Stortingsvalget 1862

Stortingsvalget 1862 ble avholdt i 1862 i Norge som indirekte valg til det 17. ordentlige storting. Det 17. ordentlige storting var samlet 1. oktober 1862 til 22. juni 1863.

Stortingsvalget 1862
januar 1862 - 4. juli 1862
111 mandater på valg, 56 trengs for flertall
Valgdeltakelse 44,59 % av 78 830 stemmeberettigede
  Ole Gabriel Ueland Anton Martin Schweigaard
Forgrunnsfigur Ole Gabriel Ueland Anton Martin Schweigaard
Parti Bønder Embedsmenn

‹ 1859 Norges flagg 1865 ›

Parlamentarismen var ikke innført, så statsrådet fungerte uten formell kontakt med stortinget.

De samme representantene ble innkalt til det 6. overordentlige storting 14. - 31. mars 1864.

Valgordning

rediger

I hvert prestegjeld hadde sognepresten ansvar for å holde valgting som utpekte valgmenn.[1] Sognepresten hadde også ansvaret for å vite hvem som var kvalifisert for stemmerett. Valgmennene møttes til valgmannsting. På landet hadde hvert av de atten amtene valgmannsting, og utpekte fire eller fem av 74 stortingsrepresentanter. Kjøpstedenes valgmannsting utpekte én, to eller fire av 37 stortingsrepresentanter. Dette var første stortingsvalg at antallet representanter var fastsatt etter en grunnlovsendring i 1859, den såkalte «bondeparagrafen», og første gang at ett valgmannsting utpekte så mange som fem stortingsrepresentanter. Tidligere hadde valgmennene utpekt et proporsjonalt utvalg seg imellom til maksimalt fire representanter, men antallet valgmenn var blitt for stort.

Kvalifisert for stemmerett var menn over 25 år med eiendom av en viss størrelse. I tillegg var embedsmenn og rettighetsmenn i Finnmark kvalifisert. For å være stemmeberettiget måtte de i tillegg avlegge ed til grunnloven ved innføring i manntall.[2] Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898. Kvinner hadde ikke stemmerett.

Vardø og Gjøvik valgte for første gang som kjøpstad og ikke som landdistrikt.

121 807 menn var stemmerettskvalifisert, 78 830 hadde stemmerett. Av disse stemte 35 148. 373 valgting i landdistriktene utpekte totalt 905 valgmenn. 37 valgting i byene utpekte totalt 207 valgmenn.[3] Valgmannstingene ble holdt i perioden 4. februar 1862 til 4. juli 1862.

Politikk

rediger

I det 6. overordentlige storting ble skandinavismen satt på prøve. Stortinget bifalt militær støtte til Danmark i Andre slesvigske krig, men på betingelse av at England også gikk inn i krigen. Dette ble senere, av blant andre Henrik Ibsen, framstilt som en feig avgjørelse.[4]

Resultater

rediger

Valgmennene kunne stemme på hver enkelt stortingsplass i sitt valgmannsting. Kandidatene måtte tilhøre valgkretsen, og kunne ikke stemme på seg selv.[5]

Kjøpstedene

rediger
Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Aalesund og Molde 7  1
 6
Arendal og Grimstad 8  1
 6
Bergen 21  1
 20
 17
 16
 16
Brevik 4  
 3
Kristiania, Hønefos og Kongsvinger 30  1
 29
 29
 25
 22
Kristiansand 11  
 10
 10
Kristiansund 5  
 4
Drammen 13  2
 12
 12
Flekkefjord 3  
 2
Fredrikhald 7  
 6
Fredrikstad 3  
 2
Hamar, Lillehammer og Gjøvik 6  1
 6
Holmestrand 3  
 2
Kongsberg 6  1
 4
Kragerø 3  
 1
*
Larvik og Sandefjord 8  1
 6
Moss og Drøbak 6  2
 5
Porsgrund 4  
 3
Sarpsborg 4  
 2
Skien 7  
 5
Stavanger 13  2
 12
 8
Tromsø, Hammerfest, Vadsø, og Vardø 9  1
 9
Trondhjem og Levanger 17  
 17
 17
 13
 12
Tønsberg 4  
 3
Østerrisør 4  1
 3
Sum byene 207  3 37  13
  gjenvalgt stortingsrepresentant
  ny stortingsrepresentant

*Hver valgmann fikk én valgmannsstemme. Henry Emil Fearnly ble gjenvalgt ved loddtrekning

Amtene

rediger
Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Akershus amt 48  1
 46
 44
 41
 25
Nordre Bergenhus amt 61  3
 60
 54
 51
 40
 22
Søndre Bergenhus amt 78  
 78
 71
 70
 40
 29
Bratsberg amt 43  2
 42
 41
 30
 13
Buskeruds amt 45  
 44
 38
 35
 34
Kristians amt 59  2
 57
 55
 55
 46
 28
Finmarkens amt 45  3
 42
 41
 36
 21
Hedemarkens amt 61  3
 60
 59
 58
 43
 40
Jarlsberg og Larviks amt 48  3
 47
 47
 33
 30
Lister og Mandals amt 49  2
 44
 39
 37
 19
Nedenes og Robygdelagets amt 34  
 30
 25
 19
 19
Nordlands amt 57  3
 56
 51
 44
 29
Romsdals amt 75  6
 74
 68
 67
 37
 37
Smaalenenes amt 48  
 43
 42
 40
 28
Stavanger amt 56  3
 56
 54
 38
 35
 31
Nordre Trondhjems amt 43  1
 42
 41
 34
 27
Søndre Trondhjems amt 55  4
 52
 42
 32
 25
Sum amtene 905  22 74  7
  gjenvalgt stortingsrepresentant
  ny stortingsrepresentant

Se også

rediger

Referanser

rediger