Oppvigleri

Oppvigleri er det juridiske begrepet som brukes når en person prøver å oppmuntre andre til å utøve vold mot en overordnet person. Det kan også bety at noen nekter å være lydig mot en foresatt, og at man ikke følger en befaling i tjenesteanliggende saker.[1]

Etter den militære straffeloven er straffen for oppvigleri fengsel inntil seks år. Hvis oppvigleriet skjer i krigstid er straffen inntil 15 års fengsel.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ «Oppvigleri», Jusleksikon