Ringmerking

festing av et merke til en villfugl for å muliggjøre senere identifikasjon av individer

Ringmerking er en vitenskapelig metode som benyttes ved studier av fugler.

Ringemerket fugl, plastringen er alfanumerisk, som gjør det enkelt å identifisere fuglen på avstand med kikkert
Nærbilde av merker

En ring av lettmetall med et unikt identifikasjonsnummer festes rundt fuglens fot. Ved merking og gjenfinning i stor skala har man i årenes løp kunnet kartlegge hekkeområder, overvintringsområder, trekkveier, levealder, parforhold og en rekke andre aspekter ved fuglers liv. En variant av ringmerking utføres med fargeringer, slik at individer kan identifiseres uten å måtte fanges inn.

I Norge begynte man med ringmerking i 1914, og siden er mer enn syv millioner fugl blitt merket i landet. All vitenskapelig ringmerking i Norge organiseres av Ringmerkingssentralen ved Museum Stavanger (MUST).

Se også rediger

Eksterne lenker rediger