Positiv (lingvistikk)

Positiv er grunnformen til et adjektiv eller adverb. Formene komparativ og superlativ er basert på positivformen. På norsk er grønn et eksempel på et adjektiv i positiv form. Ordets komparative og superlative former er henholdsvis grønnere og grønnest, som begge dannes ved å legge til endelser. Adjektivet god er et eksempel på uregelrett gradbøyning, ettersom komparativ- og superlativformen er henholdsvis bedre og best.