Assimilering defineres innenfor samfunnsvitenskapen som den prosess som gjør at en person eller en minoritet gir avkall på sin kultur og går over til å leve i henhold til majoritetskulturens dominerende verdier, normer og tradisjoner.[1] Assimilasjon kan være påtvunget eller frivillig, eller den kan skje som følge av en prosess der nye generasjoner av en minoritet vokser opp i majoritetskulturen, og dermed tilegner seg denne.

Ordet brukes ofte i innvandringsdebatt og drøftelse av integreringspolitikk, men er også et faguttrykk i sosialantropologi. Assimilasjon ses gjerne i sammenheng med (kulturell) integrasjon og (kulturell) segregasjon. Segregasjonspolitikk innebærer et mål om at etniske eller kulturelle grupper holdes atskilt, mens integrasjon betyr at minoriteten deltar majoritetskulturen uten å gi slipp på egen identitet og særpreg.[2]

Uttrykket stammer fra latin similis (liknende), og betyr «gjøre lik».

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Sosiologisk leksikon. Oslo: Universitetsforl. 1997. s. 24. ISBN 8200229483. 
  2. ^ Thomas Hylland Eriksen (1993). Små steder - store spørsmål: innføring i sosialantropologi. Oslo: Universitetsforl. s. 335. ISBN 8200216349.