De osmanske krigene i Europa

De osmanske krigene i Europa, også kalt Tyrkerkrigene var en rekke militære konflikter i Sentral-Europa og Sørøst-Europa, særlig Balkan og Middelhavet mellom Det osmanske rike og ulike europeiske stater.

Fra beleiringen av Wien i forkant av slaget ved byen i 1683

De ble innledet med konflikter med Østromerriket fra 1265 og fram til dettes fall i 1453, og fortsatte med kriger mot Bulgaria i tiden fra rundt 1340 til 1396 og mot Serbia fra 1371, mot Kroatia fra 1443 da Det osmanske rike underla seg Balkan, blant annet gjennom slaget ved Kosovosletta i 1389. Videre spredte krigene seg til Ungarn fra 1366 til 1526. I årene 1463 til 1503 ble det også utkjempet kriger mot Venezia og særlig deres besittelser i Egeerhavet og i dagens Hellas.

Den osmanske ekspansjonen ble stoppet etter at det osmanske strykene måtte trekke seg tilbake fra beleiringen av Wien 27. september til 15. oktober 1529 og gikk her over til De osmansk-habsburgske krigene fram til 1791. Krigene spredte seg til Sentral-Europa, hvor de europeiske statene i 1684 etablerte Den hellige liga for å møte osmanene i Den store tyrkiske krig hvor Den hellige liga blant annet vant en avgjørende seier i slaget ved Wien i 1683. Senere ble den osmanske kontrollen over Balkan svekket ved det første serbiske opprøret (1804 til 1813) og det andre serbiske opprøret (1815 til 1817) og Den greske selvstendighetskrigen i årene 1820 til 1822, kombinert med flere kriger med Russland og Polen. Krigene nådde sin avslutning med det osmanske nederlaget i første verdenskrig og freden i Sèvres.

Oversikt rediger

Krig Part 1 Part 2 Resultat
De osmansk-bysantinske kriger
(1265–1453)
  Det osmanske rike   Østromerriket Seier
 • Det bysantinske rikets fall
De bulgarsk-osmanske krigene
(1340–1396)
  Det osmanske rike   Bulgaria Seier
 • Osmanene erobret Bulgaria
Beleiringen av Thessaloniki
(1422–1430)
  Det osmanske rike   Østromerriket
  Republikken Venezia
Seier
 • Osmanene erobret Thessaloniki
Den albansk–venetianske krig
(1447–1448)
  Det osmanske rike
  Republikken Venezia
  Lezhaligaen Tap
 • Venezia trakk seg ut av Albania
Den osmansk-venetianske krig (1463–1479)   Det osmanske rike   Republikken Venezia Seier
Den osmansk-venetianske krig (1499–1503)   Det osmanske rike   Republikken Venezia
  Spania
Seier
 • Osmanene erobret omstridte landområder
Den portugisiske erobringen av Goa
(1510)
  Det osmanske rike   Portugal
Vijayanagarariket
Tap
 • Portugal annekterte Goa
Etiopia–Adal-krigen
(1529–1543)
  Det osmanske rike
Adal-sultanatet
  Etiopia
  Portugal
Tap
 • Osmansk tilbaketrekning
 • Adal-sultanatet svekkes
Den osmansk-venetianske krig (1570–1573)   Det osmanske rike   Republikken Venezia
  Spania
  Republikken Genova
  Savoie
  Malteserordenen
  Kirkestaten
Seier
Slaget om Alcácer Quibir
(1578)
  Det osmanske rike
  Marokko
  Portugal Seier
 • Saadi-dynastiets oppreisning
Kreta-krigen (1645–1669)   Det osmanske rike
  Barbareskkysten
  Republikken Venezia
  Malteserordenen
  Kirkestaten
  Frankrike
Seier
Den russisk-tyrkiske krig (1568–1570)   Det osmanske rike
Krim-khanatet
  Russland Tap
 • Konstantinopel-traktaten, gjenopprettede fredelige relasjoner
Den russisk-tyrkiske krig (1676–1681)   Det osmanske rike
Krim-khanatet
  Russland Seier
 • Fredsavtale: Dnepr blir grensen med Russland
Moreakrigen
(1684–1699)
  Det osmanske rike   Republikken Venezia
  Savoie
  Malteserordenen
  Kirkestaten
Tap
 • Republikken Venezia gjenerobrer Morea
Den russisk-tyrkiske krig (1686–1700)   Det osmanske rike
Krim-khanatet
  Russland
  Habsburgmonarkiet
Tap
 • Osmanske landavståelser til Russland
Den store nordiske krig
(1700–1721)
  Sverige
  Holstein-Gottorp
  Polen-Litauen
  Det osmanske rike
  Storbritannia
  Russland
  Danmark-Norge
  Polen-Litauen
  Sachsen
  Preussen
  Hannover
  Storbritannia
Tap
Prut-kampanjen
(1710–1711)
  Det osmanske rike
  Sverige
  Valakia
Krim-khanatet
  Russland
  Moldova
Seier
 • Osmanene returnerer til Azov
Den russisk-østerrikske tyrkerkrig
(1736–1739)
  Det osmanske rike   Russland
  Østerrike
Seier
Den russisk-tyrkiske krig (1768–1774)   Det osmanske rike
Krim-khanatet
  Russland Tap
Den russisk-tyrkiske krig (1787–1792)   Det osmanske rike
Krim-khanatet
  Russland
  Østerrike
Tap
Revolusjonskrigene
(1792–1802)
  Østerrike
  Preussen
  Storbritannia
  Russland
  Franske rojalister
  Spania
  Portugal
  Kongedømmet Sardinia
  Kongedømmet Sicilia
  Det osmanske rike
  De forente Nederlandene
  Frankrike
  Danmark-Norge
Tap
 • Flere franske klientstater etablert, avtalene i Lunéville og Amiens inngått
Den tripolitanske krig
(1801–1805)
  Berberlandene
  Det osmanske rike
  USA
  Sverige
Tap
 • Påtvunget fredstraktat
Den serbiske revolusjon
(1804–1817)
  Det osmanske rike
  Frankrike
  Serbia
  Russland
Tap
 • Serbisk uavhengighet
Den russisk-tyrkiske krig (1806–1812)   Det osmanske rike   Russland Tap
Den osmansk-saudiarabiske krig
(1811–1818)
  Det osmanske rike   Saudi-Arabia Seier
 • Den første saudiske staten opphører å eksistere
Den algeriske krig
(1812–1816)
  Algerie
  Det osmanske rike
  USA
  Storbritannia
  De forente Nederlandene
Tap
 • Tyrkisk dominans i regionen blir knust
Den greske selvstendighetskrigen
(1821–1832)
  Det osmanske rike   Hellas
  Storbritannia
  Russland
  Frankrike
Tap
 • Hellas løsriver seg fra Det osmanske riket
Den russisk-tyrkiske krig (1828–1829)   Det osmanske rike   Russland Tap
Den franske erobringen av Algerie
(1830–1947)
  Det osmanske rike
  Regentskapet Alger
  Staten Alger
  Sultanatet Marokko
  Frankrike Tap
 • Algerie erobres koloniseres av Frankrike
Den egyptisk-osmanske krig (1831-1833)   Det osmanske rike   Osmansk Egypt Tap
Krimkrigen
(1853–1856)
  Det osmanske rike
  Storbritannia
  Frankrike
  Kongedømmet Sardinia
  Nassau
  Russland Seier
 • Russlands innflytelse i regionen svekkes
Den russisk-tyrkiske krig (1877–1878)   Det osmanske rike   Russland
  Romania
  Serbia
  Bulgaria
  Montenegro
Tap
Den gresk-tyrkiske krig
(1897)
  Det osmanske rike   Hellas Seier
 • Mindre greske landavståelser
Den italiensk-tyrkiske krig
(1911–1912)
  Det osmanske rike   Italia Tap
Første Balkankrig
(1912–1913)
  Det osmanske rike   Hellas
  Serbia
  Montenegro
  Bulgaria
Tap
Andre Balkankrig
(1913)
  Hellas
  Serbia
  Montenegro
  Romania
  Det osmanske rike
  Bulgaria Seier
 • București-traktaten; Det osmanske riket gjenerobrer deler av det de tapte i den første Balkankrigen
Første verdenskrig
(1914–1918)
  Det osmanske rike
  Tyskland
  Østerrike-Ungarn
  Aserbajdsjan
  Russland
  Storbritannia

  Frankrike
  Arabiske opprørere
  Armenia
  Italia

Tap
 • Det osmanske rike oppløses

Se også rediger