Komparativ

Komparativ er formen som et adjektiv eller et adverb tar når det uttrykker at en person, en ting eller en annen enhet har en egenskap i større eller mindre grad enn en annen.

norsk dannes komparativ vanligvis ved å legge endelsen -ere til positivformen av ordet. Et eksempel er adjektivet grønn, som heter grønnere i komparativ. Noen ord har uregelrette komparativformer, for eksempel god, som har komparativformen bedre.

De to andre formene i gradbøyninga av adjektiv og adverb er positiv og superlativ. (Sistnevnte uttrykker at noe har en egenskap i større grad enn alt det sammenlignes med).