rediger Fugleportalen
Fossekall, Norges nasjonalfugl
Fossekall, Norges nasjonalfugl

Fugler (Aves) er en klasse av varmblodige virveldyr som nedstammer fra de skjellkledte, øglelignende sauropsidene. En av fuglenes mest framtredende egenskaper er at de fleste artene kan sveve (fly) i luften. Fugler karakteriseres av en fjærkledt kropp, et hode der munnen former et nebb av hornstoff, forlemmer som har utviklet seg til vinger, og en hul beinbygning som gjør individet svært lett i forhold til størrelsen. Den siste resten av skjellkledningen som dekket deres fjerne forfedre, finnes i dag kun på føttene, men er hos noen arter blitt erstattet med fjær. Alle nålevende arter antas å stamme fra en felles vegetariansk stamform som mistet tennene sine for omtrent 116 millioner år siden.

Svarttrost
Svarttrost

Avhengig av hva man regner som en art, finnes det i dag mer enn 10 000 fuglearter i verden. Fuglene varierer mye i størrelse. Den minste arten er bikolibri som kun veier omkring 2 g, mens den største er strutsen som kan veie opp mot 150 kg.

Fugler er svært forskjellige, også med hensyn til ernæring. De fleste artene er dagaktive, men noen er også nattaktive, for eksempel ugler. Noen arter er svært gode flygere som kan være på vingene i flere år (seilere), uten å være nedenom landjorden, mens andre tilbringer hele eller store deler av livet på bakken (kivier), trærne (kakapo) eller i tilknytning til vann (pingviner, andefugler). Mange trives best i tropiske eller subtropiske strøk, mens andre har tilpasset seg den tempererte eller til og med arktiske sonen på kloden.

  rediger Utvalgt fugl

Sangsvane (Cygnus cygnus) er en andefugl i andefamilien. Voksne sangsvaner har en helt hvit fjærdrakt og blir normalt omkring 140–160 cm lange. Vingespennet er cirka 205–235 cm og vekten 8–15 kg. Det er ikke lett å se forskjell på kjønnene. Ungfuglene har grå fjærdrakt og lyserødt nebb. Både når de flyr og svømmer kan sangsvanene gi fra seg kraftige trompetaktige lyder. Sangsvanene skilles fra knoppsvanene på det gule nebbet og en rettere hals.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

  rediger Utvalgt bilde
Bøffeland (Bucephala albeola), en andefugl i andefamilien.

rediger · flytt · historikk · diskusjon

  rediger Ordener