BirdLife Norge

zoologisk forening for fugl
(Omdirigert fra «Norsk Ornitologisk Forening»)

BirdLife Norge (BLN), inntil oktober 2021 Norsk Ornitologisk Forening (NOF),[3] er en norsk ideell forening som har vern av fugler som sin viktigste oppgave.

BirdLife Norge
Org.formForening/lag/innretning
Org.nummer970089748
Stiftet8. mai 1957[1]
LandNorge
HovedkontorTrondheim
TjenesterVår Fuglefauna, Fuglevennen, Ornis Norvegica
TidsskriftVår Fuglefauna
Antall ansatte 12[2]
Medlemmer12 500 (2021)
Nettstedbirdlife.no (no)
Fossekall (Cinclus cinclus) ble i 1963 kåret til Norges nasjonalfugl, etter en lytteravstemning i NRK
Årets fugl 2021 er gulspurv
(Emberiza citrinella)

Foreningen ble stiftet i 1957, og arbeider for vern av naturen, særlig fuglefaunaen, og for å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fugler, samt å stimulere til ulike ornitologiske aktiviteter. Foreningen er tilsluttet BirdLife International og fungerer som et bindeledd mellom fugleinteresserte i Norge og andre land. Foreningen arrangerer dessuten en rekke turer og foredrag årlig.

Generelt

rediger

Sekretariatet, som er ansvarlig for den daglige driften av foreningen, ligger i Trondheim og ledes av generalsekretæren. Foreningen har omkring 10 000 medlemmer, og det er fylkesavdelinger i alle fylker, inkludert rundt 50 lokallag. Årsmøtet er foreningens øverste organ og avholdes årlig. Sentralstyret velges av årsmøtet, og har møter 4–6 ganger årlig. Sentralstyret vedtar hovedlinjene for foreningens arbeid, foretar strategisk planlegging, fastsetter budsjettet og følger opp økonomien, oppretter og nedlegger komiteer og utvalg og har ansvar for ansettelser av fast lønnet personell på BLNs sekretariat. Generalsekretæren deltar på møtene og er referent. Valgkomiteen består av fire personer og velges av årsmøtet.

Foreningen publiserer også tidsskriftene Vår Fuglefauna og Fuglevennen, samt årboken Fugleåret. Vår Fuglefauna (48 sider) sendes ut til medlemmene fire ganger årlig, mens rekrutteringstidsskriftet Fuglevennen har to årlige utgivelser. I tillegg utgir BLN det elektroniske fagtidsskriftet Ornis Norvegica, som er gratis, men kun tilgjengelig på Internett.

I desember 2020 besluttet organisasjonen at de taksonomiske anbefalingene i IOC World Bird List skal legges til grunn for foreningens organer[4].

Fuglevakta

rediger

Fuglevakta er en døgnbemannet vakttelefon (901 22 901) som skal ta seg av fuglenes ve og vel samt deres leveområder. Telefonen er bemannet 24 timer i døgnet alle dager i året. Av praktiske årsaker kan imidlertid telefonen i korte perioder bli koblet opp mot mobilsvar, som sjekkes jevnlig. Fuglevakta er en tjeneste som har vært operativ siden starten i 1989.

Viktige komiteer

rediger
  • Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). Jobber systematisk med kvalitetssikring av observasjoner av nasjonalt sjeldne fugler i Norge og publiserer funnene i årsrapporter.
  • Lokal rapport- og sjeldenhetskomité (LRSK). Regionale komitéer som kvalitetssikrer observasjoner av sjeldne og uvanlige arter i sitt ansvarsområde.
  • Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Oppsummerer LRSK-ene sitt arbeid og publiserer nasjonale årsrapporter som omfatter artene som ikke behandles av NSKF.
  • Norsk navnekomité for fugl (NNKF). Jobber med å gi offisielle norske navn til alle verdens fuglearter.

BLN har fire fond, hvorav tre gir årlige bidrag til fuglevernarbeidet i Norge. Fondene styres av et faglig råd (et fondsstyre) som er utnevnt av sentralstyret. Fondskapitalen er på drøyt to millioner norske kroner. Hvor mye som tildeles årlig varierer med søknaden og den årlige avkastningen på fondene.

Årlige begivenheter

rediger
  • Årets fugl er en kåring som skjer årlig i regi av BLN, som siden 1992 årlig har gjennomført denne begivenheten for å rette søkelyset mot en bestemt fugleart i norsk fauna. Utvelgelsen foregår etter forhåndsdefinerte kriterier, der ett av kriteriene er at den arten som velges bør være mulig å treffe på i størstedelen av landet. Årets fugl får en egen artikkel i bladet Vår Fuglefauna og en informasjonskampanje rettet mot media. BLN oppfordrer dessuten lokalt om å drive hekkefugltakseringer.
  • Hagefugltellingen går årlig av stabelen den siste helga i januar. Hele Norden samles rundt sine fôringsplasser for fugler, og rapporterer det de finner i løpet av kampanjedagene.

Referanser

rediger
  1. ^ w2.brreg.no[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ offisielt nettsted, Wikidata Q22137024 
  3. ^ Magne Myklebust (2021) NOF endrer navn til BirdLife Norge. BirdLife Norge, 11.10.2021.
  4. ^ «NOF samkjører taksonomi og systematikk for fugl - BirdLife Norge». www.birdlife.no. Besøkt 1. september 2022. 

Eksterne lenker

rediger