Norsk sjeldenhetskomité for fugl

Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF) ble opprettet av Norsk Ornitologisk Forening i 1975. Komitéen arbeider med å kvalitetssikre observasjoner av sjeldne arter og underarter av fugl gjort i Norge. Årsrapporter over sjeldne funn publiseres i Norsk Ornitologisk Forenings fagtidsskrift Ornis Norvegica.

Fra 1975 til 1978 het komitéen Norsk navne- og sjeldenhetskomite (NNSK), men fra og med 1979 ble Norsk sjeldenhetskomité for fugl og Norsk navnekomité for fugl delt. Komitéen er organisert som en sentral komité og består av seks medlemmer, i tillegg til 19 lokale rapport og sjeldenhetskomitéer.

Eksterne lenkerRediger