Norsk forening mot støy

Norsk forening mot støy er en norsk organisasjon som arbeider mot støy og uønsket lyd. Organisasjonen ble opprettet i 1963 etter initiativ fra bl.a. Jan Brøgger og Bjørn Dirdal, og organisasjoner som LO, Norges Industri og Norges Husmorforbund.

Organisasjonen har om lag 1000 medlemmer. Den utgir medlemsbladet Støydemper'n og to elektroniske nyhetsbrev, samt støyrelaterte rapporter på oppdrag fra medlemmer og andre. Sekretariatet utgjøres av generalsekretær Ulf Winther og to rådgivere. Styret har fem medlemmer og ledes av Rune Haaland. Foreningen har også et sakkyndig råd, med ekspertise innen bl.a. akustikk, støyjuss og støyrelatert medisin.

Eksterne lenkerRediger