Opprør er voldelig reisning mot myndigheter eller andre makthavere. Et mindre opprør kalles gjerne oppstand, mens et større opprør kan utvikle seg til borgerkrig eller væpnet revolusjon.[1]

I folkeretten anses opprør som et indre anliggende, med mindre opprørerne blir anerkjent som krigførende. I ethvert tilfelle er det folkerettsstridig når utenforstående stater støtter et opprør.

Norge rediger

I Norge straffes opprør med fengsel inntil 15 år, i grove tilfeller inntil 21 år. Etter den militære straffelov anses det også som opprør når flere krigsmenn i fellesskap søker

  • a) å øve vold mot en overordnet, eller
  • b) å tvinge en sådan til å foreta eller å unnlate en tjenestehandling, eller
  • c) å nekte lydighet mot en foresatts befaling i tjenesteanliggende.

Se også rediger

Referanser rediger