Stortingsvalget 1832

Stortingsvalget 1832 ble avholdt i 1832 i Norge som indirekte valg til det 7. ordentlige storting. Det 7. ordentlige storting var samlet 1. februar 1833 til 27. august 1833.

Stortingsvalget 1832
juni 1832 - 20. november 1832
95 mandater på valg, 48 trengs for flertall
Valgdeltakelse 48,02 % av 65 170 stemmeberettigede

‹ 1829 Norges flagg 1835 ›

Parlamentarismen var ikke innført, så statsrådet fungerte uten formell kontakt med stortinget.

Valgordning rediger

I hvert prestegjeld hadde sognepresten ansvar for å holde valgting som utpekte valgmenn.[1] Sognepresten hadde også ansvaret for å vite hvem som var kvalifisert for stemmerett. Hvert kjøpsted holdt valgting og oppnevnte én valgmann for hver femti stemmeberettigede. Hvert prestegjeld på landet oppnevnte én valgmann for hvert påbegynte 100 stemmeberettigede.

Valgmennene møttes til valgmannsting. På landet hadde hvert av de sytten amtene valgmannsting, og utpekte inntil fire av 64 stortingsrepresentanter. Et ting av 25-34 valgmenn valgte tre stortingsrepresentanter, flere enn 34 valgte fire. Makismalantallet var økt fra tre til fire siden forrige valg.

Kjøpstedene var oppdelt i 17 valgdistrikter. Disse valgdistriktene hadde én eller flere representanter, dels valgte flere kjøpsteder sammen én representant. En kjøpstad med færre enn 150 stemmeberettigede (Sandefjord, Porsgrunn, Risør, og Molde) valgte tingmann sammen med nærmeste større kjøpstad. 3-6 valgmenn i en kjøpstadsvalgkrets hadde én representant, 7-12 hadde to, 11-14 hadde tre, flere enn 14 hadde fire.

Kvalifisert for stemmerett var menn over 25 år med eiendom av en viss størrelse. I tillegg var embedsmenn og rettighetsmenn i Finnmark kvalifisert. For å være stemmeberettiget måtte de i tillegg avlegge ed til grunnloven ved innføring i manntall.[2] Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898. Kvinner hadde ikke stemmerett.

Den totale folkemengden var anslått til 1 151 900, 65 170 hadde stemmerett. Av disse er det beregnet at 31 296 stemte. 323 valgting i landdistriktene utpekte totalt 765 valgmenn. 21 valgting i byene utpekte totalt 124 valgmenn.[3] Valgmannstingene ble holdt i perioden 2. juli 1832 til 20. november 1832.

Politikk rediger

Valget var preget av Julirevolusjonen i Frankrike 1830. John Neergaard ble pioner på organisert valgagitasjon, og delte ut en pamflett kalt «En Odelsmands Tanker», for å samle oppslutning blant bondevelgere Mange av embedsmennene ble skiftet ut med bønder, og forsamlingen ble kalt «Bondestortinget». 44 bønder møtte, mot 21 sist.[4]

Resultater rediger

Valgmennene kunne stemme på hver enkelt stortingsplass i sitt valgmannsting. Kandidatene måtte tilhøre valgkretsen, og kunne ikke stemme på seg selv.[5]

Kjøpstedene rediger

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Arendal 3  
 2
Bergen 19  2
 16
 14
 14
 11
Kristiania 19  3
 16
 16
 11
 9
Kristiansand 12  
 12
 5
 4
Kristiansund og Molde 3  
 3
Drammen 11  
 8
 4
 4
Fredrikhald 5  1
 3
Fredrikstad 3  
 3
Holmestrand 3  
 2
Kongsberg 4  1
 3
Kragerø og Østerrisør 4  
 3
Larvik og Sandefjord 5  
 4
Moss 3  
 2
Skien og Porsgrund 4  1
 4
Stavanger 7  1
 7
 6
Trondhjem 16  1
 15
 11
 6
 7
Tønsberg 3  
 1
*
Sum byene 124  2 31  1

*Frantz Bull ble valgt i Tønsberg ved loddtrekning

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Amtene rediger

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Akershus amt 46  6
 32
 21
 15
 14
Nordre Bergenhus amt 58  2
 29
 23
 21
 19
Søndre Bergenhus amt 75  3
 39
 38
 31
 29
Bratsberg amt 32  4
 19
 10
 9
Buskeruds amt 36  4
 20
 18
 12
 11
Kristians amt 44  5
 35
 19
 12
 12
Finmarkens amt 38  2
 34
 17
 15
 14
Hedemarkens amt 49  6
 30
 26
 23
 17
Jarlsberg og Larviks amt 35  2
 13
 12
 10
 9
**
Lister og Mandals amt 48  5
 11
 11
 10
 10
Nedenes og Robygdelagets amt 26  1
 8
 8
 8
Nordlands amt 45  1
 35
 28
 16
 15
Romsdals amt 65  10
 34
 31
 29
 14
Smaalenenes amt 42  2
 39
 23
 23
 10
Stavanger amt 50  
 14
 14
 14
 12
Nordre Trondhjems amt 32  3
 14
 12
 8
Søndre Trondhjems amt 44  2
 40
 32
 16
 16
Sum amtene 765  42 64  13

**Stortinget forkastet valget av den fjerde representanten for Jarlsberg og Larviks amt

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Se også rediger

Referanser rediger