Quechua

quechuaspråk

Quechua (qhichwa simi / runa shimi / runa simi / runaq simin) er et språk som tales av rundt 10 millioner mennesker i Andesfjellene i Sør-Amerika. Det er offisielt språk i Peru og Bolivia og i deler av Ecuador. Tradisjonelt blir det sett på som ett språk, selv om de fleste lingvister ser på det som en hel språkfamilie.

Quechua
Qhichwa Simi / Runa Shimi / Runa Simi / Runaq Simin
RegionAndes
Antall brukereca. 10 000 000
Lingvistisk
klassifikasjon
Quechua (makrospråk)
SkriftsystemDet latinske alfabetet
Offisiell status
Offisielt iBolivias flagg Bolivia
Perus flagg Peru
Normert avAcademia Mayor de la Lengua Quechua
Språkkoder
ISO 639-1qu
ISO 639-2que
ISO 639-3que – quechua (generisk)
Quechua har mange forskjellige varianter
Glottologquec1387

Wikipedia på quechua
Quechua på Wiktionary

Språkets navn uttales litt forskjellig, avhengig av variant/dialekt: ['qʰeʃ.wa 'si.mi] ['χetʃ.wa 'ʃi.mi] [kitʃ.wa 'ʃi.mi] [ʔitʃ.wa 'ʃi.mi] ['ɾu.nɑ 'si.mi]

Alle varianter av quechua er svært regelrette, agglutinerende språk. Ordstillinga i en normal setning er SOV – subjekt-objekt-verb. Quechuas rike utvalg av suffikser kan endre alt fra selve grunnmeningen av et ord, til mer subtile betydningsnyanser. Bemerkelsesverdige grammatikalske trekk er bipersonlig bøying av verb (verbene samsvarer med både subjekt og objekt), evidensialitet (suffikser som indikerer hvor man har kunnskapen fra og sannhetsgehalten i den), en emnepartikkel (som indikerer setningens emne), og suffikser som indikerer hvem som får fordelene ved en handling og talerens holdning til dette. Disse karakteristikkene er ikke nødvendigvis tilstede i alle varianter av quechua.

Ord som coca, kokain, gaucho, kondor, lama, pampa og puma har sitt opphav i quechua.

Historikk rediger

 
I - Quechua I snakkes i Perus høyland og ved kysten
IIA - Yunkay quechua snakkes i avgrensede fjellområder nord i Peru
IIB - Runashimi eller kichwa snakkes i Ecuador, Nord-Peru og Colombia
IIC – Sør-quechua snakkes i Sør-Peru, Bolivia, Argentina og Chile.

De forskjellige quechua-dialektene var svært utbredt i Andesfjellene lenge før Inka-rikets storhetstid på 1400-tallet. Inkaene gjorde dialekten klassisk quechua til sitt offisielle språk, og gjennom inkaenes erobringer ble denne dialekten en lingua franca i det førkolumbiske Peru. Dialekten beholdt denne statusen også etter spanjolenes erobringer på 1500-tallet.

De eldste nedtegnelser av språket er gjort av Fray Domingo de Santo Tomás, som kom til Peru i 1540. I 1560 publiserte han boken Grammatica o arte de la lengua general de los indios de los reynos del Perú, som også var den første publiserte boken på quechua.

Quechua har av mange lingvister blitt gruppert sammen med aymara, hovedsakelig fordi omtrent en tredjedel av quechuas vokabular er svært likt aymaras. Det debatteres fortsatt om disse likhetene skyldes at språkene er genetisk beslektet, eller om likhetene bare skyldes nær kontakt over lang tid. Det har vist seg å være vanskelig å bevise hva som er riktig.

I dag har quechua status som offisielt språk i Peru og Bolivia, sammen med spansk og aymara. Før spanjolene kom og introduserte det latinske alfabetet, var quechua kun et muntlig språk. I dag er det fortsatt en mangel på skriftlig materiale på quechua, og da særlig bøker, aviser, magasiner, programvare etc. Derfor er quechua fortsatt i hovedsak et muntlig språk. Det må likevel sies at moderne teknologi bidrar til sterk forbedring av denne situasjonen.

Vanlige kjennetegn rediger

Beskrivelsen under gjelder for Cusco-dialekten – det er store forskjeller i andre varianter av quechua.

Fonologi rediger

Vokaler rediger

Quechua hare bare tre vokaler: /a/ /i/ og /u/, i likhet med aymara. Enspråklige brukere uttaler disse som henholdsvis [æ] [ɪ] og [ʊ], men de spanske vokalene /a/ /i/ og /u/ kan også brukes. Når disse vokalene opptrer sammen med de uvulae konsonantene /q/, /qʼ/, og /qʰ/, uttales de mer som henholdsvis [ɑ], [ɛ] og [ɔ].

Konsonanter rediger

Labial Alveolar Postalveolar/
Palatal
Velar Uvular Glottal
Nasal m n ɲ
Stopp plain p t k q
aspirert tʃʰ
ejektiv p’ t’ tʃ’ k’ q’
Frikativ s h
Approksimant j w
Lateral l ʎ
Rhotisk ɾ

Ingen av plosivene eller frikativene er stemte; stemthet er ikke fonemisk i Cusco-dialektens opprinnelige vokabular.

Omtrent 30 % av moderne quechuas vokabular er lånord fra spansk, og noen spanske lyder (for eksempel f, b, d, g), kan ha blitt fonemisk, til og med blant enspråklige brukere av quechua.

Skriftlig quechua rediger

Siden spanjolenes erobring av Peru har man benyttet det latinske alfabetet til skriftlig quechua. Skriftlig bruk av quechua er likevel ikke utbredt blant språkets brukere, hovedsakelig på grunn av en mangel på referansemateriale. Problemet forverres av det faktum at det finnes flere forskjellige syn på hvilken ortografi som skal benyttes. For mer informasjon, se fyldige artikler på www.quechua.org.uk

Grammatikk rediger

Pronomen rediger

Tall
Entall Flertall
Person Første Ñuqa Ñuqanchik (inkluderende)

Ñuqayku (ekskluderende)

Andre Qam Qamkuna
Tredje Pay Paykuna

Quechua har syv pronomen. I første person flertall ("vi" på norsk) har quechua to forskjellige varianter. Den ene kalles inkluderende, og brukes når taleren ønsker å inkludere den han/hun taler til som en del av "vi". Ñuqanchik betyr med andre ord "jeg og du (og eventuelt noen andre)". Den andre varianten kalles ekskluderende, og brukes når den man snakker til ekskluderes fra "vi". Ñuqayku kan dermed oversettes som "jeg og noen andre (men ikke du)". For å danne flertallsformer av andre og tredje person (qam og pay) legges suffikset -kuna til: qam-kuna og pay-kuna.

Adjektiver rediger

Et adjektiv i quechua plasseres alltid før substantivet det står til. Adjektiv har verken tall eller kjønn, og samsvarsbøyes ikke med substantivet.

Tall rediger

 • Kardinaltall. ch'usaq (0), huk (1), iskay (2), kimsa (3), tawa (4), pichqa (5), suqta (6), qanchis (7), pusaq (8), isqun (9), chunka (10), chunka hukniyuq (11), chunka iskayniyuq (12), iskay chunka (20), pachak (100), waranqa (1,000), hunu (1,000,000), lluna (1,000,000,000,000).
 • Ordenstall. Ordenstall dannes ved å sette ordet ñiqin etter kardinaltallet (for eksempel, iskay ñiqin = "andre"). Eneste unntak her er at i tillegg til huk ñiqin ("første") brukes også frasen ñawpaq, dog med den litt mer begrensede betydningen "det initiale, det primære/opprinnelige, det eldste".

Substantiver rediger

Substantivrøtter tar suffikser som indikerer grammatisk person (hvem som "eier" substantivet, ikke identitet), tall, og kasus. Som regel kommer personsuffikset før tallsuffikset, men i Santiago del Estero-varianten er rekkefølgen omvendt.[1] De forskjellige suffiksene varierer i de forskjellige variantene av quechua.

Eksempler på substantivbøying ved hjelp av ordet wasi (hus)
Funksjon Suffiks Eksempel (oversettelse)
suffiks som indikerer tall flertall -kuna wasikuna hus (flere)
possessiv suffiks 1.person entall -y, -: wasiy, wasii mitt hus
2.person entall -yki wasiyki ditt hus
3.person entall -n wasin hans/hennes/dets hus
1.person flertall (inkl.) -nchik wasinchik vårt hus (inkl.)
1.person plural (ekskl) -y-ku wasiyku vårt hus (ekskl.)
2.person flertall -yki-chik wasiykichik deres (flertall) hus (entall)
3.person flertall -n-ku wasinku deres (flertall) hus (entall)
suffikser som indikerer kasus nominativ - wasi huset (subj.)
akkusativ -(k)ta wasita huset (obj.)
komitativ (instrumental) -wan wasiwan med huset
abessiv -naq wasinaq uten huset
dativ -paq wasipaq til huset
genitiv -p(a) wasip(a) husets
kausativ -rayku wasirayku på grunn av huset
benefaktiv -paq wasipaq for huset
lokativ -pi wasipi i huset
direksjonell -man wasiman mot/i retning av huset
inklusiv -piwan, puwan wasipiwan, wasipuwan inkludert huset
terminativ -kama, -yaq wasikama, wasiyaq fram til huset
transitiv -(rin)ta wasinta gjennom huset
ablativ -manta, -piqta wasimanta, wasipiqta fra huset
adessiv -(ni)ntin wasintin huset (obj.)
immediativ -raq wasiraq først huset
interaktiv -pura wasipura mellom husene
eksklusiv -lla(m) wasilla(m) bare huset
komparativ -naw, -hina wasinaw, wasihina enn huset

Adverb rediger

Adverb dannes ved å legge til -ta eller, i noen tilfeller, -lla til et adjektiv: allin – allinta ("godt – bra"), utqay – utqaylla ("rask – hurtig"). Adverb kan også dannes ved å legge til suffikser til demonstrativer: chay ("det") – chaypi ("der"), kay ("dette") – kayman ("hit").

Quechua har flere originale og usedvanlige adverb. For de fleste vil det være overraskende at adverbet qhipa betyr både "bak/bakover" og "fremtid", mens ñawpa betyr "forover/foran" og "fortid". (Dette er forsåvidt ikke helt ukjent på engelsk, hvor "before" kan bety både "foran" og "i fortiden", avhengig av kontekst.) Dette betyr at lokale og temporale konsepter er reversert i quechua i forhold til de fleste andre språk i verden. Mens for eksempel europeere som regel snakker om fremtiden som noe som ligger foran en, både i tid og rom, og fortiden som noe som ligger bak, så er dette konseptet altså reversert i quechua. Dette kan ved første øyekast virke veldig merkelig, men forklaringen er egentlig svært logisk. For en med quechua som morsmål beveger vi oss bakover inn i fremtiden – for fremtiden er jo ukjent, vi vet ikke hva den vil bringe og vi kan ikke se inn i den – med ansiktet mot fortiden – for det som allerede har skjedd kan vi huske, vi kan se beviser for at hendelser har skjedd, og rent metaforisk kan vi se inn i fortiden. Dette faktum sier også noe om verdenssynet og livssynet til de som snakker quechua.

Verb rediger

Infinitivformene (ubøyd) av verb har suffikset -y (much'a= "kyss"; much'a-y = "å kysse"). Man kan altså ofte danne verb ved å legge til suffikset -y til et substantiv.

Endingene i indikativ er:

Presens Preteritum Futurum Preteritum perfektum
Ñuqa -ni -rqa-ni -saq -sqa-ni
Qam -nki -rqa-nki -nki -sqa-nki
Pay -n -rqa(-n) -nqa -sqa
Ñuqanchik -nchik -rqa-nchik -su-nchik -sqa-nchik
Ñuqayku -yku -rqa-yku -saq-ku -sqa-yku
Qamkuna -nki-chik -rqa-nki-chik -nki-chik -sqa-nki-chik
Paykuna -n-ku -rqa-(n)ku -nqa-ku -sqa-ku

Til disse kan man legge til diverse suffikser for å endre meningen. For eksempel, -chi er en kausativ (forårsakende) endelse, og -ku er en refleksiv (dvs. peker tilbake på taleren). Verbet wañuy betyr "å dø", men legger man til -chi - wañuchiy - betyr verbet "å drepe" (eller mer direkte "å død-forårsake"). Legger man til -ku også - wañuchikuy - peker verbet plutselig tilbake på den som snakker, og betyr da å begå selvmord (mer direkte noe sånt som "å død-forårsake-meg selv"). Et annet eksempel er suffikset -naku som brukes for å indikere en gjensidig handling. Eksempel: marq'ay betyr "å klemme/gi en klem"; marq'anakuy betyr "å klemme hverandre/gi hverandre en klemme". Et tredje eksempel er -chka, et suffiks som indikerer progressivitet, altså en pågående handling. Eksempel: mikhuy = "å spise"; mikhuchkay = "å drive på og spise" (engelsk "to be eating").

Grammatiske partikler rediger

Partikler er "småord" som er ubøyelige (de kan ikke ta suffikser), men disse er relativt sjeldne i quechua. De vanligste er arí ("ja") og mana ("nei"), selv om mana kan ta noen suffikser, så som -raq (manaraq, "ikke enda") og -chu (manachu?, "eller ikke?"), for å forsterke meningen. I tillegg finnes for eksempel yaw ("hei") og enkelte lånord fra spansk, så som piru(fra spansk pero "men") og sinuqa (fra spansk sino "heller")

Evidensialitet rediger

Så å si hver eneste setning på quechua er markert av et evidensielt klitikon. Denne markerer kilden til talerens kunnskap om det han snakker om, og hvor sikker han/hun er på at det som sies er sant. Her er noen eksempler som viser dette i praksis:

 • enklitikonet =mi uttrykker personlig kunnskap, noe man selv har opplevd eller erfart: Tayta Wayllaqawaqa chufirmi = "Mr. Huayllacahua er en sjåfør -- Det vet jeg er fakta.")
 • =si uttrykker at man har kunnskapen fra noen andre: Tayta Wayllaqawaqa chufirsi = "Mr. Huayllacahua er en sjåfør, eller det har jeg ihvertfall hørt"; jevnfør en mulig mening av norsk "Mr. Huayllacahua skal være sjåfør.")
 • =chá uttrykker høy sannsynlighet: Tayta Wayllaqawaqa chufirchá, "Mr. Huayllacahua er en sjåfør, sannsynligvis"; jevnfør norsk "Mr. Huayllacahua er nok sjåfør.").

Disse blir til =m, =s, =ch etter en vokal, dog sistnevnte brukes sjelden i den formen og vanligvis brukes =chá, også etter en vokal (Mariochá, "Han er Mario, sannsynligvis").

De evidensielle klitika er for øvrig ikke begrenset til substantiver, de kan hektes på ethvert ord i setningen, som oftest det ordet som er setnignens kommentar (i motsetning til setningens emne).

Andre interessante trekk rediger

Quechua har en rekke særegenheter som kan være av interesse.

For eksempel finnes det verbsuffikser som indikerer at handlingen

 • ble gjort for til fordel for noen andre (-pa-)
 • ble gjort for talerens egen fordel (-ku-)
 • var meningsløs eller av liten betydning (-ri-)
 • var uvanlig (-yku-)
 • var viktig eller hastet (-ru-)
 • var beklagelig (-lla-)
 • var ikke talerens ansvar (-sqa-)

og en rekke andre.[2]

Litteratur rediger

Det finnes ikke mye litteratur på quechua, men noe skjønnlitteratur har blitt utgitt. Forfatteren Johnny Payne har oversett to samlinger av muntlige fortellinger på quechua, en til spansk og en til engelsk.

I populærkultur rediger

 • Det fiktive språket Huttese ("huttisk") i Star Wars-filmene er på mange måter basert på quechua. Ifølge Jim Wilce, Assistant Professor of Anthropology ved Northern Arizona University, kontaktet George Lucas en av hans kolleger, Allen Sonafrank, for å spille inn dialog på "Huttese". Wilce og Sonafrank diskuterte forespørselen, og følte at det kunne være nedverdigende for quechuas brukere at språket ble brukt til å fremstille et romvesen. Dette særlig sett i lys av Erich von Dänikens teorier som hevder at romvesener bygde inkaenes monumenter, fordi et "primitivt" folk som inkaene ikke kunne ha klart dette selv. De nektet derfor å hjelpe Lucas, men en student som kjente til quechuas uttale valgte å hjelpe Lucas. Det hevdes at innspillingene ble avspilt baklengs eller remikset, for å unngå å fornærme quechuatalende.
 • Ecuadors president, Rafael Correa, snakker flytende Kichwa.
 • Sportsutsyrkjeden Decathlon Group bruker merkenavnet Quechua på fjellutstyret de selger.
 • I Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, har Indy en dialog på quechua med peruanere. Han forklarer at han lærte språket i Mexico av Pancho Villa. Dette avslører dog at filmens produsenter har liten kunnskap om emnet, siden det er usannsynlig at en uutdannet meksikansk revolusjonær snakker språket til de innfødte i et land som ligger 4000 km unna.

Referanser rediger

 1. ^ Alderetes, Jorge R. (1997). «Morfoligía Nominal del Quechua Santiagueño». Arkivert fra originalen 11. oktober 2017. Besøkt 5. juli 2009. 
 2. ^ Rosenfelder, Mark (2009). «A few qwords on Quechua». 

Litteratur rediger

 • Cerrón-Palomino, Rodolfo. Lingüística Quechua, Centro de Estudios Rurales Andinos 'Bartolomé de las Casas', 2nd ed. 2003
 • Cole, Peter. "Imbabura Quechua", North-Holland (Lingua Descriptive Studies 5), Amsterdam 1982.
 • Cusihuamán, Antonio, Diccionario Quechua Cuzco-Collao, Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas", 2001, ISBN 9972691365
 • Cusihuamán, Antonio, Gramática Quechua Cuzco-Collao, Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas", 2001, ISBN 9972691373
 • Mannheim, Bruce, The Language of the Inka since the European Invasion, University of Texas Press, 1991, ISBN 0292746636
 • Rodríguez Champi, Albino. (2006). Quechua de Cusco. Ilustraciones fonéticas de lenguas amerindias, ed. Stephen A. Marlett. Lima: SIL International y Universidad Ricardo Palma. [1] Arkivert 21. desember 2018 hos Wayback Machine.
 • Adelaar, Willem F. H. Tarma Quechua: Grammar, Texts, Dictionary. Lisse: Peter de Ridder Press, 1977.
 • Bills, Garland D., Bernardo Vallejo C., and Rudolph C. Troike. An Introduction to Spoken Bolivian Quechua. Special publication of the Institute of Latin American Studies, the University of Texas at Austin. Austin: Published for the Institute of Latin American Studies by the University of Texas Press, 1969. ISBN 0292700199
 • Curl, John, Ancient American Poets. Tempe AZ: Bilingual Press, 2005.ISBN 1-931010-21-8 http://red-coral.net/Pach.html
 • Gifford, Douglas. Time Metaphors in Aymara and Quechua. St. Andrews: University of St. Andrews, 1986.
 • Harrison, Regina. Signs, Songs, and Memory in the Andes: Translating Quechua Language and Culture. Austin: University of Texas Press, 1989. ISBN 0292776276
 • Jake, Janice L. Grammatical Relations in Imbabura Quechua. Outstanding dissertations in linguistics. New York: Garland Pub, 1985. ISBN 082405475X
 • King, Kendall A. Language Revitalization Processes and Prospects: Quichua in the Ecuadorian Andes. Bilingual education and bilingualism, 24. Clevedon, UK: Multilingual Matters LTD, 2001. ISBN 1853594954
 • King, Kendall A., and Nancy H. Hornberger. Quechua Sociolinguistics. Berlin: Mouton de Gruyter, 2004.
 • Lara, Jesús, Maria A. Proser, and James Scully. Quechua Peoples Poetry. Willimantic, Conn: Curbstone Press, 1976. ISBN 0915306093
 • Lefebvre, Claire, and Pieter Muysken. Mixed Categories: Nominalizations in Quechua. Studies in natural language and linguistic theory, [v. 11]. Dordrecht, Holland: Kluwer Academic Publishers, 1988. ISBN 1556080506
 • Lefebvre, Claire, and Pieter Muysken. Relative Clauses in Cuzco Quechua: Interactions between Core and Periphery. Bloomington, Ind: Indiana University Linguistics Club, 1982.
 • Muysken, Pieter. Syntactic Developments in the Verb Phrase of Ecuadorian Quechua. Lisse: Peter de Ridder Press, 1977. ISBN 9031601519
 • Nuckolls, Janis B. Sounds Like Life: Sound-Symbolic Grammar, Performance, and Cognition in Pastaza Quechua. Oxford studies in anthropological linguistics, 2. New York: Oxford University Press, 1996. ISBN
 • Parker, Gary John. Ayacucho Quechua Grammar and Dictionary. Janua linguarum. Series practica, 82. The Hague: Mouton, 1969.
 • Sánchez, Liliana. Quechua-Spanish Bilingualism: Interference and Convergence in Functional Categories. Language acquisition & language disorders, v. 35. Amsterdam: J. Benjamins Pub, 2003. ISBN 1588114716
 • Weber, David. A Grammar of Huallaga (Huánuco) Quechua. University of California publications in linguistics, v. 112. Berkeley: University of California Press, 1989. ISBN 0520097327
 • Wright, Ronald, and Nilda Callañaupa. Quechua Phrasebook. Hawthorn, Vic., Australia: Lonely Planet, 1989. ISBN 0864420390

Eksterne lenker rediger

  Wikibøker: Quechua – bøker