Baltikum

betegnelse for landene Estland, Latvia og Litauen

Baltikum (muligens av baltisk baltai (baltere) «de hvite») er en fellesbetegnelse for landene Estland, Latvia og Litauen, som ligger ved den østlige del av Østersjøen (Det baltiske havet). Historisk regnes ofte også Øst-Preussen med.

Baltikums plassering i Europa, fra nord er det Estland, Latvia og lengst sør Litauen
Språkgrupper i området

██ Nordgermansk (Island og Skandinavia)

██ Østersjøfinske språk (Finland, Estland)

██ Baltiske språk (Latvia, Litauen)

Esterne lengst i nord taler estisk, som er et østersjøfinsk språk. Latvierne og litauerne, som er det sørligste baltiske folket, taler de baltiske språkene latvisk og litauisk. Latvisk og litauisk er omtrent like innbyrdes forståelige som norsk og tysk.

Etter Sovjetunionens fall bor det fortsatt mange etniske russere i Baltikum, som hovedsakelig snakker russisk. Litauen har også en polsktalende minoritet. Estland og Latvia hadde en tysktalende overklasse som er borte etter andre verdenskrig. Minoritetsspråkene estlandssvensk og livisk er også gått ut av bruk.

Tidligere i historien var dette området sentralt for all handel i østlige del av Europa, og regionen er i dag i ferd med å vinne tilbake denne posisjonen. Estland, Latvia og Litauen har alle høyere økonomisk vekst enn samtlige av de andre landene i Europa.

Eksterne lenkerRediger