 January 2004)
 138. ^ Green, Daniel W. E.; S/2003 J 23, IAUC 8281 (4 February 2004)
 139. ^ Marsden, Brian G.; S/2003 J 23, MPEC 2004-B81 (31 January 2004)
 140. ^ Martinez, Carolina; Savage, Donald; and Finn, Heidi; Out from the Shadows: Two New Saturnian Moons Arkivert 18. mars 2012 hos Wayback Machine., JPL Cassini–Huygens News Release 2004-202 (16 August 2004)
 141. ^ Green, Daniel W. E.; S/2004 S 1 and S/2004 S 2, IAUC 8389 (16 August 2004)
 142. ^ Green, Daniel W. E.; Satellites and Rings of Saturn, IAUC 8432 (8 November 2004)
 143. ^ Pablo Santos-Sanz (26. september 2008). «La historia de Ataecina vs Haumea» (Spanish). infoastro.com. Besøkt 29. september 2008. 
 144. ^ a b c Green, Daniel W. E. (29. juli 2005). «IAUC 8577». 
 145. ^ «Santa et al.». NASA Astrobiology Magazine. 10. september 2005. Besøkt 16. oktober 2008. 
 146. ^ Lakdawalla, Emily; Twelve New Moons for Saturn, The Planetary Society, Planetary News: Moon Discoveries (2005)
  Jewitt, David C.; Twelve New Moons for Saturn (3 May 2005)
  Green, Daniel W. E.; New Satellites of Saturn, IAUC 8523 (4 May 2005)
  Marsden, Brian G.; Twelve New Satellites of Saturn, MPEC 2005-J13 (3 May 2005)
 147. ^ Green, Daniel W. E.; S/2005 S 1, IAUC 8524 (6 May 2005)
 148. ^ Brown, Michael E. (2006). «The discovery of 2003 UB313 Eris, the largest known dwarf planet». Besøkt 3. mai 2007. 
 149. ^ Brown, M. E.; m.fl. (2005). «Keck Observatory Laser Guide Star Adaptive Optics Discovery and Characterization of a Satellite to the Large Kuiper Belt Object 2003 EL61». Astrophysical Journal Letters. 632 (1): L45–L48. Bibcode:2005ApJ...632L..45B. doi:10.1086/497641. 
 150. ^ «JPL Small-Body Database Browser: 136472 Makemake (2005 FY9. NASA Jet Propulsion Laboratory. 5. april 2008. Besøkt 11. juni 2008. 
 151. ^ Green, Daniel W. E.; S/2005 (2003 EL_61) 2, IAUC 8636 (1. desember 2005)
 152. ^ Brown, Michael E. (2006). «Dysnomia, the moon of Eris». Besøkt 1. september 2007. 
 153. ^ Green, Daniel W. E.; S/2005 P 1 and S/2005 P 2, IAUC 8625 (31 October 2005) (also as a pdf)
 154. ^ Marsden, Brian G.; S/2004 S 19, MPEC 2006-M44 (26 June 2006)
 155. ^ a b Green, Daniel W. E.; Satellites of Saturn, IAUC 8727 (30 June 2006)
 156. ^ Marsden, Brian G.; Eight New Satellites of Saturn, MPEC 2006-M45 (26 June 2006)
 157. ^ Marsden, Brian G.; S/2007 S 1, MPEC 2007-G38 (13 April 2007)
 158. ^ a b Green, Daniel W. E.; S/2007 S 1, S/2007 S 2, and S/2007 S 3, IAUC 8836 (11 May 2007)
 159. ^ Marsden, Brian G.; S/2007 S 2, S/2007 S 3, MPEC 2007-J09 (1 May 2007)
 160. ^ Green, Daniel W. E.; S/2007 S 4, IAUC 8857 (18 July 2007)
 161. ^ Green, Daniel W. E.; S/2008 S 1, IAUC 9023 (03 March 2009)
 162. ^ Green, Daniel W. E.; S/2009 S 1, IAUC 9091 (02 November 2009)
 163. ^ a b MPEC 2011-L06: S/2010 J 1 AND S/2010 J 2
 164. ^ http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/cbet002769.txt
 165. ^ NASA - NASA's Hubble Discovers Another Moon Around Pluto
 166. ^ MPEC 2012-B97 : S/2011 J 1 AND S/2011 J 2 2012 Jan. 29 (issued)

Eksterne lenkerRediger