Norsk Ornitologisk Forening

zoologisk forening for fugl

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er en norsk ideell forening som har vern av fugler som sin viktigste oppgave. Foreningen, stiftet i 1957, arbeider for vern av naturen, særlig fuglefaunaen, og for å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fugler, samt å stimulere til ulike ornitologiske aktiviteter. Foreningen er tilsluttet BirdLife International og fungerer som et bindeledd mellom fugleinteresserte i Norge og andre land. Foreningen arrangerer dessuten en rekke turer og foredrag årlig.

Norsk Ornitologisk Forening
TypeForening/lag/innretning
Org.nummer970 089 748
Stiftet8. mai 1957[1]
LandNorge
HovedkontorTrondheim
Nettstedhttp://www.birdlife.no
Fossekall (Cinclus cinclus) ble i 1963 kåret til Norges nasjonalfugl, etter en lytteravstemning i NRK
«Årets fugl 2021» er gulspurv
(Emberiza citrinella)

GenereltRediger

Sekretariatet, som er ansvarlig for den daglige driften av foreningen, ligger i Trondheim og ledes av generalsekretæren. Foreningen har omkring 10 000 medlemmer, og det er fylkesavdelinger i alle fylker, inkludert rundt 50 lokallag. Årsmøtet er foreningens øverste organ og avholdes årlig. Sentralstyret velges av årsmøtet, og har møter 4–6 ganger årlig. Sentralstyret vedtar hovedlinjene for foreningens arbeid, foretar strategisk planlegging, fastsetter budsjettet og følger opp økonomien, oppretter og nedlegger komiteer og utvalg og har ansvar for ansettelser av fast lønnet personell på NOFs sekretariat. Generalsekretæren deltar på møtene og er referent. Valgkomiteen består av fire personer og velges av årsmøtet.

Foreningen publiserer også tidsskriftene Vår Fuglefauna og Fuglevennen. Vår Fuglefauna (48 sider) sendes ut til medlemmene fire ganger årlig, mens rekrutteringstidsskriftet Fuglevennen har to årlige utgivelser. I tillegg utgir NOF det elektroniske fagtidsskriftet Ornis Norvegica, som er gratis, men kun tilgjengelig på Internett.

FuglevaktaRediger

Fuglevakta er en døgnbemannet vakttelefon (901 22 901) som skal ta seg av fuglenes ve og vel samt deres leveområder. Telefonen er bemannet 24 timer i døgnet alle dager i året. Av praktiske årsaker kan imidlertid telefonen i korte perioder bli koblet opp mot mobilsvar, som sjekkes jevnlig. Fuglevakta er en tjeneste som har vært operativ siden starten i 1989.

Viktige komiteerRediger

FondRediger

NOF har fire fond, hvorav tre gir årlige bidrag til fuglevernarbeidet i Norge. Fondene styres av et faglig råd (et fondsstyre) som er utnevnt av sentralstyret. Fondskapitalen er på drøyt to millioner norske kroner. Hvor mye som tildeles årlig varierer med søknaden og den årlige avkastningen på fondene.

Årlige begivenheterRediger

  • Årets fugl er en kåring som skjer årlig i regi av NOF, som siden 1992 årlig har gjennomført denne begivenheten for å rette søkelyset mot en bestemt art av fugl i norsk fauna. Selve utvelgelsen foregår etter forhåndsdefinerte kriterier, der ett av kriteriene er at den arten som velges bør være mulig å treffe på i størstedelen av landet. Årets fugl får en egen artikkel i bladet Vår Fuglefauna og en informasjonskampanje rettet mot media. NOF oppfordrer dessuten lokalt om å drive hekkefugltakseringer.
  • Hagefugltellingen går årlig av stabelen den siste helga i januar. Hele Norden samles rundt sine matstasjoner for fuglene for fugler, og rapporterer det de finner i løpet av kampanjedagene.

ReferanserRediger

  1. ^ w2.brreg.no[Hentet fra Wikidata]

Eksterne lenkerRediger