Sosial integrasjon er en sosial prosess som innenfor sosiologien defineres som «en prosess som fører til at ulike sosiale enheter (individer, grupper, kulturer, nasjoner) forenes»,[1] eller som «samhørigheten mellom samfunnsmedlemmene».[2]

Integrering eller integrasjon brukes også om innlemming av innvandrere i majoritetssamfunnet. Integrasjon blir i den sammenhengen brukt som kontrast til assimilering.[3]

Vertssamfunn

rediger

Et vertssamfunn er en generell populasjon (i utgangspunktet majoriteten) i et sosialt system. Det kan eksistere flere samfunn i en enkelt stat, og en snakker derfor om «samfunnet» som en helhet - ofte innenfor rammene av en stat. Når samfunn beveger seg fra homogenitet kan det oppstå subkulturer som opptrer i vertssamfunnet. Det blir gjerne først aktuelt å snakke om et vertssamfunn i en kontekst der det eksisterer subkulturer.[trenger referanse]

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Sosiologisk leksikon. Oslo: Universitetsforl. 1997. s. 288. ISBN 8200229483. 
  2. ^ Østerberg, Dag (1938-) (1986). Fortolkende sosiologi. Oslo: Universitetsforlaget. s. 78. ISBN 8200076164. 
  3. ^ «Integrering». Besøkt 7. desember 2015.