Integrasjonsregler

Disse integrasjonsreglene er eksempler på integraler.