Livland

historisk landskap i Estland og Latvia

Livland er et historisk landskap i Baltikum. Landskapet er i dag delt mellom Estland og Latvia. Avgrensningen av Livland er uklar på grunn av stadige grenseendringer i middelalderen. I videste forstand omfatter Livland hele den sørlige halvdelen av Estland og den delen av Latvia som ligger nord for elva Daugava. I snevrere forstand brukes det om det opprinnelige kjerneområdet til liverne, som har gitt landskapet navn. Dette lå i et rektangulært område avgrenset av Rigabukta i vest, Daugava i sør og nådde i nord omtrent til Pärnu og Võrtsjärv i Estland. Riga, Latvias hovedstad ligger også i Livland.

Historisk kart over Livland,fra 1500-tallet
Artikkelen inngår i serien om

Latvias historie


Kronologisk

Kundakulturen (8000-5000 f.Kr.)

Narvakulturen (5300–1750 f.Kr.)

Stridsøkskulturen (2950-2300 f.Kr.)

Livere og Baltere (ca 2000 f.Kr.-800-tallet)

Kurland, Semgallen, Livland og Lettgallen (800-1200-tallet)

Sverdbroderordenen, Rīga erkebispedømme og Kurland bispedømme (1202-1561)

Ducatus Ultradunensis og Hertugdømmet Kurland (1561-1795)

Svensk Livland (1629-1721)

Russisk Østersjøenprovinser (1721/1795-1918)

Baltiske hertugdømmet (1918)

Republikken Latvia (1918-1940)

Latviske SSR (1940/1944-1990)

Republikken Latvia (1990-)

Konflikter i Latvias historie

Nordlige korstog (1193-1316)

Livlandskrigen (1558–1582)

Den store nordiske krig (1700-1721)

Østfronten (første verdenskrig) (1914-1918)

Molotov–Ribbentrop-pakten og Østfronten (andre verdenskrig) (1939-1945)

Den syngende revolusjonen (1988-1991)

Livland ble på 1200-tallet erobret av Den tyske orden under ledelse av biskop Albert av Riga. Liverne ble deretter tvangskristnet av tyske og nordiske korsfarere. Fra 1561 ble landskapet en del av Polen, i 1629 erobret av Sverige. I perioden 17211918 var det en del av Russland. Ved opprettelsen av de baltiske statene etter 1. verdenskrig ble Livland delt mellom Estland og Latvia.

I likhet med navnet Preussen som overlevde gammelprøysserne, beholdt også navnet Livland sin betydning lenge etter den liviske urbefolkningen kom i mindretall. Først etter 1918 har navnet gradvis gått ut av bruk.

Livisk språk har overlevd helt frem til vår tid, men tales nå kun av en håndfull mennesker.