Vår Fuglefauna er medlemstidsskriftet til BirdLife Norge (tidligere Norsk ornitologisk forening). Det kommer ut fire ganger i året.

Tidsskriftet er i A4-format og inneholder informasjon om foreningens fuglevernarbeid og internasjonalt fuglevernarbeid, med hovedvekt på stoff om norske fugler.

Se også

rediger