Likeverd innebærer en tanke om at alle mennesker har like stor verdi og er like verdifulle, på tross av menneskelig mangfold og variasjon i blant annet egenskaper.

Flere idéhistoriske tradisjoner har vektlagt likeverdighetstanken som et grunnlag for sitt menneskesyn. Innenfor sosialistisk tradisjon har resultatlikhet stått sterkt ved at alle mennesker skal behandles forskjellig for å oppnå et likt resultat. I motsetning til resultatlikhet, har en innenfor liberalistisk tradisjon vektlagt at folk skal behandles likt for så å kunne ende opp med forskjellige resultat. I tillegg har kristendommen hatt stor innflytelse på moderne vestlig likeverdsforståelse ved sin vektlegging av at alle er like stilt overfor Gud. Naturrettstradisjonen har også vært opptatt av likhet for å oppnå en rettferdig verden, der Menneskerettighetserklæringen til FN står sentral for å sikre alle mennesker grunnleggende rettigheter uavhengig av menneskelig variasjon. Bare i kraft av å være menneske har individet ukrenkelige rettigheter ifølge naturrettstradisjonen.

Andre ideologiske strømninger igjen har avvist likehetstankegangen og hevdet at mennesker har ulik verdi. Slike ideologier viser ofte forakt for svakhet og inkluderer nazisme, sosialdarwinisme og fascisme. Alle har rett til å bli behandlet likt uansett behov, kjønn, språk, opprinnelse osv..


StubbDenne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide eller endre den.