Regnbueflagg er flagg med felt eller striper i forskjellige farger som etterlikner en fargerik regnbue. Slike flagg symboliserer oftest mangfold og fellesskap.

Ministrene Solveig Horne og Bent Høie med regnbueflagg i paraden under Oslo Pride 2015. Det fargerike «homoflagget» fra 1978 symboliserer skeiv kjærlighet og kjønns- og seksualitetsmangfold, åpenhet, toleranse og frihet til å velge identitet. Flere grupper i LHBTQ-bevegelsen har prideflagg i egne fargevarianter.[1]

Regnbueflagg med seks vannrette fargestriper er siden 1978 mest kjent som det internasjonale homoflagget[2] og symbol for LHBT-bevegelsen (engelsk: LGBT). Dette regnbueflagget blir særlig brukt i prideparader og arrangementer som feirer skeiv kjærlighet og kjønns- og seksualitetsmangfold, og omtales også som prideflagget. Mens flagget for mange symboliserer stolthet, mangfold, likeverd, solidaritet og glede, vil det for andre, særlig verdikonservative, kunne oppleves som en politisk ytring og provokasjon.[3]

Andre regnbueflagg er for eksempel det fargerike buddhistflagget, et flagg for inkaene i Peru og et italiensk fredsflagg.

Homo- og prideflagg

rediger
 
Regnbueflagg med seks horisontale striper i rødt, oransje, gult, grønt, blått og fiolett brukes som internasjonalt «homoflagg».

Bakgrunn og andre symboler

rediger

Regnbueflagget for homobevegelsen, på engelsk ofte kalt Rainbow flag, Pride flag og Gay flag, ble skapt av den amerikanske designeren Gilbert Baker (1951–2017). Hans versjon med åtte farger ble første gang tatt i bruk offentlig 25. juni 1978.

Regnbueflagget har gradvis overtatt for tidligere symboler i den moderne homokampen. Liten gresk lambda-bokstav (λ) ble tatt i bruk av homoaktivister i USA i 1970 og definert som internasjonalt symbol for homofil og lesbisk frigjøring i 1974. Tegnet skal blant annet ha blitt brukt på skjold og faner av spartanske soldater i den greske antikken, tropper som sies å ha medbrakt mannlige elskere på sine krigertokter.[trenger referanse] Også rosa og svarte trekanter har representert positiv synliggjøring av egen seksualitet og motstand mot homofobi. Trekant-symbolene ble henta fra de tyske nazistenes tøymerker for homoseksuelle og «asosiale» fanger i konsentrasjonsleirene før og under andre verdenskrig.

Farger og symbolikk

rediger
 
Det originale «homoflagget» som ble designa for Gay and Lesbian Freedom Day Parade i San Francisco i 1978 hadde åtte farger, også rosa og turkis.

Opprinnelig hadde «homoflagget» åtte farger: rosa, rødt, oransje, gult, indigo (blått), grønt, turkis og fiolett (lilla). Rosa og turkis ble utelatt fra en enklere, «kommersiell» flaggversjon fordi disse fargene kunne være vanskelig å gjengi i firefargetrykk.

Homoflagget hadde opprinnelig følgende fargesymbolikk:[4]

 1. Rosa - seksualitet
 2. Rødt - livet
 3. Oransje - sunnhet
 4. Gul - sollys
 5. Grønt - natur
 6. Turkis - kunst (magi)
 7. Blått - harmoni
 8. Fiolett - sjel (ånd)

Regnbue som fredssymbol er hentet fra bibelfortellingen om Noahs ark der Gud druknet alle mennesker i en storflom bortsett fra den lydige Noah og familien hans. Etter denne «syndfloden» viste Gud en fargerik bue på himmelen som tegn på en avtale mellom seg og «alt kjøtt og blod på jorden».[5] Regnbue står derfor i kristen symbolikk for fred og Guds omsorg for alt det skapte.

Regnbuer er også symbol på mangfold, variasjon, samhold og fellesskap. Den amerikanske politikeren Jesse Jackson brukte følgelig betegnelsen «regnbuekoalisjon» i 1983 om en allianse av ulike etniske og politiske grupper som burde samarbeide.[6] I USA kalles i dag ofte LHBT-bevegelsen Rainbow community som betyr omtrent «regnbuesamfunnet». Også på norsk kan en bruke «regnbue» som en positiv markør i sammensatte ord. For eksempel kan «regnbuefamilie» brukes om kjernefamilier som bryter med tradisjonelle normer for kjønnsidentitet og har to mødre eller to fedre.[7]

Noen har tolket forestillingen om bivrost, himmelbroa mellom menneskenes og gudenes verden i norrøn mytologi, som en regnbue.

Prideflagget står i dag for stolthet hos lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre LHBTIQ-personer. Pride, etter det amerikanske gay pride («homofil stolthet»), representerer respekt, toleranse, og likeverd, fellesskap, solidaritet og samhold – og ikke minst friheten til å definere egen identitet, kjærlighet og seksualitet.[8]

 
To varianter av homoflagg med regnbuefarger under marsjen Gay Freedom Day Parade i San Francisco sommeren 1978. Dette var aller første gang slike flagg ble heist offentlig.

Homo- eller Gay Pride-flagget ble første gang vist offentlig i sørgeparaden etter den drepte politikeren Harvey Milk under Gay and Lesbian Freedom Day Parade i San Fransisco i California 25. juni 1978. I 1994, under 25-årsmarkeringa av Stonewall-opprøret, ble det lagd et regnbueflagg på flere kilometer som ble båret i mange deler under prideparaden i New York. Flagget har siden blitt brukt i homofestivaler mange steder i verden.

Regnbueflagg, i form av store bannere såvel som håndholdte småflagg, blir brukt både av dem som vil støtte LHBT-bevegelsen og feire mangfold og inkludering generelt, og av dem som vil vise at de identifiserer seg personlig med gruppene.

Mange norske kommuner og kirker[9] heiser regnbueflagg i forbindelse med lokale pridearrangementer om sommeren.[trenger referanse] Det gjelder for eksempel i forbindelse med Oslo Pride, en festival som under forskjellige navn siden 1982 har markert homokamp, feira skeiv kjærlighet og i vid forstand hylla mangfoldet. Også flere butikker, restauranter, hoteller, foretak og organisasjoner flagger med fargerike homoflagg under pridedagene.

LHBT-symbolet er ikke rettighetsbeskytta,[trenger referanse] og flagg og farger blir utnytta kommersielt som dekor på en mengde spinoff-produkter og pride-effekter.[8]

Forbud og motstand

rediger

(en) Anti-LGBT logos – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

 
Polske nasjonalister demonstrerer mot homobevegelsen under en «likeverdsmarsj» i Kraków våren 2018. Symbolet på plakaten viser en svart paraply som beskytter kjernefamilien mot regn i pridefargene.

I 2019 var homofili kriminalisert i 68 nasjoner (hvorav Iran, Saudi-Arabia, Jemen, Nigeria, Sudan og Somalia hadde dødsstraff for homofili), land der regnbueflagget derfor ikke blir brukt.[10] Pridedeltakere har også blitt utsatt for hets og protester flere steder der arrangementene har vært tillatt. I Norge har offentlig flagging med pridebanner møtt motstand fra kristenkonservative grupper som anser homofil praksis som synd ifølge Bibelens dogmer om guddommelig moral.[11] Også nynazister og nasjonalkonservative har demonstrert mot den liberale «homolobbyen» og tatt ned regnebueflagg.[12]

Høsten 2019 vedtok Sölvesborg, en svensk kommune som blir styrt av de kristen- og nasjonalkonservative partiene Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna og Moderaterna, å forby flagging på rådhuset med prideflagget og andre «ikke-nøytrale, politiserte» flagg enn kommunens eget og det svenske nasjonalflagget.[13][14]

Selv homoaktivister har kritisert pridearrangementer. Enkelte har påpekt at den solidariske rettighetskampen i stor grad har blitt borte i nyere tiders salgsfester som er styrt av kommersielle sponsorer.[trenger referanse]

Liknende prideflagg

rediger

(en) LGBT flags – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

 
Prideflagg for bifile (midt i bildet) under Oslo Pride i 2015.
 
Prideflagg og rosa trekant i et homomerke knytta til LO i Norge under Oslo Pride i 2015.
 
Bukseseler i pridefarger. Fargene i hjertemerket på T-skjorta tilsvarer prideflagget for bear- eller bamse-subkulturen i homsemiljøet. Fra Oslo Pride i 2015

Gay Pride-flagget fra 1978 har inspirert flere grupper i LHBTIQ-bevegelsen til å utforme egne flagg med merker og fargestriper. Flaggene er blitt pridesymboler for ulike seksuelle minoriteter og subkulturer som bryter med normer for kjønn og seksualitet.[1] Galleriet viser en del av flaggene.

Fargen lilla går igjen i flere flagg. På 1900-tallet ble fiolett i Vesten symbol på homoseksualitet, i engelskspråklige land gjerne under betegnelsen lavender (lavendelblått).[15]

Liknende flagg og symboler

rediger

Buddhistflagget

rediger
 
Også det internasjonale buddhistflagget er et fargerikt «regnbueflagg». Det ble vedtatt som internasjonalt symbol for buddhismen i 1952, og foreligger i flere varianter, blant annet med dharmachakra, «lovens hjul».

Et annet regnbueflagg er buddhistflagget med fem farger, opprinnelig konstruert på Sri Lanka i 1880-åra og tatt i bruk i en moderert versjon som internasjonalt symbol for buddhismen i 1952.[16][17] Dette buddhistflagget forekommer i flere varianter, blant annet med andre farger og dharmachakra, «lovens hjul».

Inkaflagget

rediger
 
Denne varianten av inkaenes regnbueflagg representerer en region i Peru. Regnbuen er henta fra et gammelt inkasymbol.
 
Det kvadratiske Wiphala eller quechuaflagget brukes som symbol for urbefolkninga i Andes-området flere land i Sør-Amerika.

Et annet fargerikt regnbueflagg er inkaflagget som har sju fargestriper og representerer inka-indianerne i Peru.[18] Også dette foreligger i flere versjoner og varianter, blant annet som wiphala eller quechua-flagget, et kvadratisk «regnbueflagg» som består av en mengde fargeruter og representerer urbefolkninga i hele andesområdet i flere land i Sør-Amerika. Regnbuen er henta fra et gammelt inkasymbol.

Fredsflagget

rediger
 
Regnbueflagg i en LHBT-marsj i Lima i 2018. Dette er ikke er et tradisjonelt pridesymbol, men et internasjonalt fredsflagg som første gang ble brukt i Italia i 1961 (bandiera della Pace). Sammenlikna med homoflagget har denne varianten sju fargestriper i omvendt rekkefølge, cyan istedenfor turkis og påskriften PACE (italiensk for «fred»). Regnbue som fredssymbol er henta fra bibelfortellinga om Noahs ark.[5]

Bandiera della pace er et regnbueflagg som opprinnelig ble båret som fredssymbol i en antiatomvåpenmarsj i Italia i 1961.[19] Fredsflagget likner på Prideflagget, men har sju fargestriper i omvendt rekkefølge, cyan istedenfor turkis og påskriften PACE, italiensk for «fred», eller tilsvarende ord på andre språk. Regnbue som fredssymbol er henta fra bibelfortellinga om Noahs ark.

Republikken Kinas første flagg

rediger
 
Republikken Kinas første flagg 1912–1928 hadde fem horisontale striper. Rødt representerte Han-kinesere, gult mandsjuer, blått mongoler, hvitt Hui-kinesere og svart tibetanere.

Republikken Kinas første flagg, som ble tatt i bruk i 1912, hadde fem, like breie, horisontale striper i hver sin farge. Rødt stod for Han-kinesere, gult for mandsjuer, blått for mongoler, hvitt for Hui-kinesere og svart for tibetanere. Det femfargede flagget ble i 1928 avløst av dagens flagg for Republikken Kina, det vil si Taiwan.

Det første flagget ble også benyttet av Den reformerte regjeringen i Republikken Kina fra 1938 til 1940, et styre som ble opprettet og kontrollert av japanerne under den andre japansk-kinesiske krigen. Fargestripene fra det første flagget inngikk dessuten som en del (kanton) av det ellers gule flagget for den japanske marionettestaten Mandsjukuo fra 1932 til 1945.

Symbol for Agenda 2030

rediger
 
Jakkenål med regnbue-liknende symbol for «Agenda 2030», FNs plan for bærekraftsmål som ble vedtatt i 2015. Fargene i hjulet representerer 17 hovedmål i handlingsplanen mot fattigdom og klimaendringer.

Også «Agenda 2030», FNs handlingsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og bremse klimaendringene før 2030, har en logo som likner på en regnbue. Symbolet har form som en ring av 17 felt i ulike farger.[20] Fargene er forskjellige mellomnyanser av gult, brunt, rødt, grønt og blått, og hver av dem står for et hovedmål i verdensplanen for en bærekraftig utvikling. Målsetningene, som på engelsk kalles Sustainable Development Goals (SDGs), ble vedtatt i 2015.

Våren 2020 mente nasjonal- og kristenkonservative grupper i Norge at FN-planene representerer en farlig «globalisme». De kritiserte særlig norske politikere og kronprins Haakon for å bære jakkemerker med FNs overnasjonale bærekraftssymbol.[21][22][23] Kritikerne, deriblant enkelte politikere fra Fremskrittspartiet, syntes den norske «eliten» isteden lojalt burde bruke nåler med norske flagg. «Anti-globalistene» sa at nasjonalflagget er en riktigere identitetsmarkør og et samlende symbol for folket som politikerne skal representere, og for en nasjonal dugnad under koronapandemien som startet samme vår.[24][25] Andre debattanter mente at det ikke er noen motsetning mellom ønsket om bedre forhold for verdens befolkning, norsk fellesinnsats og internasjonalt samarbeid i kampen mot en grenseoverskridende sykdom, og at begge symbolene derfor kan bæres.

Se også

rediger

Referanser

rediger
 1. ^ a b Prideflagg på nordicpride.com
 2. ^ Oppslagsordet «homoflagg» i Det Norske Akademis ordbok
 3. ^ Ingvill Dybfest Dahl, NRK.no 1. jui 2024: Dette betyr regnbueflagget: – Et variert symbol
 4. ^ ung.no: Hva betyr regnbueflagget?
 5. ^ a b Første Mosebok kapittel 9 vers 17: Gud sa til Noah: «Dette er tegnet på den pakten jeg oppretter mellom meg og alt kjøtt og blod på jorden.»
 6. ^ Oppslagsordet «regnbuekoalisjon» i Det Norske Akademis ordbok
 7. ^ Oppslagsordet «regnbuefamilie» i Det Norske Akademis ordbok
 8. ^ a b «Flaggfabrikken om regnbueflagget». Arkivert fra originalen 17. juni 2019. Besøkt 17. juni 2019. 
 9. ^ Den norske kirke om homofilisaken 1992–2018
 10. ^ Amnesty International om forbud mot homofili i ulike land
 11. ^ vg.no 11. juni 2019: Lokalpolitiker ønsket ikke heise regnbueflagget – partiet tar avstand fra uttalelsene i lokalavisen
 12. ^ VG 21. juli 2017: Saboterte homoflagg og etterlot naziplakat
 13. ^ Tidningarnas Tekegrambyrå 19. september 2019: Sölvesborg – en delad stad efter flaggbeslut
 14. ^ nrk.no 21. september 2019: Nei til regnbueflagg, innvandrere og «menskunst»
 15. ^ Christobel Hastings, CNN 4. juni 2020: How lavender became a symbol of LGBTQ resistance
 16. ^ samyeinstitute.org 2017: Buddhist Flags: History and meaning
 17. ^ https://www.buddhanet.net/e-learning/history/b_flag.htm buddhanet.net om buddhistflagget
 18. ^ «heiverden.no om Whipahla, inkaflagget eller quechuaflagget». Arkivert fra originalen 1. juli 2019. Besøkt 1. juli 2019. 
 19. ^ dire.it om det italienske fredsflagget i en antifascistisk protest i Roma 2019
 20. ^ FN om den grafiske profilen og logoen for bærekraftsmåla i «Agenda 2030»
 21. ^ vg.no 30. april 2020: Ramsalt konge-kritikk fra kristen-høyre (kronikk av teolog Idar Kjølsvik )
 22. ^ Faktisk.no 6. mai 2020: Motstanden mot FN-nålen startet i ytterliggående miljøer
 23. ^ «Redaksjonen i resett.no 9. april 2020: Kronpris Haakons Agenda 2030-pin vekker reaksjoner: – Respekten for kongehuset er dalende». Arkivert fra originalen 10. april 2020. Besøkt 4. mai 2020. 
 24. ^ nettavisen.no 5. mai 2020: FN-pins setter sinnene
 25. ^ Bjørgulv K. Bjåen i Vårt Land 5. mai 2020: Strid om politisk pynt - krev flagg på frigjeringsdagen

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata