Liste over stortingsrepresentanter 2001–2005

Wikimedia-listeartikkel
(Omdirigert fra «Stortingsperioden 2001–2005»)

Liste over stortingsrepresentanter 2001–2005 omfatter alle som ble valgt til stortingsrepresentanter for perioden 2001 til 2005, og deres fast møtende vararepresentanter.

Mandatfordelingen etter Stortingsvalget 2001

██ Sosialistisk Venstreparti

██ Arbeiderpartiet

██ Senterpartiet

██ Kristelig Folkeparti

██ Venstre

██ Høyre

██ Kystpartiet

██ Fremskrittspartiet

Jørgen Kosmo (A) var stortingspresident i denne perioden

Stortingsvalget 2001 endte med at de 165 representantene ble fordelt med 43 til Arbeiderpartiet, 38 til Høyre, 26 til Fremskrittspartiet, 23 til Sosialistisk Venstreparti, 22 til Kristelig Folkeparti, 10 til Senterpartiet, 2 til Venstre og 1 til Kystpartiet.

De 8 utjevningsmandatene gikk til Akershus (3), Hordaland (2), Oslo (1), Rogaland (1) og Vestfold (1)[1].

Som følge av valget tiltrådte Kjell Magne Bondeviks andre regjering 19. oktober 2001, og ble sittende ut valgperioden.

Aust-Agder

rediger
Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Jan Olav Olsen Høyre
Åse Gunhild Woie Duesund Kristelig Folkeparti
Gunnar Halvorsen Arbeiderpartiet
Torbjørn Andersen Fremskrittspartiet

Vest-Agder

rediger
Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Jon Lilletun Kristelig Folkeparti Våren 2005 ble Lilletun syk. Sigmund Kroslid møtte i hans sted.
Ansgar Gabrielsen Høyre Statsråd i regjeringen Bondevik 2. Peter Skovholt Gitmark møtte.
Rolf Terje Klungland Arbeiderpartiet
Dagrun Eriksen Kristelig Folkeparti
Anne Berit Andersen Høyre

Akershus

rediger

3 utjevningsmandater.

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Jan Petersen Høyre Utenriksminister i regjeringen Bondevik 2. André Oktay Dahl møtte.
Vidar Bjørnstad Arbeiderpartiet
Sonja Irene Sjøli Høyre
Ursula Evje Fremskrittspartiet Uavhengig fra 14. desember 2004.
Rolf Reikvam Sosialistisk Venstreparti
Grethe Fossli Arbeiderpartiet
Jan Tore Sanner Høyre
Valgerd Svarstad Haugland Kristelig Folkeparti Statsråd i regjeringen Bondevik 2. Einar Holstad møtte.
André Kvakkestad Fremskrittspartiet
Kjell Engebretsen Arbeiderpartiet
Leif Frode Onarheim Høyre
Siri Hall Arnøy Sosialistisk Venstreparti
Morten Høglund Fremskrittspartiet Utjevningsmandat
Åslaug Haga Senterpartiet Utjevningsmandat
Julie Christiansen Høyre Utjevningsmandat

Buskerud

rediger
Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Thorbjørn Jagland Arbeiderpartiet
Trond Helleland Høyre
Ulf Erik Knudsen Fremskrittspartiet
Sigrun Eng Arbeiderpartiet
Magnar Lund Bergo Sosialistisk Venstreparti
Beate Heieren Hundhammer Høyre
Finn Kristian Marthinsen Kristelig Folkeparti

Finnmark

rediger
Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Arbeiderpartiet
Olav Gunnar Ballo Sosialistisk Venstreparti
Raymond Robertsen Høyre
Eva M. Nielsen Arbeiderpartiet

Hedmark

rediger
Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Sylvia Brustad Arbeiderpartiet
Eirin Faldet Arbeiderpartiet
Karin Andersen Sosialistisk Venstreparti
Bjørn Hernæs Høyre
Per Roar Bredvold Fremskrittspartiet
Knut Storberget Arbeiderpartiet
Ola D. Gløtvold Senterpartiet
Åse Wisløff Nilssen Kristelig Folkeparti

Hordaland

rediger

2 utjevningsmandater.

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Oddvard Nilsen Høyre
Ranveig Frøiland Arbeiderpartiet
Arne Sortevik Fremskrittspartiet
Ingebrigt S. Sørfonn Kristelig Folkeparti
Ågot Valle Sosialistisk Venstreparti
Erna Solberg Høyre Statsråd i regjeringen Bondevik 2. Silja Ekeland Bjørkly møter.
Olav Akselsen Arbeiderpartiet
Gjermund Hagesæter Fremskrittspartiet
Anita Apelthun Sæle Kristelig Folkeparti
Øyvind Halleraker Høyre
Leif Lund Arbeiderpartiet Lund døde 30. mai 2004. Rita Tveiten møtte deretter.
Audun Lysbakken Sosialistisk Venstreparti
Lars Sponheim Venstre Statsråd i regjeringen Bondevik 2. May Britt Vihovde møtte.
Karin S. Woldseth Fremskrittspartiet
Ingmar Ljones Kristelig Folkeparti
Rune J. Skjælaaen Senterpartiet Utjevningsmandat
Torbjørn Hansen Høyre Utjevningsmandat

Møre og Romsdal

rediger
Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Kjell Magne Bondevik Kristelig Folkeparti Statsminister i regjeringen Bondevik 2. Modulf Aukan møtte.
Asmund Kristoffersen Arbeiderpartiet
Petter Løvik Høyre
Lodve Solholm Fremskrittspartiet
May-Helen Molvær Grimstad Kristelig Folkeparti
Karita Bekkemellem Orheim Arbeiderpartiet
Bjørn Jacobsen Sosialistisk Venstreparti
Elisabeth Røbekk Nørve Høyre
Harald T. Nesvik Fremskrittspartiet
Eli Sollied Øveraas Senterpartiet

Nordland

rediger
Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Hill-Marta Solberg Arbeiderpartiet
Geir-Ketil Hansen Sosialistisk Venstreparti
Kenneth Svendsen Fremskrittspartiet
Ivar Kristiansen Høyre
Torny Pedersen Arbeiderpartiet
Jan Sahl Kristelig Folkeparti
Steinar Bastesen Kystpartiet
Odd Roger Enoksen Senterpartiet
Tor-Arne Strøm Arbeiderpartiet
Åsa Elvik Sosialistisk Venstreparti
Jan Arild Ellingsen Fremskrittspartiet
Søren Fredrik Voie Høyre

Oppland

rediger
Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Haakon Blankenborg Arbeiderpartiet
Berit Brørby Arbeiderpartiet
Olemic Thommessen Høyre
Inger S. Enger Senterpartiet
Kjetil Bjørklund Sosialistisk Venstreparti
Thore A. Nistad Fremskrittspartiet
Torstein Rudihagen Arbeiderpartiet

1 utjevningsmandat.

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Per-Kristian Foss Høyre Statsråd i regjeringen Bondevik 2. Ine Marie Eriksen møtte.
Jens Stoltenberg Arbeiderpartiet
Kristin Halvorsen Sosialistisk Venstreparti
Kristin Krohn Devold Høyre Statsråd i regjeringen Bondevik 2. Hans Rasmus Kjæstad møtte.
Carl I. Hagen Fremskrittspartiet
Marit Nybakk Arbeiderpartiet
Inge Lønning Høyre
Heikki Holmås Sosialistisk Venstreparti
Bjørgulv Froyn Arbeiderpartiet
Lars Rise Kristelig Folkeparti
Siv Jensen Fremskrittspartiet
Odd Einar Dørum Venstre Statsråd i regjeringen Bondevik 2. Trine Skei Grande møtte.
Heidi Larssen Høyre
Heidi Sørensen Sosialistisk Venstreparti
Afshan Rafiq Høyre
Britt Hildeng Arbeiderpartiet Utjevningsmandat

Rogaland

rediger

1 utjevningsmandat.

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Bent Høie Høyre
Einar Steensnæs Kristelig Folkeparti
Jan Simonsen Fremskrittspartiet Uavhengig fra 19. oktober 2001.
Tore Nordtun Arbeiderpartiet
Finn Martin Vallersnes Høyre
Bjørg Tørresdal Kristelig Folkeparti
Hallgeir H. Langeland Sosialistisk Venstreparti
Øyvind Vaksdal Fremskrittspartiet
Oddbjørg Ausdal Starrfelt Arbeiderpartiet
Siri A. Meling Høyre
Magnhild Meltveit Kleppa Senterpartiet Utjevningsmandat

Sogn og Fjordane

rediger
Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Reidar Sandal Arbeiderpartiet
Jorunn Ringstad Senterpartiet
Magne Aarøen Kristelig Folkeparti Aarøen døde 27. juni 2003. Per Steinar Osmundnes møtte deretter.
Sverre J. Hoddevik Høyre
Heidi Grande Røys Sosialistisk Venstreparti

Telemark

rediger
Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Sigvald Oppebøen Hansen Arbeiderpartiet
John I. Alvheim Fremskrittspartiet
Kari Lise Holmberg Høyre
Sigbjørn Molvik Sosialistisk Venstreparti
Gunn Olsen Arbeiderpartiet
Bror Yngve Rahm Kristelig Folkeparti
Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Bendiks H. Arnesen Arbeiderpartiet
Åge Konradsen Høyre
Lena Jensen Sosialistisk Venstreparti
Øyvind Korsberg Fremskrittspartiet
Ivar Østberg Kristelig Folkeparti
Synnøve Konglevoll Arbeiderpartiet

Nord-Trøndelag

rediger
Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Bjarne Håkon Hanssen Arbeiderpartiet
Marit Arnstad Senterpartiet
Aud Gaundal Arbeiderpartiet
Inge Ryan Sosialistisk Venstreparti
Per Sandberg Fremskrittspartiet
Arne Lyngstad Kristelig Folkeparti

Sør-Trøndelag

rediger
Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gunhild Øyangen Arbeiderpartiet
Børge Brende Høyre Statsråd i regjeringen Bondevik 2. Linda Cathrine Hofstad møtte.
Øystein Djupedal Sosialistisk Venstreparti
Trond Giske Arbeiderpartiet
Christopher Stensaker Fremskrittspartiet
Ola T. Lånke Kristelig Folkeparti
Michael Momyr Høyre
Gunn Karin Gjul Arbeiderpartiet
Ingvild Vaggen Malvik Sosialistisk Venstreparti
Morten Lund Senterpartiet

Vestfold

rediger

1 utjevningsmandat.

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Svein Flåtten Høyre
Jørgen Kosmo Arbeiderpartiet
Per Ove Width Fremskrittspartiet
Hans Kristian Hogsnes Høyre
Inga Marte Thorkildsen Sosialistisk Venstreparti
Elsa Skarbøvik Kristelig Folkeparti
Anne Helen Rui Arbeiderpartiet
Per Erik Monsen Fremskrittspartiet Utjevningsmandat

Østfold

rediger
Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Signe Øye Arbeiderpartiet
Martin Engeset Høyre
Øystein Hedstrøm Fremskrittspartiet
Svein Roald Hansen Arbeiderpartiet
Odd Holten Kristelig Folkeparti
May Hansen Sosialistisk Venstreparti
Ingjerd Schou Høyre Statsråd i regjeringen Bondevik 2 deler av perioden, Carsten Dybevig møtte.
Henrik Rød Fremskrittspartiet

Referanser

rediger
  1. ^ «Innvalgte for perioden 2001 til 2005 -». Stortinget.no (norsk). 10. juni 2008. Besøkt 17. oktober 2021. 
Autoritetsdata