Åpne hovedmenyen
SAD ETR 155 på Pustertalbanen i Syd-Tirol.

Stadler FLIRT (tysk akronym for: Flinker Leichter Innovativer Regional Triebzug; engelsk: Fast Light Innovative Regional Train; oversatt til norsk: Raskt, lett, innovativt regiontog) er en serie motorvognsett tilgjengelig i flere lengder og sporvidder og som elektrisk drevne, dieseldrevne eller som hybrid. Produsenten Stadler Rail med hovedbase i Bussnang i det nordlige Sveits startet utviklingen i 2001, og de første togene ble levert til sveitsiske SBB høsten 2004. Stadler har også utviklet et lignende toetasjes tog kjent som Stadler KISS.

I september 2016 ble FLIRT-sett nummer 1000 levert til kunde, og samtidig var det solgt i til sammen 1339 enheter til 15 land.[1] NSB, og senere materiellselskapet Norske tog, har fått levert og har under levering til sammen 150 elektriske FLIRT-sett. FLIRT-sett nummer 100 ble levert i juli 2018.

Teknisk beskrivelseRediger

Togsettene har siden starten vært tilgjengelig med elektrisk drift, og har siden 2012 også blitt levert med dieselelektrisk drift[2] og siden 2017 i en hybridversjon som kan gå på begge systemene.[3] De kan ha fra to til åtte vogner, og blir siden 2016 markedsført i to varianter; FLIRT160 som er en lokal- og regiontogvariant med toppfart på 160 km/t[4] og FLIRT200 som er en intercity- og langdistansevariant med toppfart på 200 km/t,[5] men togene kan tilpasses forskjellige behov uavhengig av det. Togene har Jakobs-boggier mellom enkelte av vognene, og kan i enkelte konfigurasjoner oppnå en akselerasjon på opptil 1,2 m/s².[6] Store deler av vognene har lavgulv og tilfredsstiller derfor generelle krav til tilgjengelighet for alle (universell utforming). Lavgulvløsningene gjør at mye av det tekniske utstyret er plassert på taket, noe som også gjør at det ligger bedre beskyttet og vil være lettere tilgjengelig for vedlikehold. Motorytelsen (dvs. maksimal effekt) er stor, men togene bruker like fullt mindre energi per sete-km enn forgjengerne.[7]

NorgeRediger

NSB/Vy type 74, 75 og 76
 
Type 74 på InnoTrans 2010 i Berlin
Informasjon
TypeElektrisk motorvognsett (74/75)
Bimodalt motorvognsett (76)
LitraBMa + BPa + BCMU + BPb + BMb (type 74/75)
BMa + BPa + BC + Xde + BPb + BMb (type 76)
AkselrekkefølgeBo'2'2'Bo' + 2'2'Bo' (type 74/75)
Sporvidde1 435 mm
Produsent  Stadler Bussnang (2010–2016)
  Stadler Polska (2017–)
Byggeår2010–
Antall bygget36 (type 74)
71 (type 75 og 75-2)
Antall i bestilling17 (type 74)
12 (type 75)
14 (type 76)
Operatør(er)NSB (Eier siden 2016: Norske tog)
Tjenesteår2012–
Passasjerer240 (type 74; 264 før ombygging)
295 (type 75)
Tekniske spesifikasjoner
KonstruksjonAluminium
Lengde (o.b.)105 500 (type 74/75) mm
Bredde3 200 mm
Høyde4 380 mm
Gulvhøyde800–1 180 mm
Seksjoner5 (type 74/75)
6 (type 76)
Hjuldiameter920 mm
Akselavstand2 500–2 750 mm
Strømsystem15 kV AC, 16 2/3 Hz
Topphastighet200 km/t
Ytelse6 120 hk
4 500 kW
Starttrekkraft240 kN

Styret i NSB besluttet 18. august 2008 å bestille 50 nye togsett av typen FLIRT fra Stadler Rail til en totalkostnad på 4 milliarder kroner.[9][10] Dette er NSBs største investering i togsett noensinne.[11] Av disse 50 første ble det bestilt 24 sett for korte regiontog og 26 for lange lokaltog, med en generell opsjon på ytterligere 100 togsett.

Leveringstidspunkt for hovedtyngden av togsettene ble satt til 2012[9] for å sammenfalle med utbyggingen av dobbeltspor i jernbanenettet (Vestfoldbanen og Askerbanen). NSB bestilte i november 2012 ytterligere 16 sett av type 75 for 1,3 milliarder kroner.[12] Det siste av disse ble levert 1. mai 2015[13]. Statsbudsjettet for 2016 ga NSB ytterligere midler til innkjøp av 26 nye FLIRT, og senere er bestillingene ytterligere økt. FLIRT nr. 100 ble levert sommeren 2018, og ytterligere 50 var bestilt.[14] FLIRT-togene erstatter dels eldre lokaltog (type 69D) og brukes bl.a. på strekningene Skøyen-Mysen, Stabekk-Moss, Drammen-Dal og rushtidslinjen Oslo S-Rakkestad.

I motsetning til eldre norske tog er FLIRT-settene hyllevare basert på standardkomponenter. De norske togsettene har likevel flere modifikasjoner. Mest synlig er utformingen av fronten. Denne er betydelig endret for å gi føreren bedre beskyttelse i sammenstøt med blant annet elg og løse objekter i sporet. Siden Norge har et bredere profil enn resten av Europa er også togene noen desimeter bredere enn vanlige FLIRT, som blant annet muliggjør 3+2 seteløsning i vognene. Togene er også utstyrt med et system for å smelte snø og is på bremsene, som forhåpentlig vil gi mindre av de vinterproblemene man har hatt. Det at alle kritiske komponenter er bygget inn i toget eller plassert på taket[15] vil også være en fordel under vinterbruk.

Hovedbasen for vedlikeholdet av FLIRT-settene er på Sundland i Drammen, men det gjøres også vedlikehold på Nylende i Skien.[16]

Vinteren 2009 ble et sveitsisk FLIRT-sett prøvekjørt i Norge.[17] Dette var SBB RABe 521 011-7 «Oberdorf/Weissenstein», et fire-vogners to-strøms sett hjemmehørende i Basel-området.

NSB har i bestilling flere FLIRT til Gjøvikbanen, Vossebanen og Trønderbanen. Sistnevnte er ventet å bli levert med hybriddrift for kombinert elektrisk- og dieseldrift.

Støynivå

NSB stilte noen av verdens strengeste støykrav til under bestillingen av togsettene. Til tross for den enorme ytelsen har det fått ry som et stillegående tog[18] – både hørt utenfra, i kupeene og i førerrommet. Lokførerne slipper mer enn 70 dBA (desibel-A).[19] Også Norsk forening mot støy har berømmet FLIRT-togene som stillegående[19]; under Støyfri dag 2015 ble NSB overrakt foreningens hederspris for sin satsting på disse togene.[20] Men bruk av signalhorn (tuting) kan være meget sjenerende for beboere langs linjen.[21] Det skyldes ikke FLIRT-togene i seg selv, men et EU-krav om en lydstyrke på 120 dBA like foran toget; det tilsvarer ørets smertegrense.[22] Tuting forekommer vesentlig foran usikrede planoverganger langs de gamle jernbanelinjene, men det jobbes kontinuerlig for å fjerne disse, og nye linjer bygges uten slike.

Utskiftinger

Opprinnelig ble det planlagt å fase ut eldre materiell i takt med at de nye togene kom i bruk.[23] Sterk trafikkvekst kan imidlertid skape behov for flere tog.[24]

Type 74Rediger

 
NSB type 74 Flirt motorvognsett på Tønsberg stasjon.

Type 74 er regiontogvarianten og ble levert først. Disse ble i første omgang satt inn i InterCity-trafikken på Østlandet. De trafikkerer regiontog R11 Skien - Eidsvoll og R10 Drammen - Lillehammer, hvor de erstattet type 70-tog. Type 74 har 14 % flere seter og kjører strekningene på 20 % mindre strøm, selv om det er 8 % tyngre.[7][25]

Det første togsettet av type 74 ble bygd ferdig 8. september 2010[26] og ble for første gang vist under InnoTrans[27] i Berlin i slutten av måneden. I løpet av 2011 begynte testkjøringer i Norge.

Ulykken ved Holmestrand

En alvorlig ulykke under testkjøring i Vestfold 15. februar 2012 gjorde at innfasingen av Flirt-togene ble noe forsinket. Togsett 74-05 sporet av og kjørte inn i en fjellvegg med en fart på 135 km/t i en 70-sone. Etter at det ble konkludert at det ikke var noe galt med togene, og at altfor høy fart var årsak til ulykken, kunne NSB fortsette testingen av togene. At de fem om bord slapp fra en så voldsom ulykke med bare lettere skader, kan tyde på en ganske robust og sikker konstruksjon. Togsett 74-05 fikk så store skader at det ikke lot seg reparere.[28][29][30] Togsettet ble aldri formelt overtatt av NSB, og ved byggingen av erstatningssett ble det utformet som type 75 i stedet.

Idriftssettelse

Det første toget ble satt i rutetrafikk 2. mai 2012.[31]

Trange seter?

NSB fikk kritikk for trange seter i type 74,[32] selv om de er ½ cm bredere enn i type 72. Etter en tid ble det derfor bestemt å skifte ut innredningen med nye, 2 + 2 i bredden.

Litrering

Vognene er nummerert som følger: BMa 74.1xx (Stillevogn) – BPa 74.2xx – BCMU 74.3xx – BPb 74.4xx – BMb 74.5xx (Komfortvogn)

EVN-typen for disse togene er 0401. I august 2016 ble 74-37 (sett nummer 36) satt i trafikk som det inntil videre siste.

Type 75Rediger

Type 75 er lokaltogvarianten som fortløpende blir satt inn på de lengre lokaltogstrekningene på Østlandet: L12 KongsbergEidsvoll, L13 Drammen - Dal, L14 Asker - Kongsvinger, L21 Stabekk - Moss og L22 Skøyen - Mysen. De første av disse togsettene ble levert etter at de 24 første av type 74 (74-01–74-04 og 74-06–74-24) var levert. I løpet av 2017 ble sett nummer 51 satt i trafikk på Østlandet og leveransen av 20 sett til Gjøvikbanen og Vossebanen fortsatte etter det, fram til alle var satt i trafikk i februar 2019. Togsettene til Gjøvikbanen og Vossebanen har en litt annen setekonfigurasjon enn de andre og blir av Norske tog omtalt som «type 75-2».[33]

EVN-typen for disse togene er 0402.

Type 76Rediger

Type 76 er lokaltogvarianten for Trøndelag, der man vil kjøre på baner både med og uten strøm. Togsettene er «bimodale», og har en ekstra vogn som gir mulighet for å kjøre på diesel der det er nødvendig. Totalt 14 sett ble bestilt fra Stadler i desember 2018. Disse er tenkt brukt på Trønderbanen, Meråkerbanen og Rørosbanen og vil erstatte samtlige sett av type 92.[34][35][36]

FinlandRediger

 
Den finske bredsporede Sm5.

Siden 2008 har en 3,2 meter bred variant av FLIRT med fire vogner bygget for 1 524 mm sporvidde blitt levert til Finland, hvor de har fått litra Sm5. De er bygget for å brukes i lokaltrafikken rundt Helsingfors og har 3+2 seter i bredden, som gir totalt 272 sitteplasser og teoretisk 340 ståplasser.[6] Det ble opprinnelig bestilt 32 togsett i 2006, som ble fulgt av ni til i 2011, og i 2014 ble det bestilt 34 nye sett for å på sikt kunne erstatte alle gamle sett av typene Sm1 og Sm2, og for trafikken på den nye Ringbanen som ble åpnet 1. juli 2015.[37] Senere har seks sett til blitt bestilt, som gir totalt 81 sett. I september 2016 ble togsett nummer 58 levert, som samtidig var FLIRT-sett nummer 1000 totalt.[1][38] Fra og med 19. juni 2017 utføres all nærtrafikken i Helsingfors med Sm5.[39]

Togene kjøres av statsbaneselskapet VR, men de eies av et nytt selskap som heter Huvudstadsregionens Vagnpark (finsk: Pääkaupunkiseudun Junakalusto). Dette er et interkommunalt selskap som er eid av Helsingfors, Vanda, Esbo og Grankulla, men også VR eier omtrent en tredel av det. Selskapet ble opprettet for å ha en bedre styring med utgifter i byens kollektivtrafikk, men det åpner også en fremtidig mulighet for å legge trafikken ut på anbud, der Huvudstadsregionens Vagnpark er eieren av materiellet. Inntil videre har VR monopol på all jernbanetrafikk i landet.

SverigeRediger

MTR Express, eid av det hongkongbaserte MTR Corporation, bestilte i november 2013 seks FLIRT-sett med litra X74. De er teknisk sett like NSB type 74, derav 74 i litraen, men har mer komfortabelt interiør og kaféavdeling for å brukes på lengre intercity-distanser.[40][41] Det første settet ble levert i oktober 2014, og alle seks ble satt inn i trafikk på strekningen mellom Stockholm og Göteborg i løpet av 2015.[42]

SveitsRediger

 
SBB RABe 521 i lokaltrafikk rundt Zug.

Schweizerische Bundesbahnen (SBB) har siden 2004 fått levert FLIRT-sett i flere forskjellige varianter basert på strømsystemene i landene de skal benyttes til og fra. RABe 521 kan også brukes i Tyskland, RABe 522 kan også brukes i Frankrike, RABe 523 kan kun brukes innenlands, og RABe 524 kan også brukes i Italia, der de også er kjent som ETR 150.

I tillegg finnes privatbaneutgavene RABe 526 som benyttes av Südostbahn (SOB) og RABe 527 som benyttes av Transports publics fribourgeois (TPF) og Transports publics neuchâtelois (transN).

TysklandRediger

I Tyskland finnes det flere typer FLIRT både hos Deutsche Bahn og hos forskjellige privatbaner. Av den tidligere generasjonen finnes typene 426.1 (2-vogns), 427 (3-vogns), 428 (4-vogns) og 429 (5-vogns). Av den nyere generasjonen, med front tilsvarende de norske, finnes typene 1427 (3-vogns), 1428 (4-vogns), 1429 (5-vogns) og 1430 (6-vogns).

BildegalleriRediger

ReferanserRediger

 1. ^ a b «The 1000th FLIRT is on the rails» (engelsk). Stadler Rail. 16. september 2016. Besøkt 26. juni 2017. 
 2. ^ «First FLIRT trains for Estonia officially presented by Elektriraudtee and Stadler» (PDF) (engelsk). Stadler Rail. 13. desember 2012. 
 3. ^ «Roll-out of the first bimodal FLIRT» (engelsk). Stadler Rail. 16. juni 2017. [død lenke]
 4. ^ «FLIRT160» (engelsk). Stadler Rail. Arkivert fra originalen 27. mai 2017. Besøkt 28. juni 2017. 
 5. ^ «FLIRT200» (engelsk). Stadler Rail. Arkivert fra originalen 27. mai 2017. Besøkt 28. juni 2017. 
 6. ^ a b «Electric low-floor multiple unit FLIRT – Sm5 trains for Junakalusto Oy, Finland» (PDF) (engelsk). Stadler Rail. Besøkt 28. juni 2017. 
 7. ^ a b «Flirt – en energivinner». Lokomotivmands Tidende. september 2013. Arkivert fra originalen 29. oktober 2013. 
 8. ^ «Electric Multiple Unit FLIRT – NSB» (PDF) (engelsk). Stadler Rail. Besøkt 27. juni 2017. 
 9. ^ a b «Årsrapport 2008» (PDF). NSB AS. Arkivert fra originalen (PDF) 22. februar 2011. Besøkt 29. november 2012. 
 10. ^ «Stadler wins in Norway» (engelsk). Stadler Rail. 19. august 2008. Arkivert fra originalen 6. november 2013. Besøkt 29. november 2012. 
 11. ^ «NSB gjør tidenes togkjøp». DN.no. 7. februar 2008. Besøkt 29. november 2012. 
 12. ^ «NSB kjøper ytterligere 16 nye lokaltog». NSB. Besøkt 29. november 2012. [død lenke]
 13. ^ Statssekretær Bård Hoksrud under overrekkelsen av Norsk forening mot støys hederspris til NSBs representanter på Støyfri dag 2015
 14. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 3. mai 2019. Besøkt 13. desember 2018. 
 15. ^ Nye tog tåler snøen (siste.no)
 16. ^ Glede på Nylende Arkivert 16. september 2010 hos Wayback Machine. (Varden.no)
 17. ^ NSBs millardflørt (NRK Buskerud)
 18. ^ http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Aftenpostens-anmeldelse-av-Flirt-6994429.html#.UmuJnPkvkUQ
 19. ^ a b http://www.stoyforeningen.no/Nyheter/Stoeysvake-Flirt-tog
 20. ^ http://www.stoyforeningen.no/Nyheter/Stoeyfri-dag-Hedersprisen-til-NSB-v-FLIRT
 21. ^ http://www.sb.no/nyheter/for-hoy-togtut-1.7540611
 22. ^ http://kommunelegen.wordpress.com/2013/08/29/tut-fra-flirt-er-ingen-flort/
 23. ^ Aftenposten.noNSBs «Flirt» starter på skuddårsdagen (09.01.2012)
 24. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 4. november 2013. Besøkt 3. november 2013. 
 25. ^ «Flirt – NSBs mest energieffektive kjøretøy». Lokomotivmands Tidende. september 2013. Arkivert fra originalen 26. mars 2015. 
 26. ^ Pressemelding fra NSB, september 2010[død lenke]
 27. ^ Pressemelding fra Stadler Rail, 23.09.2010 Arkivert 7. desember 2010 hos Wayback Machine. (en)
 28. ^ http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Flirt-togene-er-trolig-bare-uker-unna-a-settes-i-rute-6803317.html
 29. ^ Tog sporet av, fem skadet
 30. ^ Vibeke Buan, Per Annar Holm, Arild Færaas (16. februar 2012). «Ulykkestoget kjørte rett frem i kurve» (norsk). Aftenposten. Besøkt 16. februar 2012. 
 31. ^ Her settes det første Flirt-toget i rutetrafikk (Aftenposten.no 2. mai 2012)
 32. ^ http://tb.no/nyheter/togpendler-jeg-far-ikke-plass-1.7216937
 33. ^ «Vingehjulet 3-2016». Issuu (engelsk). Besøkt 19. juli 2018. 
 34. ^ «Nr: 198/18 – Raskare utskifting av gamle tog i Trøndelag». Samferdselsdepartementet. 19. desember 2018. Besøkt 10. april 2019. 
 35. ^ Samferdselsdepartementet (15. mai 2018). «25 nye Flirt-tog». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 19. juli 2018. 
 36. ^ Norske Tog exercises option for 25 Flirt EMUs
 37. ^ «34 nya Flirt-tåg i närtågstrafiken» (svensk). Helsingforsregionens trafik. 12. september 2014. Besøkt 29. juni 2017. 
 38. ^ «Sm5 train» (engelsk). Huvudstadsregionens Vagnpark. Arkivert fra originalen 17. april 2016. Besøkt 29. juni 2017. 
 39. ^ «Ändringar i HRT-trafiken på måndag 19.6» (svensk). Helsingforsregionens trafik. 14. juni 2017. Besøkt 29. juni 2017. 
 40. ^ «Electric low-floor multiple unit FLIRT – MTR Express, Sweden» (PDF) (engelsk). Stadler Rail. Besøkt 30. juni 2017. 
 41. ^ «Intercity trains for Sweden» (PDF) (engelsk). Stadler Rail. 13. november 2013. 
 42. ^ «Stadler produces first intercity for Sweden in record one year time» (PDF) (engelsk). Stadler Rail. 18. oktober 2014. 

Eksterne lenkerRediger