Sentral-Europa

region som utgjør den sentrale delen av det europeiske kontinent

Sentral-Europa eller Mellom-Europa er regionen i Europa mellom Øst-Europa og Vest-Europa. Det er ingen fysiske skiller som tydelig markerer grensene, men begrepet kan sies å representere motstanden mot Østen (som Det osmanske riket og Det russiske imperiet), samt ulikheten fra Vesten (historisk sett området for politisk konservatisme og blant annet den franske revolusjon).

Det som normalt omtales som Sentral-Europa markert med mørkegrønt, området som av og til inkluderes i Sentral-Europa er markert med lysegrønt.

Mellom-Europa er vanligvis forstått som:

Alpine land (fra vest til øst)

Visegrád-gruppen (fra nord til syd)

Flere land har dessuten regioner med mellomeuropeiske kjennetegn, som har vært del av mellomeuropeiske kongedømmer og imperier som Det tysk-romerske rike, Det polsk-litauiske samveldet, tidligere tyske provinser i Øst-Europa og Habsburg-monarkiet. Disse inkluderer: