Harmonikk

prosess der individuelle lyder slås sammen eller komponeres til hele enheter eller komposisjoner
(Omdirigert fra «Harmoni»)

Harmonikk eller harmoni er betegnelsen på mer enn én tone som klinger samtidig. Innen musikken er dette et fag som også omhandler akkordenes funksjoner og forbindelsene de har til hverandre. Harmonikken pleier å beskrives som musikkens «vertikale» plan, ettersom samtidig klingende toner står under hverandre i notesystemet, og er et av de musikalske grunnelementer som studeres i musikkteorien. Den grenen av musikkteorien kalles harmonilære.

Egenskaper hos akkorder

rediger

Harmonikk er avhengig av oppbygning og utvikling. I hver akkord finnes det som følge av fenomenene konsonans og dissonans en iboende spenning, eller vilje til å lede til en ny akkord. I hver følge av akkorder finnes dessuten en fremdrivende kraft. Hver musikalsk bestanddel, være seg en frase, seksjon, vers, eller et helt stykke inneholder en stigende og avtagende harmonisk spenning og/eller bevegelse.

Harmoni innen kunsten

rediger

Harmoni er en av kunstens grunnprinsipper, hvor gjentakelser av et motiv i et kunstverk kan skape en følelse av enhet og balanse.

Litteratur

rediger