Politisk demonstrasjon

kollektiv aktivitet for å uttrykke en bestemt interesse eller mening

Demonstrasjon er en offentlig framvisning av en holdning som deles av flere i en gruppe. Gruppen kan være aktivister, en gruppe innbyggere med felles holdninger og bakgrunn, interesser eller lignende. Demonstrasjoner handler som oftest om politiske, samfunnsmessige eller økonomiske forhold. Demonstrasjoner kan også benyttes for å sympatisere eller uttrykke antipati med andre grupper, bevegelser eller nasjoner. Enkelte demonstrasjoner avholdes etter faste mønstre og intervaller, slik som 1. mai-toget.

Mandagsdemonstrasjonene i Øst-Tyskland i oktober 1989 bidro til Berlinmurens fall.
Skoleelever streiker for klimaet i en demonstrasjon foran Stortinget, 22. mars 2019.

Demonstrasjonen regnes som mer betydningsfull jo flere som deltar.